We keep big businesses moving

Sedan 1984 har vi levererat IT-produkter. Men precis som IT utvecklas så utvecklas vi. Idag levererar vi även tjänster och lösningar till storföretag.

Dustins storkundsteam

För större kunder och leveransavtal tillsätter Dustin alltid ett kundteam för att optimera kvalitén i leverans och logistik.

Tillsammans med kunden tillsätter vi dedikerade personer för varje affärsområde och på alla berörda avdelningar.

Så här kan ditt kundteam se ut:

 • Kundansvarig & affärsorienterad projektledare, Key Account Manager
 • Leveransavtals- & informationsansvarig
 • Inkommande order/beställningsteam, dedikerade innesäljare på en egen slinga för telefon, mail, fax, webb och online-beställningar
 • Back Office Support team, support, service, retur- & garantiärenden
 • Funktionsansvarig för webb & startsida
 • Klienttjänsteansvarig
 • Logistik-, leverans- och tjänsteteam (Dustin-lagret i Rosersberg)
 • E-sourcingansvarig
 • Kvalité-, miljö- & etikansvarig
 • Ekonomi-, faktura- & finansansvarig
 • Produktspecialistteam, dedikerade på samtliga produktområden

De senaste åren har vi utökat vår specialistkompetens inom avancerade tjänster och lösningar för att bli en ännu bättre strategisk IT-partner.

Genom förvärv av en rad bolag i Norden och Nederländerna som är specialiserade inom nätverk, säkerhet, lagring, licenser, IT-drift, mobilitet, print och klient kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl hårdvara som kundunika tjänster.

Idag ingår spetskompetens från DAV Partner, Core Services, Commsec, Idenet, IKT Gruppen, ITaito, JML-System, Norriq, Purity IT, Resolute, Saldab IT och Vincere Groep i Dustinfamiljen. Dustin Sverige AB har toppcertifieringar inom bl.a. Apple, Dell, Cisco, Citrix, Fortigate, HPE och Microsoft.

Läs mer

Vi hjälper företag med

En IT-infrastruktur att lita på

Säkerhet på alla områden

En IT-plan för framtiden

En flexibel arbetsplats

Lösningar att växa med

Enklare IT: inköp, fakturering, licenshantering och support

Tillsammans med en rad smarta tilläggstjänster som EDI, licenshantering, finansieringslösningar samt en förstklassig support och kundportal kan vi erbjuda dig en mycket enklare IT-vardag.

Läs mer

Finansiering

Hyra eller ramavtal. Ett lönsamt alternativ till kontantköp.

För de flesta företag är det användandet, inte ägandet, av IT-utrustning som skapar ett värde i verksamheten. Samtidigt skall företagets pengar vara tillgängliga för investeringar som kan ge avkastning på såväl kort som lång sikt.

Hos Dustin kan du finansiera alla dina inköp, från hårdvara och mjukvara till tjänster och lösningar. Beroende på dina inköp under ett år erbjuder vi två finansieringsmöjligheter:

Vem?

För alla som inte vill äga sin IT-utrustning.

Hur?

Du ansöker om hyresavtal vid kassan på dustin.se. Du väljer om du vill hyra i 24 eller 36 månader. Efter godkänd kreditbedömning får du ett hyresavtal via mail för signering. Allt är klart inom en minut.

Varför?

Ingen kontantinsats och ditt hyresavtal inkräktar inte på företagets övriga krediter, du kan utnyttja bankens kreditutrymme till andra investeringar. Enklare administration då alla inköp samlas under ett avtal. Överblick över kostnaderna med en faktura per betalningsperiod. Bibehållen likviditet och soliditet.

Efteråt?

Efter avtalstiden kan du välja att återlämna utrustningen eller byta ut den mot ny. Den gamla utrustningen avidentifieras, raderas och återvinns/återanvänds på ett miljövänligt och certifierat sätt. Du kan också välja att fortsätta hyra utrustningen eller köpa den till då gällande marknadsvärde.

Vem?

För alla våra kunder som finansierar minst 300 000 SEK per år.

Hur?

