Hållbarhet

Rapport: Samspelet IT och hållbarhet

Vi har alla mycket att vinna på en grön omställning. Men vilka frågor kring hållbarhet i relation till IT bör varje ansvarfullt företag fokusera på? Och hur gör vi klimatsmarta IT-val till en naturlig del av företagsplanen?

Rapporten är en genomgång av viktiga delar att ha i åtanke för att möjliggöra för fler klimatsmarta val kring IT och den digitala arbetsplatsen. En av de viktigaste delarna handlar om att återanvända IT-utrustning i så lång utsträckning som möjligt men det är också viktigt att målen kring hållbarhet är tydliga och väl förankrade. Här har teknik- och IT-beslutsfattare, med sin kompetens, ett stort ansvar gällande vilka val som skapar de mest effektiva IT-lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tillverkningen av en ny bärbar dator står för drygt 83 % av de totala utsläppen under datorns livscykel.

Företag som satsar på hållbarhet och är transparenta har även en fördel när det gäller att vara attraktiva gentemot kunder, med tanke på den växande andel konsumenter som vill välja klimatvänliga alternativ.

Det finns en trend bland konsumenter att stödja hållbara initiativ och företag.

Ladda ner rapporten: Samspelet mellan IT och hållbarhet

whitepaper thumbnail

2 juni 2022

Taggar