We keep big businesses moving

Sedan 1984 har vi levererat IT-produkter. Men precis som IT utvecklas så utvecklas vi. Idag levererar vi även tjänster och lösningar till storföretag.

Dustins storkundsteam

För större kunder och leveransavtal tillsätter Dustin alltid ett kundteam för att optimera kvalitén i leverans och logistik. Tillsammans med kunden tillsätter vi dedikerade personer för varje affärsområde och på alla berörda avdelningar.

Kontakta oss

Dustins storkundsteam

För större kunder och leveransavtal tillsätter Dustin alltid ett kundteam för att optimera kvalitén i leverans och logistik. Tillsammans med kunden tillsätter vi dedikerade personer för varje affärsområde och på alla berörda avdelningar.

Så här kan ditt kundteam se ut:

 • Kundansvarig & affärsorienterad projektledare, Key Account Manager
 • Leveransavtals- & informationsansvarig
 • Inkommande order/beställningsteam, dedikerade innesäljare på en egen slinga för telefon, mail, fax, webb och online-beställningar
 • Back Office Support team, support, service, retur- & garantiärenden
 • Funktionsansvarig för webb & startsida
 • Klienttjänsteansvarig
 • Logistik-, leverans- och tjänsteteam (Dustin-lagret i Rosersberg)
 • E-sourcingansvarig
 • Kvalité-, miljö- & etikansvarig
 • Ekonomi-, faktura- & finansansvarig
 • Produktspecialistteam, dedikerade på samtliga produktområden

Några av våra kunder

Kundcase

Kunskapsbanken

Health & Fitness Nordic

Läs mer om varför Health & Fitness Nordic med varumärkena SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, SAFE och HiYoga valde Dustin för att leverera alla klienter såväl som infrastruktur- och Azure-tjänster.

Kunskapsbanken

Manpower Group Solutions

En smidig mobil lösning och ett steg mot ökad miljöhänsyn är några av vinsterna när Manpower Group Solutions valde att hyra telefoner av Dustin.

Kunskapsbanken

PatientSky

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

Våra tjänster och lösningar

De senaste åren har vi utökat vår specialistkompetens inom avancerade tjänster och lösningar för att bli en ännu bättre strategisk IT-partner.

Genom förvärv av en rad bolag i Norden och Nederländerna som är specialiserade inom nätverk, säkerhet, lagring, licenser, IT-drift, mobilitet, print och klient kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl hårdvara som kundunika tjänster.

Idag ingår spetskompetens från DAV Partner, Core Services, Commsec, Idenet, IKT Gruppen, ITaito, JML-System, Norriq, Purity IT, Resolute, Saldab IT och Vincere Groep i Dustinfamiljen. Dustin Sverige AB har toppcertifieringar inom bl.a. Apple, Dell, Cisco, Citrix, Fortigate, HPE och Microsoft.

Läs mer

Finansiering

Hyra eller ramavtal. Ett lönsamt alternativ till kontantköp.

För de flesta företag är det användandet, inte ägandet, av IT-utrustning som skapar ett värde i verksamheten. Samtidigt skall företagets pengar vara tillgängliga för investeringar som kan ge avkastning på såväl kort som lång sikt.

Hos Dustin kan du finansiera alla dina inköp, från hårdvara och mjukvara till tjänster och lösningar. Beroende på dina inköp under ett år erbjuder vi två finansieringsmöjligheter:

Vem?

För alla som inte vill äga sin IT-utrustning.

Hur?

Du ansöker om hyresavtal vid kassan på dustin.se. Du väljer om du vill hyra i 24 eller 36 månader. Efter godkänd kreditbedömning får du ett hyresavtal via mail för signering. Allt är klart inom en minut.

Varför?

Ingen kontantinsats och ditt hyresavtal inkräktar inte på företagets övriga krediter, du kan utnyttja bankens kreditutrymme till andra investeringar. Enklare administration då alla inköp samlas under ett avtal. Överblick över kostnaderna med en faktura per betalningsperiod. Bibehållen likviditet och soliditet.

Efteråt?

Efter avtalstiden kan du välja att återlämna utrustningen eller byta ut den mot ny. Den gamla utrustningen avidentifieras, raderas och återvinns/återanvänds på ett miljövänligt och certifierat sätt. Du kan också välja att fortsätta hyra utrustningen eller köpa den till då gällande marknadsvärde.

Vem?

För alla våra kunder som finansierar minst 300 000 SEK per år.

Hur?

Ditt företag tecknar ett avtal med en överenskommen limit som sätts över 6 månader, finansiering på 24 alternativt 36 månader. Samtliga beställningar samlas upp och startas kvartalsvis.

Varför?

Utöver fördelarna som ett hyresavtal erbjuder ger ett ramavtal även enklare administration tack vare färre fakturor att hantera (fakturering sker en gång per kvartal). Bättre cashflow och kredittid.

Efteråt?

Efter avtalstiden kan du välja att återlämna utrustningen eller byta ut den mot ny. Den gamla utrustningen avidentifieras, raderas och återvinns/återanvänds på ett miljövänligt och certifierat sätt. Du kan också välja att fortsätta hyra utrustningen eller köpa den till då gällande marknadsvärde.

Med Dustin kan du känna dig trygg med en stark etisk kod och djupt rotade hållbarhetsinitiativ.

Våra fokusområden och 2020 mål

Minskad klimatpåverkan

Vi ska minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020 jämfört med 2014/2015.

Ansvarsfull resursanvändning

Vi ska ha återtagit 140 000 sålda enheter till år 2020.

Affärsetik och anti-korruption

100 procent av våra verksamhetsområden ska genomgå en riskbedömning avseende affärsetik och anti-korruption och 100 procent av de rapporterade incidenterna ska följas upp.

Mångfald och jämställdhet

Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen.

Ansvarsfull tillverkning

100 procent av våra leverantörer från vilka inköpen uppgår till mer än 200 000 svenska kronor eller motsvarande per år ska uppfylla de åtaganden som finns i vår uppförandekod. Vi har utfört 80 fabriksinspektioner på plats innan 2020.

IT-branschen befinner sig i en transformation. Efterfrågan på cirkulära lösningar ökar i takt med att medvetenheten kring klimatfrågan växer. Det är en positiv utveckling som jag välkomnar och som ger våra kunder en möjlighet att ligga i framkant.

Henrik Lampa, Head of Corporate Responsibility
Läs artikeln
Henrik Lampa
Joakim Aspelin
Joakim Aspelin, försäljningschef Large Corporate & Public