Ditt företag tecknar ett avtal med en överenskommen limit som sätts över 6 månader, finansiering på 24 alternativt 36 månader. Samtliga beställningar samlas upp och startas kvartalsvis.

Varför?

Utöver fördelarna som ett hyresavtal erbjuder ger ett ramavtal även enklare administration tack vare färre fakturor att hantera (fakturering sker en gång per kvartal). Bättre cashflow och kredittid.

Efteråt?

Efter avtalstiden kan du välja att återlämna utrustningen eller byta ut den mot ny. Den gamla utrustningen avidentifieras, raderas och återvinns/återanvänds på ett miljövänligt och certifierat sätt. Du kan också välja att fortsätta hyra utrustningen eller köpa den till då gällande marknadsvärde.

Hur vi löser stora utmaningar

Health & Fitness Nordic

Läs mer om varför Health & Fitness Nordic med varumärkena SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, SAFE och HiYoga valde Dustin för att leverera alla klienter såväl som infrastruktur- och Azure-tjänster.

Läs mer

Manpower Group Solutions

En smidig mobil lösning och ett steg mot ökad miljöhänsyn är några av vinsterna när Manpower Group Solutions valde att hyra telefoner av Dustin.

Läs mer

Några av våra kunder

Med Dustin kan du känna dig trygg med en stark etisk kod och djupt rotade hållbarhetsinitiativ.Ansvarsfull tillverkning

Mål: 100 procent av våra leverantörer, där den totala inköpsvolymen överstiger 200 000 kronor eller motsvarande per år, ska anta de åtaganden som finns i Dustins uppförandekod för leverantörer.Minskad klimatpåverkan

Mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020 jämfört med 2014/15.Ansvarsfull resursanvändning

Mål: Vi ska ha återtagit 140 000 sålda produkter till år 2020.Affärsetik och korruption

Mål: 100 procent av våra verksamhetsområden ska genomgå en riskbedömning avseende affärsetik och anti-korruption. 100 procent av de rapporterade incidenterna ska följas upp.Mångfald och jämställdhet

Mål: Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen.

Ansvarsfull resursanvändning

Datorer, mobiler och andra IT-produkter som vi tar tillbaka, och kan användas, får ofta ett nytt liv hos andra företag, i skolor eller privatpersoner. De produkter som inte fungerar återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Återtag

Att återanvända elektronik är skonsamt för miljön och lönsamt för företag. Därför har Dustin utvecklat en återtagstjänst där vi ger gamla IT-produkter möjligheten till ett nytt liv.

Tjänsten har bland annat fördubblat antalet återtagna produkter under förra året och till dagsdato har 64 288 stycken produkter återtagits sedan 2014/15.

Forest

Miljö och hållbarhet

Som en av de ledande IT-leverantörerna i Norden, har vi en möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Steg för steg strävar vi efter att minska vår egen, våra kunder och leverantörers påverkan på klimat och människor.

En viktig satsning hos oss är de fabriksinspektioner vi gör, både bland de fabriker som tillverkar Dustins egna produkter, men även för att säkerställa att våra leverantörer efterlever våra krav.
Läs vår hållbarhetsredovising

Etik

Vår vision är att vara kundens förstahandsval och att sätta standarden för effektiv IT. För att vara ett pålitligt företag arbetar vi kontinuerligt på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, med en öppen och transparent dialog med våra intressenter.

Dustins uppförandekod innefattar våra värderingar och affärsprinciper och beskriver vårt åtagande att göra affärer på ett ansvarsfullt, effektivt och transparent sätt.

Läs vår uppförandekod

Inspiration
Så återanvänds tekniken

I Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställdes på varandra. Företaget Inrego vill ändra på detta genom att rekonditionera och sälja vidare uttjänt IT-utrustning.

10 april 2018
Hållbarhet
Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

16 maj 2017
Arbetsplats
Cirkulär ekonomi - Slut på slit och släng

Elektroniskt avfall är den snabbast växande avfallstypen i världen, och återvinns ofta på sätt som är skadliga både för människor och miljö. Så hur kan vi göra elektroniken mer hållbar? Svaret är att tänka cirkulärt.

