Hållbarhet

Så blir du bättre på hållbar IT

De flesta nordiska företag ligger redan i framkant när det gäller hållbarhet. Men många har fortfarande en blind fläck – IT. Så här kan ditt företag bli bättre på det.

Dagens linjära ekonomi kan liknas vid en räls – vars slutstation är total klimatkollaps. Med ”linjär” menas att mänskligheten lägger beslag på naturtillgångar, tillverkar produkter och sedan kasserar dem (”take-make-waste” på engelska). När nya produkter behövs, lägger vi beslag på nya naturtillgångar.

En cirkulär ekonomi går ut på att konvertera den spikraka resan till ett kretslopp. Där resurserna som behövs för att tillverka nya produkter tas från dem som redan existerar. En fantastisk idé – men hur har det gått med att omsätta den i praktiken?

Enligt Circularity Gap Reporting Initiative har mängden material mänskligheten årligen förbrukar, skenat från 55 miljarder ton till 100 miljarder – bara under 2000-talet. Mindre än 9 procent återvänder till det kretslopp av material som kan användas till nya produkter. Resten hamnar på soptippar eller i skrivbordslådor. Mellan 2015 och 2021 förbrukade vi 70 procent mer jungfruligt råmaterial än jorden klarar av att ersätta.

Materialen förlorar i kvalitet varje gång de återvinns.

Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör.

Vad behövs för en cirkulär ekonomi?

Men, kanske du frågar: allt vårt hållbarhets- och återvinningsarbete då? Kan det inte vända trenden? Nja, inte riktigt än. Vi behöver göra mer. I sin bok ”Exponentiell klimatomställning” påpekar hållbarhetsentreprenören Rebecka Carlsson att ”recycling” idag snarare betyder ”downcycling”:

- Materialen förlorar i kvalitet varje gång de återvinns. Inte heller är all energi förnybar. Innan dessa faktorer är åtgärdade vill vi cirkulera våra saker och material så lite som möjligt. Än så länge innebär det mindre miljöpåverkan att laga ett par byxor än att återvinna fibrerna och producera nytt tyg och ett par nya byxor.

För att uppnå en cirkulär ekonomi behöver vi enligt Rebecka Carlsson, bli bättre på att:

  1. optimera (producera så få nya produkter som möjligt),
  2. dela (mer än en person använder varje produkt),
  3. underhålla (för att förlänga produkternas livslängd),
  4. återanvända och, först när inget annat är möjligt:
  5. återvinna.

Goda avsikter, sämre metoder

Det här gäller förstås inte bara byxor, utan allt från byggnader och fordon till IT-produkter. Statistik visar att just IT ligger efter när det kommer till hållbarhetsarbete. Teknik bidrar till att lösa utmaningar för klimatet, men IT står samtidigt för ett stort koldioxidavtryck. Till exempel stod datacenter för nästan en procent av världens energibehov 2019.

Många företag har goda avsikter, men bristfälliga metoder – och svårt att veta i vilken ände de ska börja. Färre än hälften av världens vd:ar (46 procent) vet vilket avtryck på klimatet som företagets IT har.*

Sandra Klackenborn

Hitta en leverantör som ni litar på och ha en ärlig och rak dialog.

Sandra Klackenborn, hållbarhetschef på Dustin.

IT-produkternas 3 faser

Sandra Klackenborn är hållbarhetschef på Dustin. Hon menar att den som vill få in IT i sin hållbarhetsstrategi behöver tänka på flera aspekter.

- Man kan titta på IT-produkter i tre faser: produktionen, användande och återvinningen.

Under den första fasen säkerställer Dustin att producenterna de arbetar med uppfyller högt ställda krav. Dessa gäller miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och villkor för de anställda. Under användarfasen finns både ekonomiska och ekologiska aspekter att ta hänsyn till.

– Det är framför allt två saker som kunden kan påverka: elkonsumtionen, samt att produkten kan underhållas och repareras. Dustin arbetar med att ställa krav på detta samt att informera kunden om produkten har en miljöcertifiering.

