Villkor för Dustinkonto

Senaste uppdatering: 2024-06-24

1. Allmänt

1.1 Dustinkonto är vårt sätt att erbjuda personliga erbjudanden, god service och förenklad administration för våra kunder. Dustinkontot är kopplat till en personlig inloggningsfunktion via vår webbplats som du själv skapar som innebär att du bland annat kan spara favoriter och se dina tidigare köp. Som inloggad får du även åtkomst till Mina sidor där du kan administrera inställningarna för ditt konto.

1.2 För att registrera dig som kontoinnehavare hos oss behöver du godkänna dessa villkor för Dustinkonto.

2. Registrering av dustinkonto

2.1 Att vara innehavare av ett Dustinkonto är kostnadsfritt. För att bli kontoinnehavare hos Dustin måste du ha fyllt 18 år samt ha en e-postadress och en fast postadress. Både privatpersoner och företag kan inneha Dustinkonto. För företag avser begreppet ”kontoinnehavare” såväl företaget som dess representanter.

2.2 Dustinkontot är personligt kan inte överlåtas till annan privatperson eller annat företag. Du ansvarar för de köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor åtar du dig därför att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ansvarar för att se till att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett säkert sätt så obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra lösenord och anmäla din misstanke till Dustin.

2.3 Som kontoinnehavare ansvarar du för att de uppgifter du lämnat är korrekta och fullständigt ifyllda. Vid ändring av dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer eller adress, åtar du dig att genast meddela Dustin korrekta uppgifter.

2.4 Du blir kontoinnehavare av ett Dustinkonto när du har godkänt dessa villkor och registrerats i Dustins system samt Dustinkontot har öppnats via Dustins webbplats. Som bekräftelse på att registreringen har fullföljts kommer Dustin att skicka en bekräftelse per e-post till den adress som du angett.

2.5 Som kontoinnehavare är du skyldig att ta del av innehållet i villkoren för Dustinkonto och eventuella ändringar av villkoren.

3. Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som kontoinnehavare kommer Dustin att behandla personuppgifter om dig. Dustin AB, med org.nr 556237-8785 och postadress Box 1194, 131 27 Nacka Strand är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen sker enligt Dustins integritetspolicy som utförligt beskriver hur vi samlar in, använder, sparar och delar din personliga information.

4. Personligt anpassade förmåner, erbjudanden och kommunikation

4.1 När du registrerar dig för Dustinkonto i samband med att du genomför ett köp hos oss lämnar du bland annat din postadress, e-postadress och telefonnummer. Dessa kontaktuppgifter använder Dustin för att informera om ditt kontoinnehav samt förmedla erbjudanden och annan marknadsföring om liknande produkter och tjänster till dig om du har valt att acceptera sådan kommunikation från oss.

4.2 Vi kommunicerar vanligtvis våra erbjudanden via e-post, brev, sms/mms och telefon. Ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor.

4.3 Du kan när som helst logga in på Mina sidor och avböja personliga erbjudanden som är anpassade efter dina uppgifter, preferenser och beteenden

4.4 Du kan när som helst ändra inställningarna för vilken kommunikation du önskar eller helt invända mot att dina kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte. Dessutom ges du möjlighet att invända mot vår marknadsföring vid varje enskilt utskick.

4.5 Observera att viktig information som inte avser marknadsföring av våra produkter eller tjänster kan komma att skickas till dig via post eller e-post även när du har invänt mot marknadsföring.

5. Tillämpning och ändring av villkoren

5.1 Vid köp gäller alltid först och främst Dustins Allmänna Försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren påverkas inte av dessa villkor för Dustinkonto.

5.2 Dessa villkor för Dustinkonto gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på Dustins webbplats.

5.3 Dustin har rätt att när som helst ändra villkoren för Dustinkonton samt hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls. Om villkoren för Dustinkonto ändras kommer de uppdaterade villkoren att publiceras på Dustins webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att villkoren har ändrats nästa gång du loggar in på ditt Dustinkonto. Om du inte vill acceptera de ändrade villkoren kan du avsluta ditt Dustinkonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i dessa villkor.

5.4 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Dustin inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Dustin är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

6. Giltighet och avslutande av konto

6.1 Ditt Dustinkonto gäller tills vidare.

6.2 Du kan när som helst avsluta ditt kontoinnehav genom att kontakta kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice finns längst ned i dessa villkor. Vid avslut av ditt konto förfaller eventuella erbjudanden och rabatter. Dessutom raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa kontovillkor. Även efter att ditt konto har avslutats kan dock Dustin behöva behandla vissa av dina personuppgifter för andra ändamål, såsom uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser. Läs mer om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter i Dustins integritetspolicy .

6.3 Dustin förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ditt Dustinkonto och ogiltigförklara eventuella rabatter och erbjudanden vid misstanke om missbruk eller olämplig användning av Dustinkontot eller annat otillbörligt beteende. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, registrering av felaktiga kontaktuppgifter, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person.

6.4 Om kontoinnehavaren har varit inaktiv under tre år kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla Dustinkontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet enligt dessa villkor raderas. Du anses vara inaktiv när du inte har loggat in på ditt Dustinkonto, gjort något köp i vår webbutik i inloggat läge, haft något ärende hos kundtjänst eller någon annan supportfunktion kopplat till ditt konto, besökt vår webbplats, deltagit i något event eller tävling där du angett dina kontouppgifter eller klickat på någon av de länkar som vi skickat till dig via e-post under den angivna perioden.

7. Tvister

Eventuella tvister gällande Dustinkonto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Kontoinnehavaren kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

8. Kontaktuppgifter

Vid frågor om ditt innehav av Dustinkonto eller om du vill avsluta ditt Dustinkonto, kontakta oss gärna via telefon eller e-post enligt nedan.

Är du konsument? Vänligen ring 08-533 448 00 eller skicka e-post till [email protected].

Representerar du ett företag? Vänligen ring 08-553 448 00 eller skicka e-post till [email protected].