We keep the public sector moving

Sedan 1984 har vi levererat IT-produkter. Men precis som IT utvecklas så utvecklas vi. Idag levererar vi även tjänster och lösningar till storföretag.

Dustins Public-team

För större kunder och leveransavtal tillsätter Dustin alltid ett kundteam för att optimera kvalitén i leverans och logistik. Tillsammans med kunden tillsätter vi dedikerade personer för varje affärsområde och på alla berörda avdelningar.

 • Kundansvarig & affärsorienterad projektledare, Key Account Manager
 • Leveransavtals- & informationsansvarig
 • Inkommande order/beställningsteam, dedikerade innesäljare på en egen slinga för telefon, mail, fax, webb och online-beställningar
 • Back Office Support team, support, service, retur- & garantiärenden
 • Funktionsansvarig för webb & startsida
 • Klienttjänsteansvarig
 • Logistik-, leverans- och tjänsteteam (Dustin-lagret i Rosersberg)
 • E-sourcingansvarig
 • Kvalité-, miljö- & etikansvarig
 • Ekonomi-, faktura- & finansansvarig
 • Produktspecialistteam, dedikerade på samtliga produktområden

Effektiv distribution

Vår logistiklösning bygger på vårt skräddarsydda logistikcenter på 20 000 kvadratmeter i Rosersberg. Med oss slipper du att få olika leveranser från olika leverantörer vid olika tidpunkter. Integrerat i logistikcentret finns även ett konfigurationscenter där vi kan förbereda utrustning för användning direkt vid leverans, utan att leveranstiden förlängs.

Snabbfakta:

 • Över 5 000 leveranser per dag
 • ~ 120 anställda
 • 3/4 av alla ordrar är omedelbart tillgängliga för leverans
 • Över 97% leveransprecision

DistributionsprocessBeställning online

Leveransstatus visas tydligt.Plock- och paketering

Hanterar 15 000–18 000 produkter varje dagKonfig

Konfigtjänster såsom avemballering, imageladdning och DEPTransport

Över 90% av leveranserna kommer fram dagen efter beställningÅtertag

Återtag med säker radering, återvinning eller vidareförsäljning

De senaste åren har vi utökat vår specialistkompetens inom avancerade tjänster och lösningar för att bli en ännu bättre strategisk IT-partner.

Genom förvärv av en rad bolag i Norden och Nederländerna som är specialiserade inom nätverk, säkerhet, lagring, licenser, IT-drift, mobilitet, print och klient kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl hårdvara som kundunika tjänster.

Idag ingår spetskompetens från DAV Partner, Core Services, Commsec, Idenet, IKT Gruppen, ITaito, JML-System, Norriq, Purity IT, Resolute, Saldab IT och Vincere Groep i Dustinfamiljen. Dustin Sverige AB har toppcertifieringar inom bl.a. Apple, Dell, Cisco, Citrix, Fortigate, HPE och Microsoft.

Läs mer

Enklare IT: inköp, fakturering, licenshantering och support

Tillsammans med en rad smarta tilläggstjänster som EDI, licenshantering, finansieringslösningar samt en förstklassig support och kundportal kan vi erbjuda dig en mycket enklare IT-vardag.

Hur vi löser utmaningar inom offentlig sektor

AcadeMedia

Tidigare i år gick AcadeMedia ut i en stor upphandling av ny nätverksleverantör. De sökte en kostnadseffektiv lösning i kombination med en väl anpassad paketering.

Läs mer

Täby kommun

Täby kommun ville satsa på ett aktivitetsbaserat kontor med virtuell IT-miljö och valde Dustin som partner.

Läs mer

Norlandia

För norska skol- och vårdkoncernen Norlandia är det grundläggande att alla deras skolor har en bra digital plattform med allt från datorer till 3D-skrivare. Tidigare var IT-utrustningen spretig och svår att underhålla. Skräddarsydd webbutik och standardiserad leverans blev lösningen.

Läs mer

Några av våra kunder

Med Dustin kan du känna dig trygg med en stark etisk kod och djupt rotade hållbarhetsinitiativ.Ansvarsfull tillverkning

Mål: 100 procent av våra leverantörer, där den totala inköpsvolymen överstiger 200 000 kronor eller motsvarande per år, ska anta de åtaganden som finns i Dustins uppförandekod för leverantörer.Minskad klimatpåverkan

Mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020 jämfört med 2014/15.Ansvarsfull resursanvändning

Mål: Vi ska ha återtagit 140 000 sålda produkter till år 2020.Affärsetik och korruption

Mål: 100 procent av våra verksamhetsområden ska genomgå en riskbedömning avseende affärsetik och anti-korruption. 100 procent av de rapporterade incidenterna ska följas upp.Mångfald och jämställdhet

Mål: Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen.