Ett misstag många gör är att inte utvärdera hela kostnaden för en produkt, menar Sandra Klackenborn.

– I det inkluderar jag hur länge produkten kan användas och om den går att reparera. Utöver det adderar jag elkonsumtionen och hur mycket utsläpp som produktionen av den ger upphov till.

Ställ krav på leverantören

Ett annat vanligt misstag är att inte ge tillräckligt utrymme för dialog med IT-leverantören.

– Hitta en leverantör som ni litar på och ha en ärlig och rak dialog. Ge leverantören störst möjlighet att erbjuda en mer hållbar produkt. Detta genom att tydligt kommunicera just ditt företags förväntningar och förutsättningar. Lyssna sedan på vad leverantören rekommenderar, men ifrågasätt också gärna och efterfråga ännu mer hållbara alternativ. Det är utbytet som leder till något bra.

– Och glöm inte att en IT-lösning inte behöver vara enbart en produkt, det kan också vara en tjänst som löser IT-behovet inom organisationen.

Expertens 3 bästa klimattips

Osäker på var du ska börja för att klimatanpassa din IT? Här är tre enkla genvägar – som ger stor effekt, enligt Dustins hållbarhetschef Sandra Klackenborn.

1. Kontrollera energin

Köp förnybar energi och välj energieffektiva produkter.

– Det finns ett antal miljömärkningar på marknaden och en del av dem inbegriper energieffektivitet.

2. Skapa en bra hybrid miljö

Anpassa tekniken så att videomöten känns naturligt.

– Det finns mycket koldioxidutsläpp som kan undvikas genom att minska affärsresor för möten som kan hållas digitalt.

3. Återanvänd och återvinn

Använd produkterna så länge som möjligt.

– Välj produkter som går att reparera, om möjligt. Uppgradera och skydda. Samla ihop och ge tillbaka era uttjänta produkter så de kan få ett andra liv, och till slut även återvinnas.

Läs mer om Takeback här
*Global studie av Capgemini Research Institute, 2021. Fler än 1 000 företag och organisationer deltog.

Sandra Klackenborn konstaterar att storlek förpliktigar. Därför går Dustin i bräschen med sina tuffa hållbarhetsmål. 2030 ska företaget ha noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan, vara 100 procent cirkulärt samt ha genomfört 100 aktiviteter för att driva social jämlikhet genom hela värdekedjan.

Bli mer cirkulär med tjänsten Takeback

En av de viktigaste länkarna i den cirkulära kedja som Rebecka Carlsson beskrev, är att i största möjliga mån återanvända snarare än återvinna.

– Återanvändning är alltid ett bättre alternativ för miljön än återvinning, säger Robert Pap, affärsområdeschef för Private Label och Lifecycle Management Services på Dustin.

Det här tar Dustin fasta på i form av tjänsten Takeback, som just lanserats i hela Norden. Den går ut på att Dustin hjälper sina kunder att samla in elektronik som annars skulle ha kasserats, för att sedan ge den nytt liv – och om detta inte längre går, återvinna. Robert Pap hoppas att man på så vis kan öka medvetenheten om återbruk i Norden.

– Återanvändning är fortfarande ett ganska så okänt begrepp för många företag. Därmed har man inte riktigt koll på vad som går att återanvända. Det finns en uppsjö av olika produkter hos våra kunder som mycket väl kan återanvändas och därmed bidra till en ökad cirkularitet i vårt samhälle. Vi uppmuntrar därför våra kunder att snarare skicka för många produkter till oss, än för få.

Just förändrade attityder och beteendemönster behövs för att kontra klimatkrisen. Rebecka Carlsson igen:

Robert Pap

Återanvändning är alltid ett bättre alternativ för miljön än återvinning.

Robert Pap, affärsområdeschef på Dustin.

