Inspiration

Så ska CIO:n ta befälet 2018

Om företag och organisationer ska lyckas med digitaliseringen behöver CIO:n ta en central position. Här är trenderna och områdena där du som CIO kan göra mest skillnad 2018.

Digitalisering och innovation är de i särklass starkaste trenderna för CIO:er just nu. Det menar Johan Magnusson, forskare inom tillämpad IT vid Göteborgs universitet, och aktiv inom CIO-kretsar rörande IT-styrning och SCDI.

– Digitaliseringen utmanar tidigare affärslogik och är ett teknologiskt skifte som för med sig helt nya spelregler. Därför måste CIO:er lägga upp tydliga strategier för att följa med utvecklingen, oavsett vilken bransch de jobbar inom, säger han.

Och analyser styrker hans ord. I rapporten ”State of the CIO 2018” från IDG uppger 88 procent av de tillfrågade CIO:erna att de har mer fokus på digitalisering och innovation än tidigare. Men i verksamheterna pågår en maktkamp om vem som ska hålla i rodret för digitaliseringen:

– En CIO borde driva digitaliseringsfrågan, men oftast är det vd:n. Det beror på att CIO:er under åtskilliga år haft för mycket fokus på kostnadsbesparingar och effektiviseringar istället för att se till att IT ska generera intäkter, säger Johan Magnusson.

Tre viktiga områden

CIO:erna måste ta befälet för att lyckas med digitaliseringen, menar Johan Magnusson. De har bäst insikt om verksamheten, infrastrukturen och processerna. Digitalisering handlar inte om att förbättra befintliga affärsprocesser utan om att få fram innovation för att skapa digitala tjänster som i sin tur genererar intäkter.

Han pekar på tre nyckelområden som CIO:er måste hantera aktivt och framgångsrikt under 2018 och 2019: lågkonjunktur, ny konkurrens, och IT-kompetensbrist.

1. Förbered för lågkonjunkturen

– Under flera år har orderböckerna hos företagen varit välfyllda. Därför har många företag inte haft tid för, eller nedprioriterat digitaliseringen. Men den strategin kommer att svida då lågkonjunkturen sveper över oss vid årsskiftet ungefär, säger Johan Magnusson.

– De företag som inte satsar på innovation som mynnar ut i digitala tjänster får det oerhört tufft. På sikt är digitala satsningar helt nödvändig för att de flesta verksamheter över huvud taget ska överleva. Att tjäna pengar på att sälja produkter blir allt svårare. Därför är det A och O att de digitala tjänsterna kring produkterna genererar klirr i kassan.

Fördelen med att utveckla digitala tjänster är att de har en liten marginalkostnad. Det spelar ingen roll om det är en användare eller 10 000 som utnyttjar en digital tjänst, det är nästan samma marginalkostnad. Tjänster kan även vara interna, som ”line of business applications”. Det syftar på att utveckla eller investera i effektiva nischprogram som är viktiga för verksamheten.

För att lyckas i konjunktursvängningarna gäller det också att avveckla äldre kostnadsslukande IT-system och istället satsa på en skalbar IT-miljö och IT-styrning som möjliggör just innovation. Under de senaste åren har flyttlassen till molnet blivit standardpraxis. Nu handlar det om att hårdare skala sina molnlösningar. Bland annat måste delar av de privata molnlösningarna migreras till offentliga moln.

2. Möt den nya konkurrensen

I samma veva kommer hårdare konkurrens in från sidan och möblerar om på marknaden. Allt från Uber till Spotify. Ett aktuellt exempel är Amazon som väntas erövra kylskåpsmarknaden efter att ha lagt vantarna på Whole Foods.

– Amazon lär inte tjäna pengar på att sälja kylskåpen, utan ska få intäkter tack vare de digitala kringtjänsterna som skapats ur deras innovativa lösningar. Kanske skänker även Amazon bort kylskåpen mot att kunderna tecknar abonnemang på matvaror, säger Johan Magnusson.

En framgångsrik strategi för att få igång innovationen är att satsa på tjänsteplattformar där kunder eller tredjepartsleverantörer kan vara med och utveckla företagets tjänster eller produkter. Ett exempel är den kinesiska vitvarutillverkaren Haier som vid sidan av tillverkningen har en digital plattform där i princip vem som helst kan vara med och utveckla.

3. Klara kompetensbristen

Det tredje området är kompetensbrist inom IT-området. Något som väntas slå hårt i de nordiska länderna de närmaste åren. I Sverige räknar till exempel organisationen Almega med att det kommer bli ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens år 2022.

– För att kunna ha en chans att locka proffsen är det grundläggande att ens verksamhet ligger i framkant när det gäller innovationer och digitaliseringar. I annat fall blir det oerhört svårt att rekrytera kandidater, framför allt de unga, säger Johan Magnusson

Använd IoT för nya tjänster

Andra trender för CIO:er just nu är Internet of things och artificiell intelligens. Med IoT i kombination med big data och analys kan företag optimera sina verksamheter och få insikter som ger affärsfördelar. IoT kan också förbättra beslutsfattande och användas för att byggas in i appar och tjänster. Ett exempel är industriföretaget SKF som gör en konkret IoT-satsning:

– Tack vare IoT-kan SKF få precision i sin tillverkningsplanering. De ska producera direkt efter beställning och behöver i princip inga lager. På så sätt kan de frigöra mycket kapital i verksamheten. Parallellt skapas ett kunskapsunderlag för en helt ny form av tjänster för att stötta kunderna, säger Johan Magnusson.

Utforska AI

När det gäller AI - som än så länge är i ett tidigt skede - är rådet till CIO:er att börja utforska vad tekniken kan ge för affärerna på sikt. Och några CIO:er har börjat satsa på AI. Trenden är att smarta AI-applikationer kommer att utgöra ett lager mellan användare och mer klassiska applikationer.

Ett exempel är svenska Lantmäteriet som under våren testat om en AI, baserad på IBMs Watson, kan ersätta mänskliga resurser och ge lika bra svar på de frågor som ställs skriftligen på webben. Den artificiella intelligensen fick själv plocka fram det mest relevanta svaren på frågorna.

– AI:n lärde sig mer och mer och vi utvärderar nu hur vi ska gå vidare. För att det ska komma fram nya lösningar måste ju någon gå först och pröva, säger Anna Eriksson, som är CIO och utvecklingsdirektör på Svenska Lantmäteriet.

– Ytterligare en trend är att plattformsleverantörerna integrerar AI i sina utvecklingsplattformar. Det innebär att utvecklare inte behöver ha AI-kompetens för att kunna utveckla många AI-baserade tjänster eller produkter, säger Johan Magnusson.

Läs hela intervju med Anna Eriksson hos Lantmäteriet »

Låt inte säkerheten hindra dig

I takt med att kritiska system och affärsprocesser digitaliseras blir säkerheten allt viktigare. Enligt ”State of the CIO 2018” rankas skydd mot cyberattacker som det högst prioriterade området. Och rapporten visar att CIO:er spenderar 54 procent av sin arbetstid på säkerhetsrelaterade frågor.

– Säkerhet är förstås viktigt. Men CIO:er ska inte se potentiella säkerhetshot som en ursäkt för att inte satsa på nya digitaliserade tjänster. Vågar CIO:n inte ta risker blir det ingen avkastning, säger han.

CIO:n måste framförallt ha koll både den svagaste länken, det vill säga användarna. Därför måste säkerhetsåtgärderna knytas närmare IT-användarna och deras identiteter.

Läs även:
IT-chefens främsta utmaningar 2018 och hur du bemöter dem
Så testar Lantmäteriet Blockchain och AI