Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Detta blir allt viktigare och det finns många saker att tänka på för att göra ett hållbart val.

Om du vill veta mer kring hur du blir mer hållbar, samt vad det kan betyda för ditt företag, är du välkommen till Dustin Expo i Stockholm 21 - 22 mars. För oss är hållbarhet extremt viktigt och därför har vi där både våra egna och externa experter vars kunskap du kan ta del av för att se till att ditt företag är utrustad för en hållbar framtid.

Välkommen till Dustin Expo för att lära dig ännu mer om hållbarhet och framtiden.

Miljömärkning & engagemang

Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val, där produkter granskas oberoende genom hela livscykeln – från tillverkning och användning till återvinning.

– Att göra hållbara inköp innebär att tänka utanför de ekonomiska aspekterna och även väga in miljö och socialt ansvar. Produkter granskas kring användandet av konfliktmineraler och farliga kemikalier, men även arbetsförhållanden under tillverkningen, förklarar Sören Enholm, vd för TCO Development som står bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

Sören menar att hållbarhetsfrågan bör förankras i hela organisationen redan innan en upphandling, särskilt hos ledningsgruppen och IT-avdelningen.

– Skapa ett internt engagemang kring hållbarhet på företaget. Ha en hållbarhetspolicy och var tydlig mot leverantörer om att det kommer att ställas hållbarhetskrav.

Termen hållbarhet får gärna stå med redan i rubriken på en upphandling och det bör förtydligas att produkterna ska vara certifierade under hela kontraktsperioden. Sören påminner även om att verkligen verifiera att kraven uppfylls av leverantörerna.

– Det kan vara svårt att ställa och följa upp hållbarhetskrav, därför rekommenderar vi att använda certifierade produkter. I TCO Certified ingår alla relevanta krav, och de följs upp kontinuerligt.

Efter en upphandling bör dialogen om hållbarhet fortsätta internt, gärna genom utbildning. Säkerställ även att hållbarhet avropas lokalt av alla avdelningar och dotterbolag.

Så hittar du hållbara produkter

På Dustins onlineplattform finns sex olika miljö- och hållbarhetsmärkningar tillgängliga för att hjälpa kunder att göra mer ansvarsfulla val vid köp av IT-produkter.

– Vi har valt märkningar som innehåller ett brett antal kriterier, inte bara miljö utan även sociala aspekter och ansvar kring hälsa och säkerhet, förklarar Stephanie Forsblom, hållbarhetschef på Dustin.

I dag finns ett ökat intresse för att köpa hållbara produkter och de flesta företag inom IT-branschen bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete. När du handlar hållbarhetsmärkta produkter vet du att en produkt uppfyller den märkningens hållbarhetskriterier.

– Utgå från miljö- och hållbarhetsmärkta produkter eller ta reda på själv hur de olika varumärkena jobbar med frågorna. För att driva en positiv utveckling är det även viktigt att se över användning och återvinning av IT-produkter. Se hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

Dustin erbjuder även möjlighet att leasa produkter. Leasing av produkter, där reparation och återtag ingår, kan vara en kostnadseffektiv och hållbar lösning för små och medelstora företag.

Det här betyder symbolerna

TCO Certified: Hållbarhetscertifiering med krav på miljö, sociala förhållanden, hälsa och säkerhet.
EPEAT: Miljömärke med fokus på miljö- och hälsa.
Nordiska miljömärket – Svanen: Miljömärke med krav på miljö, kvalitet och hälsa.
Energy Star: Etikett från USA som visar att produkten bidrar till betydande energibesparing.
EU-blomman: Europeiskt miljömärke som ser till produktens miljöinverkan under hela livscykeln.
Blå Ängeln: Tyskt miljömärke som syftartill att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln.

Läs mer om hur du gör ett hållbart val på Dustins Hållbarhetssida.

Klicka här för att läsa fler artiklar inom hållbarhet.

26 januari 2019

Återanvända istället för att återvinna, dessa är fördelarna

Vi pratar med återtagsexperterna Inrego för att ta reda på varför man bör arbeta med återtag istället för återvinning. Man har nämligen mycket att vinna på detta.

28 maj 2019

Digital innovation inom retail: ICA:s perspektiv

Marvin Liljegren, Head of Culture på ICA, var en av talarna på vårt event Digital innovation inom retail och hjälpte till att besvara eventets huvudfråga: hur skapar man relevanta kundupplevelser i butik genom digital innovation?

7 maj 2019

Så får du alla att jobba mot samma mål

Framgångsrikt företagande kräver engagerade medarbetare. Hur lyckas man med det? Här är fem sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen.

7 maj 2019

Internet är trasigt: ”Vrede och hat får störst spridning”

Hur påverkar sociala medier egentligen demokratin? Det undersöker författarna Martin Gelin och Karin Pettersson i nya boken Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 april 2019

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019