IT-ordlista

Ord, namn och förkortningar som kan verka krångliga.

Vi tycker att alla ska kunna förstå IT. Därför har vi samlat ord, namn och förkortningar som kan vara svåra att greppa. IT kan ibland vara en djungel och vi vill hjälpa dig att ta dig igenom den.

Ordlistan kommer hela tiden att uppdateras med fler förklaringar och smarta funktioner som underlättar för dig i din vardag.

Är det något du funderar över eller har du ett ord som du tycker saknas? Skicka ett mail till [email protected]

Tips!
Använd Ctrl + F (Cmd + F på Mac) om du vill söka på ett visst ord under den bokstav du valt.

A

Accesspunkt
En accesspunkt (access point), på svenska även kallad åtkomstpunkt eller anslutningspunkt, är en anslutning till internet eller telenätet via en server som ansluter flera datorer till ett lokalt nätverk. Eller till internet genom ett lokalt nätverk. I ett trådlöst datornät kallas en accesspunkt ofta för en basstation.
AI
AI betyder artificiell intelligens (artificial intelligence) och är en hel vetenskap om de program som efterliknar och till stor del påminner om mänsklig intelligens. Några kända exempel på artificiell intelligens är chattbotar, Apples Siri och självkörande bilar.

Vad AI egentligen är, det är en fråga av filosofisk karaktär. Men låt oss hålla det på en grundläggande nivå. Det finns två huvudriktningar inom artificiell intelligens, symbolisk och icke-symbolisk.

Symbolisk artificiell intelligens innebär att människan programmerar algoritmer för att få hjälp att lösa problem enligt i princip samma arbetssätt som en människa.

Icke-symbolisk artificiell intelligens innebär att man ger en dator underlag för att lösa en uppgift men låter systemet själv pröva sig fram till en lösning och utveckla egna algoritmer som förbättras över tid. Vilket för oss vidare in på .
API
API (application programming interface) är samma sak som programmeringsgränssnitt, det vill säga specifikationer för hur olika program fungerar ihop och de regler man måste följa när man skriver program för ett visst operativsystem eller som ska fungera ihop med ett annat program.

En tydlig fördel med programmeringsgränssnitt är att den som programmerar inte behöver känna till alla detaljer i det bakomliggande operativsystemet eller programmet. Programmeringsspråket Java är laddat med API: er som du kan använda.

Om du ska programmera datum kan du med fördel importera Java API:et för just datum som ser ut såhär:
API code example

B

Backup
Backup betyder att man säkerhetskopierar viktiga dokument, inställningar eller hela system för att kunna återställa den säkerhetskopierade datan till sitt ursprungliga tillstånd. Antingen för att data gått förlorade eller för att återställa ett helt system efter t.ex. ett dataintrång, hårdvarufel eller en brand.
Big Data
Big data (stora data) är stora mängder datauppgifter som synkroniseras och analyseras för att upptäcka mönster och trender. Ofta handlar det om att kartlägga mänskligt beteende och hur vi interagerar med varandra.
Biometrisk data
Biometrisk data (biometric data) är till exempel fingeravtryck, ögonscanning och ansiktsigenkänning. Det blir allt vanligare att vi identifierar oss med biometrisk data istället för traditionella inloggningsuppgifter.
Blockkedja
En blockkedja (blockchain) är en kedja av informationsblock där varje händelse i en databas lagras i form av, just det, block. Solklart eller hur? Varje block har i sin tur en logg där någon form av transaktion är lagrad. Förutom själva informationen finns det också ett digitalt fingeravtryck som verifierar blockets innehåll samt spår av föregående block. Alla block är i sin tur krypterade och lagras på nätverk där de hela tiden kontrolleras av alla vilket innebär total transparens vilket gör dem svåra att förfalska och manipulera vilket gör det svårt för korruption och fusk att leta sig in. Det blir också enklare att följa en transaktion eftersom det går att utläsa hela historiken.

