En IT-partner för storföretag

Som en av Nordens ledande IT-leverantörer har vi många samarbeten med företag som har över 500 anställda, och vi arbetar dagligen med att förstå den typen av verksamhet och lösa IT-utmaningarna.

Att uppehålla IT med hög tillgänglighet och prestanda. Att möta kraven med tids- och personalbrist. Att hålla kostnader nere. Att hålla jämna steg med teknikutvecklingen och realisera nya möjligheter.

Vi löser stora utmaningar.

Dustins storkundsteam

För större kunder och leveransavtal tillsätter Dustin alltid ett kundteam för att optimera kvalitén i leverans och logistik. Tillsammans med kunden tillsätter vi dedikerade personer för varje affärsområde och på alla berörda avdelningar.

 • Kundansvarig & affärsorienterad projektledare, Key Account Manager
 • Leveransavtals- & informationsansvarig
 • Inkommande order/beställningsteam, dedikerade innesäljare på en egen slinga för telefon, mail, fax, webb och online-beställningar
 • Back Office Support team, support, service, retur- & garantiärenden
 • Funktionsansvarig för webb & startsida
 • Klienttjänsteansvarig
 • Logistik-, leverans- och tjänsteteam (Dustin-lagret i Rosersberg)
 • E-sourcingansvarig
 • Kvalité-, miljö- & etikansvarig
 • Ekonomi-, faktura- & finansansvarig
 • Produktspecialistteam, dedikerade på samtliga produktområden

Effektiv distribution

Vår logistiklösning bygger på vårt skräddarsydda logistikcenter på 20 000 kvadratmeter i Rosersberg. Med oss slipper du att få olika leveranser från olika leverantörer vid olika tidpunkter. Integrerat i logistikcentret finns även ett konfigurationscenter där vi kan förbereda utrustning för användning direkt vid leverans, utan att leveranstiden förlängs.

Snabbfakta:

 • Över 5 000 leveranser per dag
 • ~ 120 anställda
 • 3/4 av alla ordrar är omedelbart tillgängliga för leverans
 • Över 97% leveransprecision

DistributionsprocessBeställning online

Leveransstatus visas tydligt.Plock- och paketering

Hanterar 15 000–18 000 produkter varje dagKonfig

Konfigtjänster såsom avemballering, imageladdning och DEPTransport

Över 90% av leveranserna kommer fram dagen efter beställningÅtertag

Återtag med säker radering, återvinning eller vidareförsäljning

De senaste åren har vi utökat vår specialistkompetens inom avancerade tjänster och lösningar för att bli en ännu bättre strategisk IT-partner.

Genom förvärv av en rad bolag i Norden och Nederländerna som är specialiserade inom nätverk, säkerhet, lagring, licenser, IT-drift, mobilitet, print och klient kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl hårdvara som kundunika tjänster.

Idag ingår spetskompetens från DAV Partner, Core Services, Commsec, Idenet, IKT Gruppen, ITaito, JML-System, Norriq, Purity IT, Resolute, Saldab IT och Vincere Groep i Dustinfamiljen. Dustin Sverige AB har toppcertifieringar inom bl.a. Apple, Dell, Cisco, Citrix, Fortigate, HPE och Microsoft.

Läs mer om våra tjänster och lösningar

Vi hjälper företag med

En IT-infrastruktur att lita på

Säkerhet på alla områden

En IT-plan för framtiden

En flexibel arbetsplats

Lösningar att växa med

De senaste åren har vi utökat vår specialistkompetens inom avancerade tjänster och lösningar för att bli en ännu bättre strategisk IT-partner.

Genom förvärv av en rad bolag i Norden och Nederländerna som är specialiserade inom nätverk, säkerhet, lagring, licenser, IT-drift, mobilitet, print och klient kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl hårdvara som kundunika tjänster.

Idag ingår spetskompetens från DAV Partner, Core Services, Commsec, Idenet, IKT Gruppen, ITaito, JML-System, Norriq, Purity IT, Resolute, Saldab IT och Vincere Groep i Dustinfamiljen. Dustin Sverige AB har toppcertifieringar inom bl.a. Apple, Dell, Cisco, Citrix, Fortigate, HPE och Microsoft.

Finansiering

Hyra eller ramavtal. Ett lönsamt alternativ till kontantköp.

För de flesta företag är det användandet, inte ägandet, av IT-utrustning som skapar ett värde i verksamheten. Samtidigt skall företagets pengar vara tillgängliga för investeringar som kan ge avkastning på såväl kort som lång sikt.

Hos Dustin kan du finansiera alla dina inköp, från hårdvara och mjukvara till tjänster och lösningar. Beroende på dina inköp under ett år erbjuder vi två finansieringsmöjligheter:

Vem?

För alla som inte vill äga sin IT-utrustning.

Hur?

Du ansöker om hyresavtal vid kassan på dustin.se. Du väljer om du vill hyra i 24 eller 36 månader. Efter godkänd kreditbedömning får du ett hyresavtal via mail för signering. Allt är klart inom en minut.

Varför?

