Hållbarhet

Med hållbarhet som en självklar del av affärsplanen

Idag är det självklart att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Företag som gör rätt från början kommer att ha ett försprång.

Hållbarhet och lönsamhet ansågs länge stå i motsatsförhållande till varandra. Bilden var att det kostar att anpassa sig. I dag har det dock blivit allt mer uppenbart att hållbara val innebär ekonomisk nytta, på både kort och lång sikt. De lägst hängande frukterna är att se över sin energiförbrukning, till exempel när det gäller transport, tillverkning, uppvärmning och belysning.

– Genom att välja mer energieffektiva lösningar och byta till förnybar energi får man positiva effekter på både hållbarhet och lönsamhet. Nästa steg är att koppla upp hus och fordon med IoT-devices för att optimera energiflöden och prestanda, säger Sandra Klackenborn, hållbarhetschef på Dustin.

Konsulttjänster & Rådgivning

På Dustin är vi över 300 konsulter som arbetar i olika typer av projekt. Arbetet leds av ett starkt team med kompetenta och serviceinriktade tekniker med lång erfarenhet av konsultleveranser. Alltid med fokus på din verksamhet och dina behov.

Läs mer om tjänsten
Sandra Klackenberg

Genom att välja mer energieffektiva lösningar och byta till förnybar energi får man positiva effekter på både hållbarhet och lönsamhet.

Sandra Klackenborn, hållbarhetschef på Dustin.

IT ger direkt effekt på hållbarhet

Ett annat område som ger direkt effekt ur både hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv är IT-lösningarna.

– IT och digitalisering är möjliggörare för att minska koldioxidavtrycket, till exempel att digitala möten minskar resandet eller att du kan skapa lösningar för att dela resurser. Det är i mångt och mycket den snabba utvecklingen av teknik som gör det möjligt att förändra hur vi lever. Samtidigt har IT ett eget koldioxidavtryck. Det är viktigt att vi som företag minskar det. Ju mer vi digitaliserar, desto viktigare blir det att IT:s eget avtryck blir så litet som möjligt, säger Sandra Klackenborn.

Colleagues at office looking at renewable energy

“Det gäller att göra sin hemläxa”

Idag finns det allt fler bestämmelser som kräver att företag måste nå upp till en viss nivå av hållbarhet. Hållbarhet är alltså i vissa avseenden inte längre ett val, utan ett måste om företaget ska få verka på en viss marknad. Det innebär en ökad komplexitet för företag, även om ambitionen är att göra rätt.

– Många företag som vi jobbar med har svårt att navigera i utbudet av hållbarhetsstandarder. Det är vanligt att man väljer en standard som inte gäller den egna branschen och försöker följa den. Här gäller det att göra sin hemläxa eller ta hjälp av en expert för att hitta rätt, säger Martin Schmidt, grundare av hållbarhetsbyrån Beyond Intent.

Hållbarhet måste bli lika naturligt som ekonomi

Fastän hållbarhet idag ses som en hygienfaktor av många företag är hållbarhetstänket ofta något som kommer in i slutet, eller vid sidan av, den ordinarie affären. Företag som istället låter hållbarhetstänket genomsyra hela verksamheten – som integrerar mätbara hållbarhetsmål i sin affärsplan – kommer att ha ett försprång, tror Martin Schmidt:

Det är först när hållbarhetsfrågan blir lika naturligt inbäddad som ekonomin som den blir effektiv och gör nytta i alla affärsmoment.

Martin Schmidt, grundare av hållbarhetsbyrån Beyond Intent.

– Ekonomi är ett grundläggande perspektiv i alla aktiviteter i ett företag. Det är först när hållbarhetsfrågan blir lika naturligt inbäddad som ekonomin som den blir effektiv och gör nytta i alla affärsmoment.

Eller som styrelseproffset inom hållbarhet – Anna Ryott – säger i en intervju på sajten Motivation.se: “Framtidens vinnare är de bolag som inser hur man kan använda sig av hållbarhet för att driva affärsutveckling och innovation, vilket i sin tur kan minska risken och öka vinsten i bolaget. Idag kan vi se tydligt att de bolag som är bäst när det gäller hållbarhet också har högre tillväxt och lönsamhet”.

Läs mer om tjänsten

Konsulttjänster & Rådgivning

På Dustin är vi över 300 konsulter som arbetar i olika typer av projekt. Arbetet leds av ett starkt team med kompetenta och serviceinriktade tekniker med lång erfarenhet av konsultleveranser. Alltid med fokus på din verksamhet och dina behov.

Läs mer om tjänsten
Sandra Klackenberg

Genom att välja mer energieffektiva lösningar och byta till förnybar energi får man positiva effekter på både hållbarhet och lönsamhet.

Sandra Klackenborn, hållbarhetschef på Dustin.

18 maj 2022

Taggar