Hållbarhet

Vad innebär TCO Certified?

En del IT-prylar har en mörk resa bakom sig, med inslag som konfliktmineraler, socialt ohållbar tillverkning och negativ miljöpåverkan. Så gör du för att navigera rätt.

Tenn, tungsten, tantal och guld kan finnas i din mobiltelefon. Det är råvaror som går under samlingsnamnet 3TG och som kan härstamma från konfliktområden med inslag av barnarbete. Som inköpare av IT-utrustning är det inte lätt att hålla koll på leverantörskedjor och livscykler hos våra IT-produkter. Genom att välja en produkt med en certifiering som exempelvis TCO Certified tar du ansvar utan att själv behöva ha detaljkunskaperna.

– Du får ett paket där våra experter kontinuerligt arbetar med förbättringar av kraven så att du inte behöver läsa på varje gång du ska köpa ny IT, säger Andreas Rehn, kravutvecklingsansvarig på TCO Development som står bakom IT-hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

TCO certified logo

– Dessutom hjälper du till att utveckla branschen då vi hela tiden driver på tillverkarna att ta ett större ansvar.

Mineraler göder konflikter

Många av de metaller och mineraler som är nödvändiga för att tillverka IT-utrustningen som vi använder dagligen kan komma ifrån från gruvor med barnarbete, dåliga arbetsvillkor och en förödande inverkan på miljön. Dessutom bidrar handeln med mineralerna till att finansiera väpnade konflikter runt om i världen.

– Eftersom det är en så komplex fråga är det svårt att hitta ett strukturerat sätt att komma tillrätta med problemet, säger Andreas Rehn.

TCO Certified uppdateras i cykler om tre år, just för att kunna inkludera ny kunskap och möta komplexiteten. Ett exempel är att fokus för industrin traditionellt legat främst på 3TG (se faktaruta) kopplat till Kongo.

– 3TG från Kongo innebär den största risken för finansiering av konflikter och övertramp av mänskliga rättigheter, men vi såg att problemen med utvinning av mineraler var mer utbrett än så. Till generation åtta av certifieringen som kom 2018 förbättrade vi kravet till att företagen ska ta ett globalt ansvar för alla mineraler, inte bara de som kommer från vissa regioner, säger Andreas Rehn, och fortsätter:

– I framtiden vill vi kunna spåra en certifierad produkt hela vägen uppströms till certifierade smältverk och raffinaderier som i sin tur köper in ansvarsfullt brutna mineraler från legitima säljare. På så sätt kan vi erbjuda tillverkare en tjänst för att de bättre ska kunna ta ställning till vem de ska köpa sina mineraler ifrån.

Livslängden avgörande

Den absolut största faktorn Andreas Rehn pekar på när det gäller hållbarhet är produktens livslängd. När prylarna håller längre behöver färre nya produkter produceras, vilket såklart innebär en mindre social och miljömässig påverkan i hela kedjan.

– Vi har nu inkluderat en rad krav för att förlänga livslängden. Ett exempel är slitstyrka (durability); man ska kunna tappa mobilen eller utsätta den för värme och kyla utan att produkten går sönder. Vi vill också se standardiserade sätt att radera data från enheter. Gemene man har i snitt 2–3 mobiler i byrålådan. En anledning till att man inte säljer eller skänker bort dem är att man inte vill att bilder och sms och annat ska hamna i orätta händer. Då måste tillverkare tillhandahålla program för att ta bort all data, säger Andreas Rehn.

Andra viktiga aspekter för att förlänga livslängden är att kunna reparera enheterna om de går sönder, och byta batterier utan problem.

– Vare sig du är den första eller den tredje ägaren ska du kunna underhålla dina produkter, och helst även uppgradera dem. När produkterna går att använda längre minskar trycket på nyproduktion eftersom användare inte tvingas köpa nytt lika ofta, säger Andreas Rehn.

Nya affärsmodeller runt hörnet

När prylarna håller längre kommer vi att få se nya, mer cirkulära, affärsmodeller, spår Andreas Rehn:

– Kanske hyr företagen ut sina produkter istället för att sälja dem och kan till och med tjäna mer pengar än idag. Det skulle skapa incitament att göra produkter med ännu bättre kvalitet så att företagen kan hyra ut dem längre. En annan utveckling vi ser är färre olika enheter. Istället för dator använder du mobilen som central enhet och kopplar in skärm och tangentbord. Behöver du mer processorkraft kan du köpa det som tjänst i molnet. Den utvecklingen ser vi när det gäller tv-spel; Google, Playstation och Microsoft har alla tjänster med rendering ”offsite” så att du slipper ha en fet konsol hemma, utan bara tar emot bild och ljud.

För att vi ska kunna anamma ett helt cirkulärt synsätt gäller det att vi börjar ta hand om den stora mängd elektronikskrot som redan har hamnat på avvägar i exempelvis utvecklingsländer. I vår lanserar därför TCO Development ett tillägg till sin märkning som de kallar TCO Certified Edge, E-waste compensated.

– TCO Certified Edge är ett påbyggnadskrav på TCO Certified och innebär att för varje produkt som en tillverkare säljer förbinder de sig att ta hand om motsvarande mängd e-waste från ett land där hanteringen är undermålig. På så sätt kommer du som inköpare få konkreta siffror på hur de bidrar till en mer cirkulär ekonomi, säger Andreas Rehn.

3TG är en förkortning av tenn, tungsten, tantal och guld. Det är mineraler som på olika sätt används i våra IT-prylar, framförallt för att leda och lagra energi. De är också de mest kända exemplen på konfliktmineraler, alltså mineraler som bryts i konfliktdrabbade områden och säljs för att bland annat finansiera krig.

Kobolt räknas än så länge inte in bland konfliktmineralerna, men bryts av samma anledning. 60 procent av all kobolt som bryts kommer från Kongo, liksom majoriteten av 3TG. Kobolt är en viktig komponent i batterier.

Liknande läsning:

Vad gör en produkt hållbar?
Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd