Inspiration

Så testar Lantmäteriet blockchain och AI

På Lantmäteriet - som ansvar för det svenska fastighetsregistret - råder det ingen stiltje när det gäller digitalisering. Sedan drygt två år har myndigheten sjösatt flera digitala tjänster och pilotprojekt. Ett exempel är när de var bland de första myndigheter i världen att testa blockchain-tekniken skarpt.

– Vi började 2016 för att utvärdera vad blockkedjetekniken skulle kunna ge oss för affärsvärde. För att det ska komma fram nya lösningar måste ju någon gå först och pröva, säger Anna Eriksson, som är CIO och utvecklingsdirektör på Lantmäteriet.

Tekniken använder Lantmäteriet i ett innovationsprojekt för att digitalisera och säkra alla dokument och hela flödet vid en fastighetsförsäljning. Totalt rör det sig om ett trettiotal steg. Från det att försäljningen äger rum, via mäklare och bank, tills att den nya ägaren registreras hos Lantmäteriet.

– Med blockkedjetekniken går det inte att manipulera eller ändra något dokument. Det gör att hanteringen blir mer effektiv och ännu säkrare än idag. Dokumenten kan i det här fallet vara ett köpekontrakt, säger Anna Eriksson.

Andra digitala projekt som införts är att ansökningar med handlingar på Lantmäteriets webbplats har digitaliserats. På så sätt har flera manuella steg eliminerats internt.

Lantmäteriet har även under våren provat om en AI, baserad på IBMs Watson, kunde ersätta mänskliga resurser och ge lika bra svar på de frågor som ställs skriftligen på webben. Den artificiella intelligensen fick själv plocka fram det mest relevanta svaren på frågorna.

– AI:n lärde sig mer och mer. Vi utvärderar nu hur vi ska gå vidare med det projektet, säger Anna Eriksson.

Vad är digitalisering för dig?

– Digitalisering är verksamhetsutveckling med teknikens möjligheter och med kundens fokus, säger Anna Eriksson.

– Digitaliseringen kan också lösa verksamhetens utmaningar på helt andra sätt än vad vi normalt är vana att göra, säger hon.

Hur viktigt är det att släppa in kunderna i de digitala satsningarna?

– Det är viktigt i vissa projekt. När vi provade AI-lösningen på webben fick kunderna tycka till om tjänsten.

Bristen på digitalt relaterad IT-kompetens blir allt större. Hur ska ni lösa det?

– Ja det märker vi. Därför är det viktigt att vi själva inom IT på Lantmäteriet suger åt oss all digital kunskap och lär oss så mycket som möjligt av de digitala projekten.

Vad är svårast i din roll?

– Att hitta en bra balans för den modernisering av våra system och plattformar vi måste göra. Då kan vi fortsätta digitaliseringen och göra nya innovativa insatser för att snabbt skapa nytta på nya sätt.

Läs även: Rapport: Så ska CIO:n ta befälet 2018

16 maj 2018

Taggar