1 oktober 2015
Arbetsplats
Expertens tips: Tänk på detta när du jobbar hemifrån

Strukturera upp din dag, visa din tillgänglighet och tänk på det sociala. Vår IT-konsult Fredrik Hansson delar med sig av vad du kan tänka på när du jobbar på distans.

13 mars 2020
IT-säkerhet
Så lägger du grunden till företagets IT-säkerhetsarbete

IT-säkerhetshoten blir allt fler när cyberbrottslingarna professionaliseras. Idag är frågan inte om ditt företag kommer att drabbas, utan när. Vi guidar dig till både tekniken och principerna bakom ett modernt IT-säkerhetssystem.

24 januari 2020
Kundcase
Digital analys leder till bättre beslut på AcadeMedia

Som norra Europas största utbildningsföretag är IT-strategin en framgångsfaktor för AcadeMedia. Petter Hallman, CIO, berättar mer om hur de arbetar med digitala läromedel och varför de använder data för att höja kvaliteten och kundnöjdheten.

20 januari 2020
Arbetsplats
Trendrapport: Workplace

De nya generationernas intåg på arbetsmarknaden och en accelererande teknikutveckling ritar om arbetsplatser runtom i världen. Ta del av vår trendrapport "Workplace” och lär dig mer om framtidens arbetsplats.

18 december 2019
Arbetsplats
Trendrapport: Collaboration

Det pågår en världsomvändande utveckling som drivs på av de yngre generationerna. Med rätt tjänster och digitala verktyg kan du synliggöra såväl kunskaper som kompetenser i hela företaget.

18 december 2019
Infrastruktur
Trendrapport: Cloud

I den digitala världen är mer eller mindre allt kopplat till molnet. Frågan är inte längre om företag ska föra ut hela eller delar av sin IT till molnet utan i vilken grad. Ta del av vår trendrapport ”Cloud” och lär dig mer.

18 december 2019
Infrastruktur
White paper: Digitalisering, automatisering & innovation genom hyperkonvergerad infrastruktur

IT-organisationer behöver kunna hantera snabba förändringar. Vill du lära dig mer om hur du skapar utrymme för innovation? Ta del av vårt white paper.

20 september 2019
Hållbarhet
Hur Dustin arbetar med hållbar IT?

Dustins vision är att sätta standarden för effektiv och hållbart IT. Förutom att vi hela tiden för en dialog med våra leverantörer om vilka produkter och tjänster vi vill sälja, ser vi hela tiden till att guida våra kunder mot mer hållbara val.

29 augusti 2019
Hållbarhet
Mer hållbar IT med ny märkning

Forskare vid Chalmers har utvecklat ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter där det via en infotagg går att spåra var komponenter kommer ifrån och vilka material de innehåller.

22 augusti 2019
Strategi och ledarskap
CIO-rapport: IT på väg tappa strategisk position

IT-organisationen riskerar att förlora sin relevans när en allt större del av IT-investeringarna blir verksamhetsfinansierade, enligt en ny rapport.

15 augusti 2019
Inspiration
Digital innovation inom retail: ICA:s perspektiv

Marvin Liljegren, Head of Culture på ICA, var en av talarna på vårt event Digital innovation inom retail och hjälpte till att besvara eventets huvudfråga: hur skapar man relevanta kundupplevelser i butik genom digital innovation?

7 maj 2019
IT-säkerhet
Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019
Inspiration
Digital innovation inom retail: Axel Johnsons perspektiv

Som direktör för affärsutveckling på Axel Johnson har Jacob Wall många insikter inom retail. Han var en av talarna på vårt event Digital innovation inom retail.

1 mars 2019
IT-säkerhet
Disaster Recovery borde vara lika självklart som en försäkring

Allt eftersom vi blir mer digitala så ökar även kraven på att vår IT fungerar. Disaster recovery är vad som skyddar dig om olyckan skulle vara framme.

