Cisco Partner logo

Enkelt, säkert och hållbart återtag och återanvändning

Cisco har åtagit sig att gå från en linjär ekonomi, där produkter används och sedan kastas, till en cirkulär ekonomi som bättre utnyttjar våra begränsade naturresurser. Den cirkulära ekonomin går långt utöver återvinning. Vi vill faktiskt återanvända mer av vår utrustning så att vi återvinner mindre.

3 initiativ som driver den cirkulära ekonomin

1.

Ciscos program för återtagande och återanvändning av produkter låter utrustningens ägare returnera hårdvara som har nått slutet av användningen utan kostnad. Vi återanvänder och återvinner 99,6% av det som returneras, vilket säkerställer ansvarsfull bortskaffande av utrustning.

2.

Cisco Refresh-programmet (Certified Remanufactured) är vårt åtagande att minimera miljöpåverkan och hjälpa kunder att göra detsamma. Produkter erbjuder den välkända Cisco-kvaliteten och är konkurrenskraftiga priser.

3.

Cisco antar alltmer cirkulära designprinciper, inklusive att omvandla vårt e-avfall till återvunnen plast som används i några av våra senaste produkter.

Mätbar påverkan

Cisco har satt upp ambitiösa mål och åtagit sig nödvändiga resurser för att göra meningsfulla framsteg när det gäller att minska vår miljöpåverkan och påskynda våra bidrag till en cirkulär ekonomi.

Läs mer om vad Cisco har åtagit sig.

Utöver Cisco

Cisco har länge tagit ansvar för att minimera miljöpåverkan från sin egen verksamhet och sin leveranskedja. Cisco tar nu på sig vad som kommer att bli en allt viktigare faktor när digitaliseringen tar fart: CO2-utsläpp från datacenter.

Cisco har spenderat miljarder dollar på att utveckla spelbytechipet, Silicon One, som nu introduceras i fler och fler Cisco-produkter.

Läs mer om Silicon One: s fantastiska specifikationer och hur det leder världen när det gäller prestanda och hållbarhet.