Ingen kontantinsats och ditt hyresavtal inkräktar inte på företagets övriga krediter, du kan utnyttja bankens kreditutrymme till andra investeringar. Enklare administration då alla inköp samlas under ett avtal. Överblick över kostnaderna med en faktura per betalningsperiod. Bibehållen likviditet och soliditet.

Efteråt?

Efter avtalstiden kan du välja att återlämna utrustningen eller byta ut den mot ny. Den gamla utrustningen avidentifieras, raderas och återvinns/återanvänds på ett miljövänligt och certifierat sätt. Du kan också välja att fortsätta hyra utrustningen eller köpa den till då gällande marknadsvärde.

Vem?

För alla våra kunder som finansierar minst 300 000 SEK per år.

Hur?

Ditt företag tecknar ett avtal med en överenskommen limit som sätts över 6 månader, finansiering på 24 alternativt 36 månader. Samtliga beställningar samlas upp och startas kvartalsvis.

Varför?

Utöver fördelarna som ett hyresavtal erbjuder ger ett ramavtal även enklare administration tack vare färre fakturor att hantera (fakturering sker en gång per kvartal). Bättre cashflow och kredittid.

Efteråt?

Efter avtalstiden kan du välja att återlämna utrustningen eller byta ut den mot ny. Den gamla utrustningen avidentifieras, raderas och återvinns/återanvänds på ett miljövänligt och certifierat sätt. Du kan också välja att fortsätta hyra utrustningen eller köpa den till då gällande marknadsvärde.

Hur vi löser stora utmaningar

Health & Fitness Nordic

Läs mer om varför Health & Fitness Nordic med varumärkena SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, SAFE och HiYoga valde Dustin för att leverera alla klienter såväl som infrastruktur- och Azure-tjänster.

Läs mer om hur vi hjälper Health & Fitness Nordic

Manpower Group Solutions

En smidig mobil lösning och ett steg mot ökad miljöhänsyn är några av vinsterna när Manpower Group Solutions valde att hyra telefoner av Dustin.

Läs mer om Hur vi hjälper Manpower Group

Några av våra kunder

Med Dustin kan du känna dig trygg med en stark etisk kod och djupt rotade hållbarhetsinitiativ.Ansvarsfull tillverkning

Mål: 100 procent av våra leverantörer, där den totala inköpsvolymen överstiger 200 000 kronor eller motsvarande per år, ska anta de åtaganden som finns i Dustins uppförandekod för leverantörer.Minskad klimatpåverkan

Mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020 jämfört med 2014/15.Ansvarsfull resursanvändning

Mål: Vi ska ha återtagit 140 000 sålda produkter till år 2020.Affärsetik och korruption

Mål: 100 procent av våra verksamhetsområden ska genomgå en riskbedömning avseende affärsetik och anti-korruption. 100 procent av de rapporterade incidenterna ska följas upp.Mångfald och jämställdhet

Mål: Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen.

Ansvarsfull resursanvändning

Datorer, mobiler och andra IT-produkter som vi tar tillbaka, och kan användas, får ofta ett nytt liv hos andra företag, i skolor eller privatpersoner. De produkter som inte fungerar återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Återtag

Att återanvända elektronik är skonsamt för miljön och lönsamt för företag. Därför har Dustin utvecklat en återtagstjänst där vi ger gamla IT-produkter möjligheten till ett nytt liv.

Tjänsten har bland annat fördubblat antalet återtagna produkter under förra året och till dagsdato har 64 288 stycken produkter återtagits sedan 2014/15.

Forest

Miljö och hållbarhet

Som en av de ledande IT-leverantörerna i Norden, har vi en möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Steg för steg strävar vi efter att minska vår egen, våra kunder och leverantörers påverkan på klimat och människor.

En viktig satsning hos oss är de fabriksinspektioner vi gör, både bland de fabriker som tillverkar Dustins egna produkter, men även för att säkerställa att våra leverantörer efterlever våra krav.
Läs vår hållbarhetsredovising

Etik

Vår vision är att vara kundens förstahandsval och att sätta standarden för effektiv IT. För att vara ett pålitligt företag arbetar vi kontinuerligt på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, med en öppen och transparent dialog med våra intressenter.

Dustins uppförandekod innefattar våra värderingar och affärsprinciper och beskriver vårt åtagande att göra affärer på ett ansvarsfullt, effektivt och transparent sätt.

Läs vår uppförandekod

Trender & Nyheter
Så återanvänds tekniken

I Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställdes på varandra. Företaget Inrego vill ändra på detta genom att rekonditionera och sälja vidare uttjänt IT-utrustning.

Trender & Nyheter
Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

Arbetsplats
Cirkulär ekonomi - Slut på slit och släng

Elektroniskt avfall är den snabbast växande avfallstypen i världen, och återvinns ofta på sätt som är skadliga både för människor och miljö. Så hur kan vi göra elektroniken mer hållbar? Svaret är att tänka cirkulärt.

Vill du veta mer?

Fyll i kontaktformuläret så hör en av våra specialister av sig till dig.