Takeback
Klimatsmart återanvändning som ger dina IT-produkter en andra chans

Så här fungerar Takeback
woman using laptop in nature

Vi vill driva förändring, utmana och hjälpa dig …

Som en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Benelux vill vi driva förändring och påverka i så stor utsträckning som möjligt. Det är genom att förlänga produkters livslängd som vi har störst möjlighet att motverka klimatförändringar. Produkter som fungerar och kan återanvändas säljs vidare som begagnade och får ett andra liv som en del i den cirkulära ekonomin.

mobile phone

… mot en mer hållbar framtid, en cirkulär framtid.

Hårdvara - först och främst datorer och telefoner - kan uppgraderas, uppdateras, återanvändas och återvinnas. Istället för en livstid kan en dator få både en andra och en tredje. Därför uppmanar vi dig som kund att återanvända utrustning du inte längre använder. Tillsammans minskar vi det elektroniska avfallet och bidrar till en minskad klimatpåverkan.

laptop

Har du koll på att din gamla IT-utrustning kan återanvändas?

Med vår återtagstjänst Takeback kan du ge utrustning du inte längre använder en andra chans genom att låta oss återanvända hårdvaran och sälja den vidare. Förutom att du förlänger produkternas livslängd och bidrar till en mer cirkulär ekonomi får du ersättning för produkter du inte längre har nytta av.

Jag vill veta mer
Beställ en safebox

”FN:s miljöprogram redovisade 2009 att elavfall är ett snabbt växande avfallsslag. Elavfall kan bland annat innehålla farliga ämnen. Om avfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det skada miljön och människors hälsa. Dessutom kan värdefulla material i elavfallet, såsom metaller, gå förlorade ur kretsloppet”

”FN:s miljöprogram redovisade 2009 att elavfall är ett snabbt växande avfallsslag. Elavfall kan bland annat innehålla farliga ämnen. Om avfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det skada miljön och människors hälsa. Dessutom kan värdefulla material i elavfallet, såsom metaller, gå förlorade ur kretsloppet”

Källa: Naturvårdsverket

Se hur Dustin Takeback ger dina gamla IT-produkter nytt liv

Varför ska du välja Takeback?

Hållbart

Hållbart

Vi konsumerar jordens resurser i en takt som inte är hållbar, det måste vi ändra på. För varje enhet som återanvänds och kommer till nytta igen minskar vi tillsammans utsläppen och sparar på jordens resurser.

Dessutom hjälper vi dig att mäta och följa utvecklingen av din verksamhets hållbarhetsarbete kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Enkelt

Enkelt

Vi förstår att du behöver lägga tid på annat. Vi ser därför till att samla in de produkter som ska återanvändas, raderar all information och tar bort stöld- och inventariemärkning.

Samtidigt hjälper vi dig att bli av med annan IT-utrustning som kan återvinnas. Det ska vara enkelt att göra rätt.

Säkert

Säkert

Med hjälp av dokumenterade överlämningar och säkra leveranser ser vi till att du känner dig trygg.

Utrustning som är informationsbärande raderas med certifierad programvara* och när allt är klart får du ett certifikat som bekräftar att dataraderingen har genomförts.

* Utrustning som inte kan raderas med programvaran maler vi mekaniskt och transporterar till en återvinningspartner.

Så här fungerar Takeback

Vi levererar säkerhetsskåp där du lägger in din gamla IT-utrustning.

Utrustningen transporteras till vårt Takebackcenter.

Vi raderar all information och tar bort stöld- och inventariemärkning.

De produkter som kan återanvändas säljs vidare. Resterande produkter återvinns ansvarsfullt.*

Ditt företag får ersättning för de produkter som kan återanvändas.

Du får ett raderingscertifikat och en rapport med hur stor miljöbesparing som gjorts.

* Burar med elektronikavfall transporteras av miljöskäl till certifierade återvinningspartners i respektive land.

2030 ska vi ha noll klimatpåverkan och ett 100 % cirkulärt erbjudande.

100 %

Frågor och svar

Kan vi tillsammans ge din gamla IT-utrustning en andra chans?

Fyll bara i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan.