En IT-partner för offentlig sektor.

En IT-partner för offentlig sektor.

Vi har djup kompetens inom offentlig sektor.

Som en av nordens ledande IT-leverantörer har vi många samarbeten med kommuner, skolor och andra offentliga verksamheter, och vi arbetar dagligen med att lösa den typen av IT-utmaningar.

Djup kompetens inom offentlig sektor.

Hur vi löser utmaningar inom offentlig sektor

Österåkers Gymnasium

Österåkers Gymnasium väljer Dustin som IT-leverantör för andra året i rad för att hjälpa till med digitaliseringen. Hur vi samarbetar med Österåkers Gymnasium »

Täby kommun

Täby kommun ville satsa på ett aktivitetsbaserat kontor med virtuell IT-miljö och valde Dustin som partner. Hur vi samarbetar med Österåkers Gymnasium »

Vänersborgs högstadieskolor

När högstadieskolorna i Vänersborg, med totalt ca 1200 elever, ville ge varje elev en egen dator och införa Office 365 vände de sig till Dustin. Hur vi samarbetar med Vänersborgs Högstadieskolor »

Rapport: Så kan vi säkra svensk offentlig sektor

Det finns fortfarande stora kunskapsbrister hos svenska myndigheter om hur vi täpper till säkerhetshål. Här berättar två av nordens mest framstående säkerhetsexperter hur IT-säkerheten kan bli vassare.p>

Så kan din skola bli mer hållbar

Det finns enkla insatser som de flesta skolor, oberoende av storlek, kan göra för klimatet.

Outsourcing av IT-drift: 5 steg för att lyckas

När du ska outsourca IT-drift finns ingen plats för misstag - men mycket kan gå fel.

Vad framgångsrika CIO:er gör annorlunda

Stirra dig inte blind på kostnader, ha ett starkt samarbete med andra företagsledare och se på IT-säkerhet som en möjliggörare för tillväxt.

Förenkla inköpen med EDI

I dag finns egentligen ingen anledning att hantera fakturor och orderinformation i pappersformat eller via e-post.

Modernisera dina legacy-system

Legacy-system är applikationer eller andra tekniska lösningar som inte går att göra tillräckligt flexibla, kostnadseffektiva, kraftiga eller säkra för att möta dina krav.

Så får du mer tid för annat

Idag är det vanligt att verksamheter inom offentlig sektor sköter IT-infrastrukturen i egen regi.

Ställ tuffare kemikaliekrav vid upphandling

Lagstiftning, marknadskrav och svarta listor.

I Täby får lärarna digital makt

Hösten 2016 införde Täbys 19 kommunala grundskolor Chromebooks och iPads för eleverna.

Avancerade tjänster och lösningar

De senaste åren har vi utökat vår specialistkompetens inom avancerade tjänster och lösningar för att bli en ännu bättre strategisk IT-partner.

Genom förvärv av en rad bolag i Norden som är specialiserade inom bl. a. nätverk, säkerhet och lagring, kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl hårdvara som kundunika tjänster.

Enklare IT: inköp, fakturering, licenshantering och support

Tillsammans med en rad smarta tilläggstjänster som EDI, licenshantering, finansieringslösningar samt en förstklassig support och kundportal kan vi erbjuda dig en mycket enklare IT-vardag. Läs mer om förenklad IT.

Hållbarhet från varukorg till återtag

Vad är viktigt att tänka på när man vill göra hållbarare val? Vi på Dustin tycker det är viktigt att lyfta fram två viktiga aspekter att tänka på inför ett köp. Välj hållbart

Våra ramavtal

Win as a team.

Våra kärnvärden och hur vi jobbar

Sedan starten 1984 har människorna på Dustin och sättet vi jobbar tillsammans utgjort en differentierande faktor och en hörnsten i vår framgång.

Vi tror att vi måste fortsätta jobba tillsammans och vinna som ett lag för att förbli framgångsrika. Därför är ”Win as a team” vår kärnvärdering.

Vi har en naturlig laganda och drar nytta av varje individs expertis för att lösa våra kunders utmaningar.

Win as a team bygger på fyra stödvärderingar:

  • Live up to promises
  • Strive to improve
  • Challenge all cost
  • Keep it simple

Mer om våra värderingar och hur vi jobbar »


Server & Storage


Nätverk


Säkerhet


Print


Arbetsplats


Infrastruktur


Nätverk


Säkerhet


IT-rådgivning


Enterprise Cloud