Hållbarhet

3 checklistor för en mer hållbar IT-miljö

Hur skapar ni en grönare IT-miljö på företaget? Det här kan du göra – i dag, i morgon och i framtiden. IT bidrar till hållbara lösningar, men påverkar samtidigt vår planet negativt. Till exempel står datacenter för ungefär en procent av världens energibehov.*

Många företag har goda avsikter när det gäller mer hållbar IT, men samtidigt har de svårt att veta i vilken ände de ska börja. Färre än hälften av världens vd:ar (46 procent) vet vilket avtryck på klimatet som företagets IT har.**

Du kan inte bedriva hållbart företagande utan att ha en grönare IT-miljö på plats. Därför har vi tagit fram tre checklistor som kan hjälpa dig mot en mer hållbar IT-miljö – i dag, i morgon och i framtiden.

Det här kan du göra redan idag:

 1. Vänta med att köpa ny hårdvara

  Vi är vana vid att byta både telefon och laptop efter bara några år. Ser man till en dators livslängd kommer mellan 75 och 85 procent av koldioxidutsläppen från tillverkningen***. Köper du nytt när du verkligen behöver det – istället för när du ”villhöver” det – kan du göra stor skillnad.

  Se därför över er policy för nyinköp. Ändra den så att produkterna ska användas i hela sin tekniska livslängd, inte bara tills de har skrivits av i bokföringen. Och köp kvalitet som håller.

 2. Reparera eller köp begagnad IT

  Hårdvaran går ofta att reparera. Batteriet, till exempel, ger sig ofta innan resten av datorn eller mobilen behöver pensioneras. Kontrollera om ert företag kan reparera hårdvara innan ni byter ut den.

  Behöver du ändå en ny dator eller mobil så köp en begagnad. Idag finns det många företag som säljer begagnad och rekonditionerad hårdvara.

 3. Se över era möten

  Digitala möten minskar koldioxidutsläppen från resor. Se över företagets möten och fundera på vid vilka ni faktiskt måste träffas fysiskt, och vilka ni istället kan genomföra digitalt. Har ni inte all utrustning som krävs, se då till att skaffa den.

Det här kan du göra på kort sikt:

 1. Skapa system för delning

  Ett enkelt sätt att minska inköpen är att låta anställda dela hårdvara som inte används hela tiden. För att delning ska fungera behöver ni göra en kartläggning. Vilka produkter används sällan och vilka personer har användning för dem? Skapa sedan ett system för bokning av de här produkterna.

 2. Köp TCO-märkt

  Köp hållbarhetscertifierade produkter. TCO-märkningen är en av få globala märkningar som både tar upp miljömässiga och sociala aspekter i sina krav, till exempel skadliga ämnen, cirkularitet samt socialt ansvarsfull tillverkning.

 3. Förändra kostnadstänket

  Se över hur ni räknar på kostnader vid inköp. Istället för att köpa en billigare IT-produkt, kan ni i längden spara pengar på att köpa en dyrare. En IT-produkt av högre kvalitet kan användas längre på företaget och dessutom ofta återanvändas. Kärnan i cirkulär IT är att hålla produkterna i omlopp så länge som möjligt.

 4. Kontrollera produkternas energiförbrukning

  Energiförbrukning är lätt att mäta och jämföra. Kontrollera hur mycket ström likvärdig hårdvara drar och välj den med lägst förbrukning.

 5. Utbilda medarbetarna

  Se till att utbilda alla, inte bara de IT-ansvariga, i vad hållbar IT innebär. Om varje enskild medarbetare till exempel förstår vikten av att använda sin hårdvara längre, gör det stor skillnad i slutändan.

  Det kan vara olika personer, på olika avdelningar- som ansvarar för digitaliseringslösningar respektive miljömål. Leta därför inom hela organisationen efter personer som kan bidra i frågan

Det här kan du göra på lång sikt:

 1. Ge IT en plats i ert hållbarhetsarbete

  Hållbar IT handlar självklart om strömförbrukning och certifieringar, men frågan är större än så. Hållbar IT innefattar arbete med både sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor. Det behöver integreras i företagets övriga hållbarhetsarbete. Idag vet färre än hälften av världens vd:ar (46 procent) vet vilket avtryck på klimatet som företagets IT har.** Eftersom saker oftast väger tyngre när de kvantifieras behöver ni troligen mäta ert nuläge, sätta mål, genomföra förändringar och mäta igen. Då har IT dessutom stor potential att vara en möjliggörare genom att minska övriga processers miljö- och klimatpåverkan.

 2. Byt till molnet

  Molntjänster gör det möjligt för företag att gå från att köpa produkter till att köpa tjänster. Då kan leverantören se till att företaget har rätt hårdvara vid rätt tidpunkt. Att användningen optimeras och att uttjänta produkter skickas till återanvändning eller återvinning. Samtidigt ger molnets beräkningskapacitet och dataanalys företag stora möjligheter att se över, och ställa om, sin affärsmodell i en mer hållbar riktning.

 3. Se över era datacenter

  Datacenter står för ungefär en procent av världens energibehov, enligt International Energy Agency (IEA). Dessutom vittnar TCO certified om att många datacenter saknar tillräcklig miljöhänsyn, att skadliga ämnen används i produkter samt att människor inom industrin far illa på grund av dåliga arbetsförhållanden. Att se över och ställa krav på de datacenter ni använder kan göra stor skillnad i ert hållbarhetsarbete

 4. Se över er affärsmodell

  IT och digitala tjänster möjliggör fler cirkulära affärsmodeller. Appar gör det möjligt att hyra kläder och väskor, smarta digitala lås underlättar bildelning – lösningarna är många. Ni har helt enkelt mycket att vinna på att digitalisera er affär.

 5. Samarbeta mer

  Hållbarhet är en stor fråga. Den är svår, för att inte säga omöjlig, för ett företag att lösa på egen hand. Vill ni jobba med hållbar IT gäller det därför att skaffa goda samarbetspartners. Det kan handla om molntjänsten som gör det möjligt för er att bättre beräkna er logistik och därmed minska er klimatpåverkan, till konsulten som hjälper er att ställa rätt krav vid upphandling. Tala också direkt till de kunder som behöver eller använder era tjänster. Prata inte bara digitalisering, utan fokusera på vad det är samhället behöver.

 6. Hjälp medarbetarna leva mer hållbart

  Utöver digitala möten på distans finns det fler sätt att hjälpa medarbetare att leva mer hållbart. Det kan handla om allt från att erbjuda en delningstjänst för elcyklar till att servera mer vegansk mat i lunchrestaurangen. Använd digitala verktyg för att underlätta och mäta era initiativ.

Kom igång med hållbar IT *Enligt International energy agency (IEA).
** Global studie av Capgemini Research Institute, 2021.
*** IVL Svenska Miljöinstitutets och Inregos rapport ”Miljöfördelar med återbruk”. Siffrorna är ett snitt på respektive komponents klimatpåverkan avseende produktion och transport.