Ansvarsfull resursanvändning

Datorer, mobiler och andra IT-produkter som vi tar tillbaka, och kan användas, får ofta ett nytt liv hos andra företag, i skolor eller privatpersoner. De produkter som inte fungerar återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Återtag

Att återanvända elektronik är skonsamt för miljön och lönsamt för företag. Därför har Dustin utvecklat en återtagstjänst där vi ger gamla IT-produkter möjligheten till ett nytt liv.

Tjänsten har bland annat fördubblat antalet återtagna produkter under förra året och till dagsdato har 64 288 stycken produkter återtagits sedan 2014/15.

Forest

Miljö och hållbarhet

Som en av de ledande IT-leverantörerna i Norden, har vi en möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Steg för steg strävar vi efter att minska vår egen, våra kunder och leverantörers påverkan på klimat och människor.

En viktig satsning hos oss är de fabriksinspektioner vi gör, både bland de fabriker som tillverkar Dustins egna produkter, men även för att säkerställa att våra leverantörer efterlever våra krav.
Läs vår hållbarhetsredovising

Etik

Vår vision är att vara kundens förstahandsval och att sätta standarden för effektiv IT. För att vara ett pålitligt företag arbetar vi kontinuerligt på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, med en öppen och transparent dialog med våra intressenter.

Dustins uppförandekod innefattar våra värderingar och affärsprinciper och beskriver vårt åtagande att göra affärer på ett ansvarsfullt, effektivt och transparent sätt.

Läs vår uppförandekod

Inspiration
Så återanvänds tekniken

I Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställdes på varandra. Företaget Inrego vill ändra på detta genom att rekonditionera och sälja vidare uttjänt IT-utrustning.

10 april 2018
Hållbarhet
Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

16 maj 2017
Arbetsplats
Cirkulär ekonomi - Slut på slit och släng

Elektroniskt avfall är den snabbast växande avfallstypen i världen, och återvinns ofta på sätt som är skadliga både för människor och miljö. Så hur kan vi göra elektroniken mer hållbar? Svaret är att tänka cirkulärt.

1 oktober 2015

Ramavtal

Som representant för myndighet, landsting, kommun eller skola kan du göra avrop från ett stort antal offentliga ramavtal, både tecknade direkt med Dustin och tecknade med olika tillverkare.

Arbetsplats
Expertens tips: Tänk på detta när du jobbar hemifrån

Strukturera upp din dag, visa din tillgänglighet och tänk på det sociala. Vår IT-konsult Fredrik Hansson delar med sig av vad du kan tänka på när du jobbar på distans.

13 mars 2020
IT-säkerhet
Så lägger du grunden till företagets IT-säkerhetsarbete

IT-säkerhetshoten blir allt fler när cyberbrottslingarna professionaliseras. Idag är frågan inte om ditt företag kommer att drabbas, utan när. Vi guidar dig till både tekniken och principerna bakom ett modernt IT-säkerhetssystem.

24 januari 2020
Kundcase
Digital analys leder till bättre beslut på AcadeMedia

Som norra Europas största utbildningsföretag är IT-strategin en framgångsfaktor för AcadeMedia. Petter Hallman, CIO, berättar mer om hur de arbetar med digitala läromedel och varför de använder data för att höja kvaliteten och kundnöjdheten.

20 januari 2020
Arbetsplats
Trendrapport: Workplace

De nya generationernas intåg på arbetsmarknaden och en accelererande teknikutveckling ritar om arbetsplatser runtom i världen. Ta del av vår trendrapport "Workplace” och lär dig mer om framtidens arbetsplats.

18 december 2019
Arbetsplats
Trendrapport: Collaboration

Det pågår en världsomvändande utveckling som drivs på av de yngre generationerna. Med rätt tjänster och digitala verktyg kan du synliggöra såväl kunskaper som kompetenser i hela företaget.

18 december 2019
Infrastruktur
Trendrapport: Cloud

I den digitala världen är mer eller mindre allt kopplat till molnet. Frågan är inte längre om företag ska föra ut hela eller delar av sin IT till molnet utan i vilken grad. Ta del av vår trendrapport ”Cloud” och lär dig mer.

18 december 2019
Arbetsplats
Välj rätt dator till skolan

När du väljer datorer till skolan är det viktigt att låta pedagogiken och läroplanen styra säger Mathias Törnblom, Customer Technology Evangelist på Dustin.

