Digital förskola skapar i 3D

För norska skol- och vårdkoncernen Norlandia är det grundläggande att alla deras skolor har en bra digital plattform med allt från datorer till 3D-skrivare. Tidigare var IT-utrustningen spretig och svår att underhålla. Skräddarsydd webbutik och standardiserad leverans blev lösningen.

Barn som går i förskola i dag lever i en helt annan värld än för bara fem år sedan. På en av Norlandias förskolor, Vardefjellet i Akershus, märks digitaliseringen tydligt även hos de allra minsta. Här har barnen till exempel tillgång till en HP Sprout med en 3D-skrivare, och skolan utforskar hela tiden nya sätt att arbeta pedagogiskt med IT.

Förskolechefen Christine Haver Dokka menar att förskolan har en uppgift att lära barnen använda de nya digitala verktygen på ett pedagogiskt sätt.

Många är rädda för att barnen ska bli passiva, men med de här verktygen är de aktivt med och skapar samt producerar.

Christine Haver Dokka, förskolechef.

HP Sprout bygger på samma teknik som en surfplatta, men har två skärmar som kommunicerar med varandra. På det sättet kan två barn samarbeta i samma miljö men på var sin skärm. När enheten är kopplad till en 3D-skrivare kan barnen skanna in något de själva har ritat och sedan välja färger, material och storlek – för att till sist ”skriva ut” en fysisk produkt de kan ta och känna på.

– För en del vuxna är det svårt att begripa, men tre- och fyraåringarna tar det helt naturligt, berättar Haver Dokka.

Skräddarsydd webbutik

Just den här förskolan ligger långt fram i arbetet med teknik i verksamheten, men Norlandia fokuserar på digitalisering även inom övriga enheter. Företaget driver förskolor, äldreomsorg och patienthotell, och Dustin är totalleverantör av IT-utrustning. Alla Norlandia-enheter beställer IT-utrustning via en och samma plattform: en egen, skräddarsydd webbutik med de produkter som är mest kostnadseffektiva, så att alla på företaget vet precis vad de ska beställa.

Det är en stor skillnad mot när de olika enheterna – som är många och av olika storlekar – köpte IT-utrustning lokalt. Utrustning och förbrukningsvaror som blivit för gammal eller behöver fyllas på byts ut automatiskt. Ett exempel är toner till skrivare.

Tommy Sollyst är projektledare på Norlandias IT-avdelning. Han berättar att lösningen förenklar vardagen både för IT-avdelningen och för de enskilda enheterna.

Tommy Sollyst, projektledare på Norlandias IT-avdelning.

– Nu vet var och en på de olika enheterna var de ska handla det de behöver – enkelt och smidigt. De slipper leta och jämföra priser på utrustning. Att vi på IT-avdelningen har koll på vilken typ av maskinvara alla jobbar med gör det enklare för oss att ge support, förklarar Tommy Sollyst.

För Norlandia är det viktigt att alla verksamheter har en bra digital plattform och en bra IT-infrastruktur, så att de har bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

En global partner

Hos Dustin har Norlandia ett buffertlager med maskinvara, så om det skulle uppstå problem finns alltid 5–6 maskiner på lager. Det garanterar en snabb leverans när behov uppstår. För Norlandia, som har verksamhet i både Norge, Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland och Polen, väger det tungt att Dustin kan leverera i hela Europa.

– Dustin är en global partner som finns där vi finns. De har inte bara produkterna. De har även stor kunskap, vilket är viktigt för oss. Dessutom har de ett bra samarbete med våra övriga partners, säger Tommy Sollyst.

Så blev det möjligt

UTMANING

IT-kompetensen är begränsad ute i de olika verksamheterna, vilket tidigare gjorde IT-inköpen komplicerade; inköp skedde från olika leverantörer och resultatet blev en icke enhetlig teknik. Det i sin tur ledde till att support och service blev svårt.

LÖSNING

Dustin blev totalleverantör av IT-utrustning till Norlandia, och koncernen fick en specialanpassad webbutik med ett utbud som standardiserats och anpassats för verksamheterna. Alla skolor och andra verksamheter kan göra inköp direkt från webbportalen.

EFFEKT

IT-inköpen har blivit enklare för verksamheterna inom Norlandia. Att alla köper samma typ av utrustning från samma leverantörer gör att arbetet med garanti, service och support blir enklare och mer effektivt för IT-avdelningen.

Om Norlandia:

Norlandia Health & Care Group AS är ett norskägt multinationellt bolag med huvudkontor i Oslo.

Koncernen består av Norlandia Care Group (främst förskolor och äldreomsorg), Kidsa Barnehager, Hero Group (integrationstjänster och asylmottagning) och Aberia Healthcare (vård- och omsorgstjänster inom LSS, SOL, LVU, HVB med mera).

Antal anställda: cirka 8 000

Läs också:
Utmaningar i den digitala skolan – och lösningen
Här har Virtual Reality tagit plats i klassrummet

5 mars 2019

Denna artikel taggas

Jobba smartare – 5 teknikprylar som lyfter arbetsdagen

Dator, mobil och rätt mjukvara är grundläggande krav för en fungerande arbetsdag. Men det finns massor av andra smarta tekniktillbehör som kan göra din dag roligare och mer effektiv.

20 mars 2019

Viktigt att ny teknik bidrar till att stärka lärandet

– Vi hjälper skolorna med att dra nytta av modern teknik så att de i sin tur kan stärka lärandet och göra eleverna redo för att verka i samhället. Det säger Christer Dahlström, Senior Solution Architect på Dustin, en av Nordens ledande IT-leverantörer.

19 mars 2019

Så fick Oslos elever nya datorer i tid

Bra planering och logistik är avgörande vid stora leveranser. För Dustin var det mycket som skulle stämma när Oslos skolor skulle ha tusentals nya datorer på plats inför skolstarten.

14 mars 2019

Björknässkolan flyttade sin klienthantering till molnet

Med över 1000 elever och lika många elevdatorer är verksamheten på Björknässkolan i Saltsjö-Boo helt och hållet beroende av att tekniken fungerar. För drygt ett år sedan tog skolan hjälp av Dustin för att flytta sin klienthantering till molnet.

26 februari 2019

Pruta inte på fel saker – sju tips för inköp av skoldatorer

Kommuner och skolor köper i allmänhet datorer med en begränsad budget, men för allsidig och fortlöpande användning. Dustins försäljningschef Matias Silvan tipsar inköpare om hur man väljer rätt slags dator.

25 februari 2019

Öka din effektivitet

Dina arbetsdagar rymmer säkerligen många timmars framför datorn, och då är det förstås ytterst viktigt att du kan ha en bra arbetsställning. En centrerad mus är ett tillbehör som gör arbetet vid datorn mindre krävande och mer effektivt.

18 december 2018