Vad kan blockkedjor användas till?
Svaret är, allt. Fast för tillfället är det mest en snackis inom logistik och finansbranschen, två branscher med många transaktioner och höga krav på spårbarhet. Bitcoin och andra är exempel på blockkedjor vars databaser lagrar block av information när elektroniska valutor byter ägare.
Brandvägg
Brandvägg (firewall) är ett program som gör så att datorer och nätverk skyddas från intrång och attacker. Enkelt beskrivet fungerar en brandvägg som ett filter som granskar och analyserar ingående och eller utgående trafik enligt vissa regler som man satt upp. Och om något strider mot reglerna så stoppas det. Reglerna för granskningen kan vara förinställda redan vid inköp eller så ställs de in av nätverksadministratören. Frågor på det?
BYOD
BYOD står för ”Bring Your Own Device” vilket ordagrant betyder ”ta med din egen apparat”. BYOD beskriver att anställdas egna enheter (t.ex. datorer) är kompatibla med en verksamhets tekniska lösningar. Det talas ofta om ”konferens- och mötesrumslösningar som stödjer BYOD”. På ett rent filosofiskt plan leder BYOD vidare till djupa diskussioner om datasäkerhet, prestanda och användarupplevelse.

C

Co-location
Vad är co-location?
Co-location (samlokalisering, serverhotell) är en form av , när ett företag som erbjuder hosting låter kunder placera sina egna servrar i deras datahallar. På så sätt kan man dra ner på kostnader vad gäller säkerhet, strömförsörjning, ventilation och internetanslutning.
CRM-system
CRM-system (customer relationship management system) är precis som namnet skvallrar om kundvårdssystem som företag använder för att skapa kundnöjdhet. CRM-systemen kartlägger kunderna och delar in dem i olika grupper så att man kan rikta erbjudanden rätt.

D

Dataläckage
Dataläckage (data leakage) är all otillåten överföring av företagsdata till personer utanför organisationen. Det kan ske medvetet eller omedvetet av en medarbetare såväl som en utomstående. Ibland sprids data elektronisk via nätverket, men det räknas även som dataläckage om din dator blir stulen.
Dedikerad server
Vad är en dedikerad server?
En dedikerad server är en form av som innebär att du som kund hyr en fysisk server som du inte delar med andra, vilket du oftast gör på ett . Din dedikerade server omfattas av datacentrets infrastruktur med , internetkoppling osv. Att dela infrastruktur är dessutom ofta billigare.
Device
Device är ett annat ord för enhet, t.ex. en telefon eller surfplatta.
Disaster Recovery
Disaster Recovery (katastrofåterställning) är ett begrepp som sammanfattar den säkerhetsplan företag har för att skydda data och snabbt få igång verksamhetskritiska IT-system efter en incident. Disaster Recovery är även namnet på vår molnbaserade säkerhetstjänst som hjälper dig med just detta.

E

Eskalera
Eskalera (escalate) betyder trappa upp, stegra, intensifiera. Inom IT och inte minst inom tekniksupportsvängen pratar man ofta om att eskalera ett ärende eller eskalera en fråga, att något tas vidare till en högre instans. Eller till en mer kvalificerad eller avancerad nivå. Så att du kan få tillgång till t.ex. avancerad support.

F

G

H

Hosting
Vad är hosting?
Hosting (att vara värd för) är när ett företag låter dig och din verksamhet hyra utrymme på sina servrar för att ta hand om driften av ex. serverlösningar eller webbplatser. är ett exempel. ett annat. Överlåt hela din IT-infrastruktur eller bara delar av den. Njut av en säker och kostnadseffektiv drift. Här kan du läsa mer om våra molntjänster.

Vad finns det för olika typer av hosting?
Exempel på olika typer av hosting är , eller . Det är inte ovanligt att företag som erbjuder hosting låter dig som kund placera dina egna servrar i deras datahallar, ett fenomen kallat .
Hostingtjänster
Hostingtjänster (hosted services) är tjänster där du hyr utrymme hos ett företag som ”hostar” (är värd för) ex. en serverlösning eller webbplats. Exempel på hostingtjänster är och . Läs mer om hosting ovan.
Hybrid molnlösning (hybrid cloud)
Vad är en hybrid molnlösning?
En hybrid molnlösning (hybrid cloud) eller ett hybridmoln är en lösning med både privata och publika moln där du enkelt kan flytta data mellan de olika molnen. Det bästa av två världar tycker många och vi är inte sena att hålla med.