4 november 2019
Strategi och ledarskap
Bygg upp en fungerande digital arbetsplats för eleverna

Istället för att ensidigt fokusera på valet av dator eller annan enhet rekommenderar Mathias Törnblom på Dustin att skolorna satsar på att skapa en helhet där allting fungerar smidigt. Att köpa IT-stöd som tjänst är en bra väg dit.

4 oktober 2019
Inspiration
Strategier och hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar

Lär dig mer om vilka förhållningssätt och hjälpmedel som fungerar bra för elever med inlärningssvårigheter.

1 oktober 2019
Infrastruktur
White paper: Digitalisering, automatisering & innovation genom hyperkonvergerad infrastruktur

IT-organisationer behöver kunna hantera snabba förändringar. Vill du lära dig mer om hur du skapar utrymme för innovation? Ta del av vårt white paper.

20 september 2019
Hållbarhet
Hur Dustin arbetar med hållbar IT?

Dustins vision är att sätta standarden för effektiv och hållbart IT. Förutom att vi hela tiden för en dialog med våra leverantörer om vilka produkter och tjänster vi vill sälja, ser vi hela tiden till att guida våra kunder mot mer hållbara val.

29 augusti 2019
Hållbarhet
Mer hållbar IT med ny märkning

Forskare vid Chalmers har utvecklat ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter där det via en infotagg går att spåra var komponenter kommer ifrån och vilka material de innehåller.

22 augusti 2019
Strategi och ledarskap
Tjänsterna som förenklar digitaliseringen av skolan

Sedan 2015 har tillgången på datorer i skolan ökat markant, men samtidigt upplever fyra av tio lärare att krånglande teknik begränsar deras arbete. Det visar en ny rapport från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

19 augusti 2019
Strategi och ledarskap
CIO-rapport: IT på väg tappa strategisk position

IT-organisationen riskerar att förlora sin relevans när en allt större del av IT-investeringarna blir verksamhetsfinansierade, enligt en ny rapport.

15 augusti 2019
IT-säkerhet
Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019
Strategi och ledarskap
Viktigt att ny teknik bidrar till att stärka lärandet

– Vi hjälper skolorna med att dra nytta av modern teknik så att de i sin tur kan stärka lärandet och göra eleverna redo för att verka i samhället. Det säger Christer Dahlström, Senior Solution Architect på Dustin, en av Nordens ledande IT-leverantörer.

19 mars 2019
Kundcase
Så fick Oslos elever nya datorer i tid

Bra planering och logistik är avgörande vid stora leveranser. För Dustin var det mycket som skulle stämma när Oslos skolor skulle ha tusentals nya datorer på plats inför skolstarten.

14 mars 2019
Inspiration
De vill sprida nätkärlek i skolorna

Med projektet Nätkärlek vill pedagogerna Carin Thörnqvist och Pelle Wijkström på Milstensskolan i Täby sprida kunskap om nätets möjligheter och förebygga kränkningar och hot. Nu vill de inspirera andra skolor att också sprida kärlek på nätet.

6 mars 2019
Arbetsplats
Utmaningar i den digitala skolan – och lösningen

Många företag har redan börjat se fördelarna med att flytta sin klienthantering till molnet – och nu följer skolorna efter.

1 mars 2019
Kundcase
Björknässkolan flyttade sin klienthantering till molnet

Med över 1000 elever och lika många elevdatorer är verksamheten på Björknässkolan i Saltsjö-Boo helt och hållet beroende av att tekniken fungerar. För drygt ett år sedan tog skolan hjälp av Dustin för att flytta sin klienthantering till molnet.

26 februari 2019
Strategi och ledarskap
Pruta inte på fel saker – sju tips för inköp av skoldatorer

Kommuner och skolor köper i allmänhet datorer med en begränsad budget. Dustins försäljningschef Matias Silvan tipsar inköpare om hur man väljer rätt slags dator.

25 februari 2019
IT-säkerhet
Disaster Recovery borde vara lika självklart som en försäkring

Allt eftersom vi blir mer digitala så ökar även kraven på att vår IT fungerar. Disaster recovery är vad som skyddar dig om olyckan skulle vara framme.

18 februari 2019
Hållbarhet
Tre tips på hur du blir mer hållbar

Att bli mer hållbar är idag något som krävs av både privatpersoner och företag, både vad gäller miljötänk och socialt ansvar. Så hur blir du då mer hållbar som företag? Se Dustins hållbarhetschef Stephanie Forsblom svara på dessa frågor.

15 februari 2019
Strategi och ledarskap
Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas

Oavsett om du vill utveckla applikationer för att skapa högre engagemang med kunder eller modernisera IT-infrastrukturen för högre flexibilitet, finns det vissa saker du bör ha i åtanke för att lyckas med din digitaliseringsstrategi.

