Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val, där produkter granskas oberoende genom hela livscykeln – från tillverkning och användning till återvinning.

Miljömärkning & engagemang

Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val, där produkter granskas oberoende genom hela livscykeln – från tillverkning och användning till återvinning.

– Att göra hållbara inköp innebär att tänka utanför de ekonomiska aspekterna och även väga in miljö och socialt ansvar. Produkter granskas kring användandet av konfliktmineraler och farliga kemikalier, men även arbetsförhållanden under tillverkningen, förklarar Sören Enholm, vd för TCO Development som står bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

Sören menar att hållbarhetsfrågan bör förankras i hela organisationen redan innan en upphandling, särskilt hos ledningsgruppen och IT-avdelningen.

– Skapa ett internt engagemang kring hållbarhet på företaget. Ha en hållbarhetspolicy och var tydlig mot leverantörer om att det kommer att ställas hållbarhetskrav.

Termen hållbarhet får gärna stå med redan i rubriken på en upphandling och det bör förtydligas att produkterna ska vara certifierade under hela kontraktsperioden. Sören påminner även om att verkligen verifiera att kraven uppfylls av leverantörerna.

– Det kan vara svårt att ställa och följa upp hållbarhetskrav, därför rekommenderar vi att använda certifierade produkter. I TCO Certified ingår alla relevanta krav, och de följs upp kontinuerligt.

Efter en upphandling bör dialogen om hållbarhet fortsätta internt, gärna genom utbildning. Säkerställ även att hållbarhet avropas lokalt av alla avdelningar och dotterbolag.

Så hittar du hållbara produkter

På Dustins onlineplattform finns sex olika miljö- och hållbarhetsmärkningar tillgängliga för att hjälpa kunder att göra mer ansvarsfulla val vid köp av IT-produkter.

– Vi har valt märkningar som innehåller ett brett antal kriterier, inte bara miljö utan även sociala aspekter och ansvar kring hälsa och säkerhet, förklarar Stephanie Forsblom, hållbarhetschef på Dustin.

I dag finns ett ökat intresse för att köpa hållbara produkter och de flesta företag inom IT-branschen bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete. När du handlar hållbarhetsmärkta produkter vet du att en produkt uppfyller den märkningens hållbarhetskriterier.

– Utgå från miljö- och hållbarhetsmärkta produkter eller ta reda på själv hur de olika varumärkena jobbar med frågorna. För att driva en positiv utveckling är det även viktigt att se över användning och återvinning av IT-produkter. Se hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

Dustin erbjuder även möjlighet att leasa produkter. Leasing av produkter, där reparation och återtag ingår, kan vara en kostnadseffektiv och hållbar lösning för små och medelstora företag.

Det här betyder symbolerna

TCO certified logo

TCO Certified:

Hållbarhetscertifiering med krav på miljö, sociala förhållanden, hälsa och säkerhet.

EPEAT logo

EPEAT:

Miljömärke med fokus på miljö- och hälsa.

Svanen logo

Nordiska miljömärket – Svanen:

Miljömärke med krav på miljö, kvalitet och hälsa.

Energy star logo

Energy Star:

Etikett från USA som visar att produkten bidrar till betydande energibesparing.

EU-blomman logo

EU-blomman:

Europeiskt miljömärke som ser till produktens miljöinverkan under hela livscykeln.

Blå ängeln

Blå Ängeln:

Tyskt miljömärke som syftartill att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln.

Läs mer om hur du gör ett hållbart val på Dustins Hållbarhetssida.

Klicka här för att läsa fler artiklar inom hållbarhet.

26 januari 2019

Snart måste all IT gå att återanvända

Om du jobbar inom IT står antagligen hållbarhetsfrågor högt på agendan. Om inte, är det hög tid att skifta fokus.

De första stegen till mer cirkulär IT

Ditt val av IT påverkar miljön och samhället mer än du tror. Här är de viktigaste sakerna du bör fokusera på när du snabbt vill bli mer hållbar och cirkulär.

Dra nytta av en cirkulär affärsmodell

Vill du rädda miljön och springa ifrån dina konkurrenter på samma gång? Börja se ditt avfall som en resurs. Följ med till Karma, den nya sortens cirkulära företag.

Vad innebär TCO Certified?

En del IT-prylar har en mörk resa bakom sig, med inslag som konfliktmineraler, socialt ohållbar tillverkning och negativ miljöpåverkan. Så gör du för att navigera rätt.

Vad händer nu? Så bidrar industrin

Den cirkulära ekonomin förutsätter att tillverkare och användare delar information om hur produkter kan återvinnas och data kring själva användningen. Snart är det möjligt, med hjälp av ett nytt system.

Vad gör en produkt hållbar?

Att köpa nya produkter behöver inte vara dåligt. Däremot behöver vi fundera över vilka produkter vi köper. Så väljer du rätt.