Vad är fördelarna med en hybrid molnlösning?
Hantera t.ex. affärskritisk information i behov av hög säkerhet i ett privat moln och placera verksamhetens webbplats, som förväntas klara av trafiktoppar, i det skalbara och mer flexibla publika molnet. Vårt hybridmoln heter Hybrid Cloud och våra konsulter hjälper dig att komma fram till vilken lösning som passar din verksamhet bäst.
Hårdvara
Hårdvara (hardware) är det som man kan ta på när det kommer till elektronik. Och det är oftast hårt. Datorskärmar, tangentbord och möss är exempel på hårdvara. Motsatsen till hårdvara är .

I

Incidenthantering
Incidenthantering (incident management) är de rutiner och säkerhetsskydd en organisation har när en indicent (händelse, störning) inträffar. Den process som beskriver hur incidenthanteringen går till kallas för just incidenthanteringsprocess.

Olika former av är exempel på relativt vanliga IT-säkerhetsincidenter där informationssäkerheten och GDPR sätts på spel och incidenthantering behövs. Incidenthanteringens syfte är först och främst att minimera skadeverkan i form av intäktsbortfall, förlorad information eller att information hamnar i fel händer.
IoT
Vad är IoT?
IoT (Internet of Things) är när man ansluter olika apparater och maskiner till internet. IoT är tätt sammankopplat med ”det smarta hemmet”, att koppla upp saker i hemmet mot internet.

Vad är fördelarna med IoT?
Genom att ansluta sakerna till internet kan de fjärrstyras, av såväl människor som andra maskiner. Förutom att fjärrstyra kan man mäta, diagnosticera och automatiskt styra det som är uppkopplat.
IT-infrastruktur
IT-infrastruktur (IT infrastructure) är själva kärnan i ett IT-system och består dels av fysiska enheter (servrar och datorer) och dels av tjänster som är kopplade till dessa. Rent konkret är IT-infrastruktur alla de komponenter i en organisation som bidrar till att hantera, lagra, hämta, beräkna eller producera data.

J

K

Klient
Vad är en klient? Och hur fungerar en klient?
En klient (client) är ett program (eller en dator) som kommunicerar med en server för att köra olika program. Ett vanligt exempel på en klient är en hemdator, surfplatta eller mobil som via en internetleverantör är uppkopplad mot Internet (server) som möjliggör att den kan köra olika program. Dessa program kallas i sin tur ibland för klientprogram. Förenklat är en klient den som beställer en uppgift och servern den som ser till att en uppgift kan utföras.
Klientdator
Vad är en klientdator?
En klientdator (client) är en dator som är uppkopplad mot ett datornätverk i ett system kallat klient-server-system. Ett vanligt exempel på ett sådant system är en hemdator (klientdator) som via en internetleverantör är uppkopplad mot Internet (server) och kör olika program (klienter).
Konfiguration
En konfiguration (configuration) är ett systems eller programs olika komponenter och hur de är sammankopplade. När man ändrar inställningar och genomför åtgärder för att systemet (ex. Windows) ska fungera ihop med ett annat system (ex. en skrivare) kallas det för att konfigurera, att göra en konfigurering.

I en drömvärld (konfigurationsfri värld) vore allt självkonfigurerande (self-configuring). Ett exempel på självkonfigurering med hög igenkänning är när din dator automatiskt upptäcker och frågar om du vill ansluta till trådlösa nätverk.
Kryptovaluta
En kryptovaluta (cryptocurrency) är en virtuell valuta som fungerar utanför det traditionella banksystemet. Den mest kända kryptovalutan är Bitcoin. Idag finns det mer än 1000 olika kryptovalutor på internet.
Kryptovirus
Kryptovirus (crypto virus) är en slags skadlig kod som skapats av cyberkriminella i syfte att kryptera data och sedan kräva pengar för att ge tillbaka den. Se även .
Källkod
Källkod (source code) kallas ofta programkod eller bara kod och är de instruktioner, skrivna på programspråk - språk som används för att skriva datorprogram - som programmerare skriver när de utvecklar program. Efter att källkoden passerat en kompilator (program som omvandlar just källkod) och blivit maskinkod kan datorn förstå koden och agera på instruktionerna.