28 januari 2019
IT-säkerhet
Så mycket kostar ett dataintrång

30 miljoner kronor. Så mycket kostar det genomsnittliga dataintrånget enligt den senaste studien från Ponemon Institute. Risken att drabbas är större än någonsin men med rätt skydd kan du minimera den avsevärt.

27 januari 2019
Hållbarhet
Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val.

26 januari 2019
Strategi och ledarskap
Vad framgångsrika CIO:er gör annorlunda

Stirra dig inte blind på kostnader, ha ett starkt samarbete med andra företagsledare och se på IT-säkerhet som en möjliggörare för tillväxt. Det är tre tips som kommer göra dig till en mer framgångsrik CIO.

15 januari 2019
Hållbarhet
Se till helheten när du ska välja hållbart

Många strävar efter att göra hållbara val vid IT-upphandlingar. Vi frågade HP:s och Dustins hållbarhetschefer vad som är viktigt att tänka på för att välja rätt.

12 december 2018
Kundcase
Dustin vinner stort avtal med danska staten

Nyligen vann Dustin uppdraget att leverera datorer och tillbehör till danska Staten och Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Ett avtal som beräknas vara värt cirka 500 miljoner danska kronor per år.

2 november 2018
Inspiration
Dustin vinner upphandling som IT-driftspartner till Øresundsbron

Dustin har i hård konkurrens vunnit upphandling om förvaltning av Øresundsbrons IT-driftsmiljö samt driftskonsultation. Uppdraget omfattar i huvudsak förvaltning av Øresundsbrons IT-miljö med tillhörande molntjänster i både Danmark och Sverige.

16 augusti 2018
Strategi och ledarskap
Cloud Act: den nya lagen i skuggan av GDPR

I skuggan av GDPR klubbades en annan lag igenom på andra sidan Atlanten, Cloud Act. Vi går igenom hur det kommer att påverka dig och din data.

8 augusti 2018
Inspiration
Så påverkas skolan av digitaliseringen

När digitaliseringen förändrar samhället måste skolan förändras i samma takt. Så här påverkar utvecklingen det svenska skolväsendet.

26 juni 2018
Arbetsplats
En värld av möjligheter

Vidga dina vyer med en Skype-lektion från andra sidan jordklotet, dela undervisningsmaterial med andra lärare och inkludera fler sinnen i undervisningen. Microsofts skolplattform öppnar upp för ett helt nytt sätt att arbeta och samarbeta.

25 juni 2018
Infrastruktur
Vad är serverlös IT? [video]

Det pratas mycket om serverlös IT just nu och vad det kommer att betyda för Internet of Things och molnapplikationer. Denna video förklarar vad begreppet betyder och vad det kan innebära för din verksamhet.

18 juni 2018
Inspiration
Så testar Lantmäteriet blockchain och AI

Sedan drygt två år har Lantmäteriet sjösatt flera digitala tjänster och pilotprojekt. Ett exempel är när de var bland de första myndigheter i världen att testa blockchain-tekniken skarpt.

16 maj 2018
Strategi och ledarskap
De 3 CIO-typerna: är du rätt för ditt företag?

Det finns tre olika typer av CIO:er enligt en undersökning från Deloitte. Vilken typ är du? Och är du på rätt plats?

2 maj 2018
Inspiration
Guide: IoT i praktiken

Internet of Things är ett hajpat begrepp som är på väg att revolutionera vitt skilda branscher. Med projektet IoT-guiden vill forskare från Umeå universitet tillsammans med näringslivet inspirera företag att använda den nya tekniken.

24 april 2018
Infrastruktur
Disaster Recovery: Få företag beredda när olyckan är framme

När IT blir allt mer affärskritiskt är företag och myndigheter mer känsliga för alla typer av tekniska avbrott, oavsett orsak. Det gör att behovet av backup och Disaster Recovery (DR) ökar.

19 april 2018
Inspiration
Så återanvänds tekniken

I Sverige skrotas dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställdes på varandra. Företaget Inrego vill ändra på detta genom att rekonditionera och sälja vidare uttjänt IT-utrustning.

10 april 2018
Infrastruktur
Rapport: Så kan vi säkra svensk offentlig sektor

Skandalen på Transportstyrelsen har fått myndigheter och kommuner att vakna upp. Här berättar två av nordens mest framstående säkerhetsexperter hur IT-säkerheten kan bli vassare.

22 januari 2018

Vill du veta mer?

Fyll i kontaktformuläret så hör en av våra specialister av sig till dig.