Ramavtal med Kammarkollegiet

Klienter

Detta ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör. Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster. Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m. Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt.

Dustin Sverige AB har följande ramavtal:

Klient 1 - Region Norra och Uppsala-Örebro – dnr 96-50-2015:004


Klient 1 avser Norra Sverige och Uppsala-Örebro och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Klient 2 - Region Stockholm och Gotland samt region Sydöstra – dnr 96-51-2015:003


Stockholm och Gotland samt Region Sydöstra och ska användas för avrop av kontrakt som avser leveranser till orter i ett eller flera av följande län: Stockholms län, Gotlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Klient 1 och Klient 2
public@dustin.se
08 - 553 44 000
Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2018-11-30
Förlängningsoption max t.o.m: 2021-06-30.


Användarnära IT-produkter - dnr 96-81-2014

Detta ramavtalsområde omfattar bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör. Ramavtalsområdet är rangordnat. Tre tjänster ingår i upphandlingen som har nära anknytning till produkter och tillbehör, dessa är stöldskyddsmärkning, reparation och återtagande av uttjänta produkter.

Ramavtalsområdet är indelat i fem olika produktområden:

  • Produktområde Mindre bärbar dator
  • Produktområde Större bärbar dator
  • Produktområde Stationära datorer och bildskärmar
  • Produktområde Smartphones
  • Produktområde Surfplattor

Omfattning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2015-12-17 tecknat ramavtal för Användarnära IT-produkter, dnr 96-81-2014. Ramavtalen omfattar mindre bärbara datorer, större bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, smartphones samt tillbehör. Ramavtalen är rangordnade vilket innebär att den avropande myndigheten direkt vänder sig till den leverantör som är först i respektive rangordning (förnyad konkurrensutsättning genomförs således inte innan avrop från dessa ramavtal).

Dustin Sverige AB har ramavtal inom:

Mindre bärbar dator


Produktområde Mindre bärbar dator:
Tillbehör som ingår är pekdon, tangentbord, ergonomiskt armstöd, väskor, fodral, högtalare, hörlurar, mikrofoner, webbkameror, batterier, nätadaptrar, läsare för smarta kort, sekretessfilm, stöldskydd, dockningsstationer samt USB-minnen.

Stationära datorer och bildskärmar


Produktområde Stationära datorer och bildskärmar:
Tillbehör som ingår är pekdon, tangentbord, ergonomiskt armstöd, högtalare, hörlurar, mikrofoner, webbkameror, kablage, läsare för smartare kort, sekretessfilm, stöldskydd samt USB-minnen.

Webbshop

Avropsberättigade statliga myndigheter ges möjlighet att avropa enkelt via Dustins webbshop (OBS! Ramavtalsområdet är rangordnat):
Dustins webbshop uppfyller samtliga kriterier enligt Kammarkollegiets ramavtal och du ansöker enkelt om konto här:

Ny kund

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Användarnära IT-produkter - dnr 96-81-2014
public@dustin.se
08 - 553 44 000
Avtalsperiod: 2015-12-17 - 2016-12-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2018-06-30.