Källkod kan skrivas för såväl delar av program som hela program och är framtagen för att vara förståelig och lätt att jobba med för någon som programmerar, samtidigt som en dator utan problem kan tolka den. Här kan du läsa mer om .

L

Licenser
Licenser (licenses) i IT-sammanhang är en förkortning av ordet programvarulicens. En licens anger de villkor som gäller för att använda ett program, exempelvis Microsoft 365 Business. När du köper vår tjänst Modern Workplace får du hjälp att välja den licens som passar din verksamhet bäst.

M

Malware
Malware (skadliga program) är en kombination av orden ”malicious” och ”software”. Det är enkelt uttryckt olika typer av sabotageprogram (till exempel datavirus och trojaner) som skapats i syfte att infektera dina enheter eller IT-system.

Ett vanligt sätt att drabbas är att du klickar på en länk i ett mejl som utger sig för att komma från någon du litar på. Men även olika nerladdningar från internet, USB-minnen, osäkra trådlösa nätverk eller att besöka en webbsida som i sin tur attackerats kan utgöra en risk.
Maskininlärning (Machine learning)
Vad är Machine Learning?
Machine Learning heter på svenska maskininlärning och är ett vanligt begrepp inom . Så pass vanligt att det ibland används istället för just AI.

Maskininlärning handlar om att utnyttja datorers snabbhet och låta dem testa sig fram till ett sätt att lösa uppgifter. Med andra ord en form av icke-symbolisk artificiell intelligens.

Hur fungerar machine learning? Och vad kan machine learning användas till?
Med hjälp av maskininlärning kan man med data träna datorer att lösa olika uppgifter. T.ex. att upptäcka och visualisera mönster i stora mängder data.

Maskininlärning delas normalt sett upp i tre kategorier:
- övervakad inlärning (supervised learning)
- oövervakad inlärning (unsupervised learning)
- förstärkt inlärning (reinforcement learning)
Managering
Managering, att managera något (manage), betyder att hantera något. T.ex. att vi sköter drift, förvaltning och optimerar det du vill att vi ska managera. En managerad brandvägg innebär att vi tar hand om brandväggen och låter dig fokusera på annat. Det i sin tur kallas ofta för en managerad tjänst.
Microlearning
Microlearning (mikrolektioner) är en inlärningsmetod som ger snabba svar i ett koncentrerat format. Det kan till exempel vara korta videoklipp med interaktiv grafik eller ett TED-talk på tio minuter.
Migrering
Migrering (migration) är när man byter teknisk plattform för ett IT-system. Du behåller dina data och en del eller alla dina program och flyttar, migrerar data, från en plattform till en annan. Det kan handla om att byta hårdvara, skaffa eller byta molntjänster eller operativsystem.

Det finns kall och varm migrering. Kall migrering (cold migration) är när ett system som inte används migreras medan varm migrering (hot migration) är när man migrerar ett system medan det används.
Mjukvara
Mjukvara (software) är ett sammanfattande ord för alla de program och instruktioner som används i ett IT-system. Ett annat ord för mjukvara är programvara. En bra minnesregel kan vara ” det som ryms innanför det hårda skalet”. Exempel på programvara är operativsystemet Windows 10 Pro och kontorsprogram som t.ex. Office 365. Alla från tillverkaren Microsoft. Motsatsen till mjukvara är .
Molnmiljö
En molnmiljö är en eller flera molnlösningar. Och molnlösningar är i sin tur ett annat ord för molntjänster (cloud services), moln eller på svengelska cloudtjänster. IT-tjänster som tillhandahålls över Internet.
Molnresa
En molnresa är den resa en verksamhet gör från egna serverlösningar till molnlösningar, d.v.s. till molntjänster. Olika molnresor innebär olika utmaningar och möjligheter.