– Det är ju inte så att teknikutvecklingen automatiskt löser frågan. I slutändan är tekniken bara ett verktyg för oss människor. Kombinera exponentiell teknik med exponentiella beteendeförändringar och systemskiften som understödjer allt, då klarar vi detta – till och med snabbare än vi tror.

Med andra ord kommer vi alla behöva bidra till att vända utvecklingen – och bit för bit bända den där räta linjen tills den bildar en perfekt cirkel.

Person som håller laptop med penna

Har man en IT-leverantör som är seriös så har de ofta en massa information om hur de arbetar med hållbarhet hos sina leverantörer, vilka utmaningar som finns, och hur man kan tänka som inköpare.

Sandra Klackenborn, hållbarhetschef på Dustin.

Så får du in IT i din hållbarhetsstrategi

Det är inte konstigt att många företag känner sig vilsna när det gäller att klimatanpassa sin IT. Det är nämligen ett brett och komplicerat område. Det har många led och perspektiv att hålla i huvudet samtidigt. Mer än hälften av världens företagsledare säger att de saknar tillräcklig kunskap för att växla om till en klimatanpassad IT-verksamhet. Lika många är oroade över kostnaden för att göra detta.*

Sandra Klackenborn, hållbarhetschef på Dustin, säger att det kan vara en bra idé att börja med att utbilda alla IT-ansvariga på företaget.

– Om man har kunskap om utmaningarna är det lättare att efterfråga information. Det i sin tur gör det lättare att sätta rätt förväntningar för inköpet. Det finns utbildningar och information på marknaden, men man kan också vända sig till sin IT-leverantör. Har man en IT-leverantör som är seriös så har de ofta en massa information om hur de arbetar med hållbarhet hos sina leverantörer, vilka utmaningar som finns, och hur man kan tänka som inköpare.

Sandra menar också att det är viktigt att få in hållbarhet som en naturlig del av verksamheten.

– Exempelvis att hållbarhet finns med i obligatoriska utbildningar. Att det är en aspekt man tar med i utvärderingen när man väljer system eller produkt, och när man planerar IT-lösningar. Sedan finns det också saker man kan mäta som företag, som man kan ta upp som delar i sin hållbarhetsresa. Exempelvis energikonsumtion eller hur mycket komponenter man skickar till återbruk eller återvinning när de har använts klart. Då blir det synligt för organisationen, vilket förhoppningsvis skapar inspiration.

Så ser Takeback-resan ut

Takeback är en tjänst från Dustin som ger IT-hårdvara nytt liv. Det behövs. Enligt en global studie av Capgemini Research Institute under 2021, återanvänder eller återvinner 89 procent av världens företag mindre än 10 procent av sin IT-hårdvara.

Robert Pap, affärsområdeschef för Private Label och Lifecycle Management Services på Dustin, förklarar hur resan ser ut från start till mål:

Takeback-resan

  1. Den börjar med att vi ställer ut säkerhetsskåp hos våra kunder. Där packar de in sin uttjänta IT-utrustning.
  2. När skåpet är färdigt hämtar vi det. I Norden skickas samtliga skåp till vårt Takeback-center i Växjö.
  3. Väl framme dokumenterar och registrerar vi samtliga produkter. Därefter gör vi en avidentifiering av produkterna, vilket innebär att vi raderar hårddisken med Blancco-programvara och tar bort all märkning.
  4. Hårddiskar och annan media som inte går att radera destrueras. Vi putsar även upp utrustningen innan den är redo för att säljas vidare.
  5. Kunden får ett certifikat på raderingen och hur utrustningen tagits om hand. Rapporten visar också hur stor miljöbesparing som gjorts.
Läs mer om tjänsten

Det finns även en ekonomisk aspekt som kommer Dustins kunder till gagn.

– Vi har ett antal godkända företag som vi säljer utrustningen till och som i sin tur gör produkterna redo för nya kunder att använda i sin verksamhet. I samband med försäljningen till dessa företag återrapporterar vi till våra kunder vilka produkter som sålts vidare samt delar eventuell vinst med dem.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023

Taggar