18 februari 2019
Hållbarhet
Tre tips på hur du blir mer hållbar

Att bli mer hållbar är idag något som krävs av både privatpersoner och företag, både vad gäller miljötänk och socialt ansvar. Så hur blir du då mer hållbar som företag? Se Dustins hållbarhetschef Stephanie Forsblom svara på dessa frågor.

15 februari 2019
Strategi och ledarskap
Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas

Oavsett om du vill utveckla applikationer för att skapa högre engagemang med kunder eller modernisera IT-infrastrukturen för högre flexibilitet, finns det vissa saker du bör ha i åtanke för att lyckas med din digitaliseringsstrategi.

28 januari 2019
IT-säkerhet
Så mycket kostar ett dataintrång

30 miljoner kronor. Så mycket kostar det genomsnittliga dataintrånget enligt den senaste studien från Ponemon Institute. Risken att drabbas är större än någonsin men med rätt skydd kan du minimera den avsevärt.

27 januari 2019
Hållbarhet
Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val.

26 januari 2019
Strategi och ledarskap
Vad framgångsrika CIO:er gör annorlunda

Stirra dig inte blind på kostnader, ha ett starkt samarbete med andra företagsledare och se på IT-säkerhet som en möjliggörare för tillväxt. Det är tre tips som kommer göra dig till en mer framgångsrik CIO.

15 januari 2019
Hållbarhet
Se till helheten när du ska välja hållbart

Många strävar efter att göra hållbara val vid IT-upphandlingar. Vi frågade HP:s och Dustins hållbarhetschefer vad som är viktigt att tänka på för att välja rätt.

12 december 2018
Strategi och ledarskap
Cloud Act: den nya lagen i skuggan av GDPR

I skuggan av GDPR klubbades en annan lag igenom på andra sidan Atlanten, Cloud Act. Vi går igenom hur det kommer att påverka dig och din data.

8 augusti 2018
Infrastruktur
Vad är serverlös IT? [video]

Det pratas mycket om serverlös IT just nu och vad det kommer att betyda för Internet of Things och molnapplikationer. Denna video förklarar vad begreppet betyder och vad det kan innebära för din verksamhet.

18 juni 2018
Inspiration
Så testar Lantmäteriet blockchain och AI

Sedan drygt två år har Lantmäteriet sjösatt flera digitala tjänster och pilotprojekt. Ett exempel är när de var bland de första myndigheter i världen att testa blockchain-tekniken skarpt.

16 maj 2018
Strategi och ledarskap
De 3 CIO-typerna: är du rätt för ditt företag?

Det finns tre olika typer av CIO:er enligt en undersökning från Deloitte. Vilken typ är du? Och är du på rätt plats?

2 maj 2018
Inspiration
Guide: IoT i praktiken

Internet of Things är ett hajpat begrepp som är på väg att revolutionera vitt skilda branscher. Med projektet IoT-guiden vill forskare från Umeå universitet tillsammans med näringslivet inspirera företag att använda den nya tekniken.

24 april 2018
Infrastruktur
Disaster Recovery: Få företag beredda när olyckan är framme

När IT blir allt mer affärskritiskt är företag och myndigheter mer känsliga för alla typer av tekniska avbrott, oavsett orsak. Det gör att behovet av backup och Disaster Recovery (DR) ökar.

19 april 2018
IT-säkerhet
Lägesrapport: IT-säkerhet bland storföretag

Hur står det till med IT-säkerheten i större nordiska företag? Hälften av alla storföretagen i Norden saknar skydd mot informationsläckor och digitala attacker. Varför är det så?

11 april 2018
Inspiration
Så återanvänds tekniken

I Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställdes på varandra. Företaget Inrego vill ändra på detta genom att rekonditionera och sälja vidare uttjänt IT-utrustning.

10 april 2018
Strategi och ledarskap
Digitalisering: vad företag som lyckas gör annorlunda

Joakim Jansson, rådgivare och medförfattare av boken Att leda digital transformation, ger den bästa definitionen av digitalisering: anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld.

27 december 2017

Vill du veta mer?

Fyll i kontaktformuläret så hör en av våra specialister av sig till dig.

Få förtur till Black Friday