Det är vanligt att man gör en s.k. roadmap (vägkarta), en plan med olika delmål och när de ska vara klara. En molnresa hos oss börjar ofta med Microsoft Azure och Public Cloud.
Molntjänst (molnlösning)
Vad är en molntjänst/ Molnlösning?
Molntjänster (cloud services) är ett annat ord för molnlösningar. Grovt räknat finns det tre huvudsakliga typer av molntjänster; , och .

Hur funkar molntjänster?
Allt du behöver för att använda molntjänster är en dator, ett operativsystem, en webbläsare och Internet. Den funktion, det program eller den tjänst du behöver tillhandahålls sedan genom molnet, över Internet, av en molnleverantör som tar hand om driften.

Vad finns det för exempel på molntjänster?
Det finns många olika molntjänster för såväl privat bruk som för företag. Några av de mest kända är Google Drive, OneDrive, iCloud och Dropbox. För att inte tala om Office 365, en av de mest populära digitala kontorslösningarna som är en del av vår tjänst Modern Workplace.
Multicloud
Multicloud är användningen av flera moln- och lagringstjänster. En typisk multicloud-arkitektur är en blandning av publika och privata molnlösningar. Med en multicloud-miljö blir du mindre beroende av en specifik molnleverantör samtidigt som du får en molnlösning som är optimerad för din verksamhet.

N

O

Onboarding
Onboarding i IT-sammanhang betyder att man ger någon (ofta en nyanställd) tillgång till olika delar av ett IT-system. Det kan till exempel vara lösenord, e-postadress, mobiltelefon och behörigheter som behövs för att komma igång med jobbet.
Open Banking
Open banking är ett säkert sätt att ge andra aktörer än traditionella banker tillgång till dina bankuppgifter. Systemet öppnar upp för nya finansiella tjänster och möjligheter att interagera med dig som kund. Ett exempel på open banking är appar som ger dig koll på utgifter och inkomster samt olika betallösningar.

P

Patch
En patch (rättelse) är en justering eller mindre uppdatering av en programvara.
Phishing
Phishing (nätfiske) är ett sätt för kriminella att installera skadliga program på din dator genom att utge sig för att vara någon du litar på. Ofta får du ett mejl från en kollega eller ekonomiavdelningen. I mejlet finns en länk som du klickar på och på så vis installerar du oavsiktligt skadlig kod.
PoE
PoE (power over ethernet) är en smart teknik som kombinerar dataöverföring och strömförsörjning i en och samma nätverkskabel. Utrustning med PoE-stöd eller som har PoE-funktioner (s.k. PoE-anpassad utrustning) tar automatiskt ström från nätverkskabeln.
Privat molnlösning (private cloud)
En privat molnlösning (private cloud) eller ett privat moln innebär en helt egen molnmiljö med garanterad tillgänglighet, flexibilitet och kostnadskontroll. För att inte tala om hög säkerhet för dig som av förklarliga (rättsliga) skäl inte kan eller vill dela molnmiljö. Vår privata molntjänst heter just Private Cloud.
Publik molnlösning (public cloud)
Vad är en publik molnlösning?
En publik molnlösning (public cloud) eller ett publikt moln betyder att du delar molnmiljö med andra verksamheter. Vilket i sin tur innebär låga kostnader, hög skalbarhet och att du bara betalar för det du använder.

Vad är fördelarna med en publik molnlösning?
Ta del av mer än bara enklare funktioner som fillagring och dokumenthantering. Ett publikt moln passar lika bra för drift av virtuella servrar för IoT, AI, Machine Learning som andra avancerade digitala tjänster. Vår publika molntjänst från Azure heter för enkelhetens skull Public Cloud.
P2P (peer to peer)
P2P är en förkortning för “peer to peer”. Man pratar ofta om P2P-computing eller P2P-nätverk, nätverk där alla anslutna och sammankopplade datorer (även kallade noder) kommunicerar med varandra som jämlikar (”peers” på engelska). Nätverket är med andra ord icke-hierarkiskt och all kommunikation sker på samma villkor d.v.s. alla har samma rättigheter. Vilket i sin tur är motsatsen till klient-server-modellen (se ).

Modellen har länge använts inom datasammanhang (fildelning) och nu spridit sig vidare till sociala (sociala medier) och ekonomiska sammanhang (, ).

