Vad gör en produkt hållbar?

Intresset för att göra miljömässigt smarta val och välja hållbara produkter är större än någonsin. Men hur vet vi vad som är en hållbar produkt? Dustins hållbarhetsexpert Natalia Lopez Casco delar med sig av sina bästa tips.

Att köpa nya produkter behöver inte vara dåligt. Däremot behöver vi fundera över vilka produkter vi köper. Orden kommer från Dustins hållbarhetsexpert Natalia Lopez Casco, som efter att ha gjort ett femtiotal fabriksinspektioner har en svårslagen insyn i en del av produktionskedjan som lätt glöms bort.

– Efter att ha sett hur saker tillverkas förstår man att allt vi gör har en påverkan. Sedan är det upp till oss som konsumenter om vi vill att den påverkan ska vara positiv eller negativ, säger Natalia.

Bestäm vad hållbarhet betyder för dig

Hållbarhet betyder olika saker för olika personer. Därför är ett första steg mot mer hållbara val att bestämma vad hållbarhet innebär för dig och ditt företag. Sedan kan du välja en leverantör som reflekterar dina värderingar.

– Ett bra ställe att börja på är företagets hållbarhetsrapport, där du ofta kan läsa om vad företaget har för mål och hur det strävar efter att uppnå dem, tipsar Natalia.

Innehållsförteckningen är viktig

När du väljer produkt tycker Natalia att det är viktigt att se till produktens hela livscykel, från inköp och användning till återvinning. Men hållbarhet handlar också om vad produkten innehåller och hur den har tillverkats.

– Även om lagstiftningen och kraven på spårbarhet går åt rätt håll är konfliktmineraler fortfarande ett problem i elektronikbranschen. Om du vill veta vilka företag som utvinner mineraler ansvarsfullt kan du försöka ta reda på om de är medlemmar i Responsible Minerals Initiative (RMI) som är en del av Responsible Business Alliance (RBA).

En annan sak att ta hänsyn till är vad tillverkaren använder för material i sina produkter. Som exempel nämner Natalia Dell, som i vissa datorer använder plast som de fiskat upp ur haven. Återigen är det upp till dig som konsument att leta upp informationen.

Hur är arbetsmiljön på fabrikerna?

När Natalia är med på fabriksinspektioner kontrollerar hon att fabrikerna lever upp till Dustins uppförandekod och att tillverkningen sker etiskt, socialt och på ett miljömässigt bra sätt. Dels handlar det om arbetssäkerhet och att begränsa användningen av farliga kemikalier. Dels handlar det om saker som långa arbetstimmar, barnarbete och föreningsfrihet.

– Saker du kan titta efter i hållbarhetsrapporten är om det sker regelbundna fabriksinspektioner, vad det har gett för resultat och om det finns utvecklingsprogram för att förbättra villkoren på lång sikt.

Är det alltid fel att köpa nytt?

Det är lätt att dra slutsatsen att det alltid är dåligt för miljön att köpa nya nyproducerade produkter men riktigt så enkelt är det inte, menar Natalia.

– Det beror på vad syftet med produkten är och vad du behöver för prestanda. Om du är en grafisk designer och köper en dator från 2011 kommer den förmodligen inte att uppfylla dina krav, men om du arbetar med Word, Excel och Powerpoint räcker det kanske. Var en medveten konsument och fundera över vad du behöver. Du kanske blir överraskad!

Tre tips till dig som vill göra hållbara val:

  1. Läs företagets hållbarhetsrapport. Vilka är deras fokusområden och är det någonting som går i linje med dina värderingar.
  2. Vilka externa organisationer är företaget medlem i?
  3. Hur transparent är företaget? Om företaget har en utförlig och detaljerad hållbarhetsrapport är sannolikheten större att de arbetar seriöst med hållbarhetsfrågor.

Lär dig mer på Dustin Expo


Träffa Natalia och många fler hållbarhets-experter på Dustin Expo i Ericsson Globe 19-21 mars 2020.

Där kan du även lyssa på Elsa Bernadotte från Karma berätta hur de lyckats bygga en hel affärsmodell kring hållbarhet.

Natalia Lopez Casco

Lär dig mer på Dustin Expo


Träffa Natalia och många fler hållbarhets-experter på Dustin Expo i Ericsson Globe 19-21 mars 2020.

Där kan du även lyssa på Elsa Bernadotte från Karma berätta hur de lyckats bygga en hel affärsmodell kring hållbarhet.

7 februari 2020

Dra nytta av en cirkulär affärsmodell

Vill du rädda miljön och springa ifrån dina konkurrenter på samma gång? Börja se ditt avfall som en resurs. Följ med till Karma, den nya sortens cirkulära företag.

Vad innebär TCO Certified?

En del IT-prylar har en mörk resa bakom sig, med inslag som konfliktmineraler, socialt ohållbar tillverkning och negativ miljöpåverkan. Så gör du för att navigera rätt.

Mångfald en global framgångsfaktor

Placerar ditt företag mångfald och inkluderingsfrågor på trivselkontot? Då är det hög tid att tänka om. Det är framför allt en fråga om lönsamhet och det finns mycket att vinna på att bredda rekryteringen.

Vad händer nu? Så bidrar industrin

Den cirkulära ekonomin förutsätter att tillverkare och användare delar information om hur produkter kan återvinnas och data kring själva användningen. Snart är det möjligt, med hjälp av ett nytt system.

Hur Dustin arbetar med hållbar IT?

Dustins vision är att sätta standarden för effektiv och hållbart IT. Förutom att vi hela tiden för en dialog med våra leverantörer om vilka produkter och tjänster vi vill sälja, ser vi hela tiden till att guida våra kunder mot mer hållbara val.

Mer hållbar IT med ny märkning

Forskare vid Chalmers har utvecklat ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter där det via en infotagg går att spåra var komponenter kommer ifrån och vilka material de innehåller.