Q

R

Ransomware
Vad är ransomware?
Ransomware (utpressningsvirus, gisslanprogram) är olika former av skadlig programvara vars syfte är utpressning genom att ta information (data) som ”gisslan” med hjälp av kryptering. För att häva krypteringen och för att datorn ska bli användbar igen kräver utpressningsprogrammet ofta en lösensumma.

Hur fungerar ransomware?
Ett vanligt sätt att ransomware får fäste på en dator är via e-post, att du luras att klicka på t.ex. länkar. Den skadliga programvaran sprids sedan fort men den går allt som oftast att bli av med. Du kan skydda dig mot attacker genom att kontinuerligt uppdatera mjukvara, antivirusskydd och installera säkerhetsuppdateringar. För att inte tala om blockera åtkomst till kända webbsidor som sprider skadlig kod och vara nog med backuper.
Redundans
Vad är redundans?
Redundans (redundancy) betyder i IT-sammanhang att ha dubbel eller flerdubbel uppsättning av viktiga komponenter eller data för att vara försäkrad om att allt snurrar vidare även om något går sönder eller data går förlorad. I klarspråk innebär redundans oftast att du har samma uppgifter (data) lagrad på fler ställen, en form av skulle man kunna säga.

S

Serverinfrastruktur
En serverinfrastruktur (server infrastructure) är precis som det låter, en infrastruktur (grundläggande uppbyggnad) av servrar. Genom att strukturera upp och optimera serverinfrastrukturen går det ofta att minska driftkostnader och förbättra tillgänglighet och prestanda på servrar.
Shadow IT
Shadow IT (Skugg-IT) eller Shadow Cloud är ett samlingsnamn för IT-projekt som hanteras utanför företagets IT-avdelning eller utan dess vetskap. Medarbetare använder sig ofta av offentliga molntjänster för att samarbeta eller dela dokument utan att tänka på att det kan utgöra en säkerhetsrisk.
Switch
Switch (switch) är ett annat ord för dataväxel, en anordning som kopplar trafik i ett nätverk. Nätverksswitchar är en vanlig typ av switch. En switch fungerar i alla fall lite som en telefonväxel fast för datakommunikation. Den ser till att rätt kommunikation kommer till rätt plats genom att läsa adressinformationen på inkommande meddelanden och koppla vidare meddelandena till rätt mottagare. Switchar eller dataväxlar är en form av med en relativt enkel funktion som gör dem snabba.

T

U

V, W

Webbhotell
Webbhotell (web hosting) är när ett företag hyr ut plats på en server för de filer en webbsida består av.
Web hosting
Web hosting (webbhotell) innebär att ett företag erbjuder plats på en server för de filer en webbsida består av.
Virtualisering
Virtualisering (virtualization) är när man ersätter (utrustning) med (program) som har samma funktioner och som körs på datorer eller servrar.

Att ersätta hårdvara med mjukvara med samma funktion är oftast lite billigare. Mer kostnadseffektivt. Du kan också smidigt fördela belastningen på ett sätt som sparar dig ytterligare resurser och pengar, du behöver ju mindre maskinvara.
Virtuell server
Vad är en virtuell server?
En virtuell server (virtual server) eller VPS som det ofta kallas (virtual private server) är en icke-fysisk server som beter sig precis som en fysisk server och har samma funktionalitet.

Hur funkar en virtuell server?
En fysisk server kan inrymma flera virtuella servrar vilka i sin tur kan flyttas till andra servrar vilket ger dig en flexibel och inte minst effektiv servermiljö. Förutom stora valmöjligheter och skalbarhet innebär virtuella servrar oftast kort uppstartstid. När vi talar om virtuella servrar är det omöjligt att inte komma in på .
Virtuellt mötesrum
Ett virtuellt mötesrum (virtual meeting room) eller VMR som det ofta kallas, är ett annat ord för digitalt mötesrum. Koppla upp dig på nästan alla typer av enheter (dator, smartphone, surfplatta), oavsett var i världen du befinner dig och samarbeta, presentera, dela skärm och dokument. Med kameran av eller på. Att ha den på bidrar oftast till mer personliga möten och inte minst högre engagemang.

Program som Skype och FaceTime har drivit på utvecklingen av visuell kommunikation som inte begränsas av fysiska mötesrum och där du när som helst kan träffas och diskutera. Några exempel på mötesrumsverktyg är Teams, Skype och Zoom. För att inte tala om Google Hangouts.

Utvecklingen med virtuella mötesrum har resulterat och kommer fortsätta resultera i kulturella förändringar vad gäller synen på arbete och kontor. Inte minst gränsdragningen mellan privatliv och arbetsliv.
VLAN
Ett VLAN (virtual local area network) är ett virtuellt lokalt nätverk, ett nätverk som skapas för att slippa behöva dra skilda kablar för att behålla sekretessen. Ett par exempel. Flera företag delar på en byggnad med ett och samma datanät men vill ha egna intranät tillgängliga från alla egna avdelningar. Eller så vill man som verksamhet kunna erbjuda gäster tillgång till Internet utan att ge access till intranätet, då använder man ett VLAN.
VLAN-konfiguration
EN VLAN-konfiguration (VLAN Configuration) är de inställningar som behövs för att ett VLAN ska fungera som det ska.
VPN
VPN (virtual private network) står för ”virtuellt privat nätverk”. VPN är en teknik som används för att skapa en säker förbindelse i ett datanätverk som t. ex. Internet. Det räcker så.
VPN-anslutning
En VPN-anslutning (virtual private connection) är en virtuell privat nätverksanslutning som t.ex. tillåter kontor på olika geografiska platser att använda internet för att exempelvis komma åt huvudkontorets intranät. En VPN-anslutning innebär att en säker privat förbindelse kan skapas över ett publikt nätverk som t.ex. Internet. Ett bra exempel på användning av en VPN-anslutning är någon som jobbar hemifrån och kopplar upp sig mot företagets server för att arbeta som om klienten (datorn) var ansluten till det lokala nätverket. Ett annat exempel är när man kopplar ihop två olika kontorsnätverk till ett större nätverk. Eftersom förbindelsen mellan nätverken är krypterad kan kommunikation inte läsas av. Rätt smart.
VPN-klient
En VPN-klient (VPN Client) är en programvara som installeras på en enhet (dator, mobil, surfplatta) och möjliggör anslutning mellan enheten och en VPN-server. På så sätt kan du som användare få tillgång till VPN-tjänster, tjänster med en säker förbindelse i ett datanätverk som t.ex. Internet. Läs mer under VPN-anslutning.
Webbhotell
Vad är ett webbhotell?
Ett webbhotell (web hotel) är när ett företag hyr ut utrymme för andras webbsidor på sina egna servrar, sköter driften av servrarna och ser till att innehåll visas på ett domännamn dygnet runt d.v.s. att en webbsida är uppkopplad mot Internet hela tiden.

Man kan också se på ett webbhotell som platsen webbsidan (domänen) hyr för att kunna synas på Internet. Tjänsten används även för att skapa e-postadresser.
WebRTC (Real-Time Communication)
WebRTC (Web Real-Time Communication) är ett API för webbprogrammering som stödjer direktkommunikation mellan webbläsare i realtid, till exempel videosamtal eller . WebRTC är gratis, byggd med och stöds av de flesta webbläsare.

X, Y, Z

Å, Ä, Ö

Öppen källkod
Öppen källkod (open source) eller öppen programvara är datorprogram vars källkod är tillgänglig att använda för vem som helst. Helt gratis. Du behöver alltså inte betala licensuppgifter till den som ursprungligen skapat koden och det är fritt fram att anpassa programkoden utan att riskera rättsliga påföljder.

Ett par kända exempel baserat på öppen källkod är operativsystemet Linux och webbläsaren Mozilla/Firefox. Öppen källkod har många fördelar och anses allmänt:
- Leda till ökat spridande av innovationer och ny teknologi
- Ge programmeringskunniga världen över möjlighet till demokratiskt inflytande över programvarors utformning
- Öka programvarors tillförlitlighet då de hela tiden testas, uppdateras och görs mer säkra.

Beställning

Reklamationer & återköp

Leverans

Licens

Mitt konto

Teknisk support

Betalning

IT-ordlista