Inspiration

När robotarna kommer till jobbet

Arbetets framtid är full av innovationer och utmaningar. Digitalisering och robotisering innebär högre effektivitet. Men också nya frågor om arbetets roll i våra liv.

Automatiseringen var ett hett diskussionsämne på konferensen Människan i dagens och morgondagens samhälle i Stockholm – redan 1956. Och det är ett av de hetaste ämnena i diskussionen om framtidens arbetsliv även idag. Om något är beständigt på arbetsmarknaden så är det att den alltid förändras.

– För några år sedan talade man om att hälften av alla jobb kan försvinna på grund av automatiseringen. Men idag talar man om sex till tolv procent, och ännu mindre än så i länder som Sverige. Däremot kommer arbetsuppgifterna att förändras, och det kommer att ställas högre krav på omställningar under arbetslivets gång, säger Kenneth Abrahamsson som är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Högskola.

Automatiseringen har präglat debatten ända sedan jordbrukare började ersätta människors och djurs slit med maskiner. Men jobben som maskiner kan göra blir allt mer avancerade. Sedan konferensen 1956 har arbetsvardagen förändrats radikalt för många, inte bara i jordbruk utan även på kontor. Få kunde 1956 förutspå att programmerare skulle vara det vanligaste yrket i Stockholm om 60 år, eller att så många av oss skulle sitta framför en datorskärm åtta timmar om dagen.

Men jobben har inte försvunnit, trots automatisering, digitalisering och internet. När konsult- och researchfirman McKinsey analyserade internets betydelse för den franska arbetsmarknaden 2011 konstaterade de att internet hade utplånat en halv miljon franska jobb under den föregående femtonårsperioden. Å andra sidan hade internet samtidigt skapat 1,2 miljoner nya jobb. Nettoeffekten var med andra ord att internet satt 700,000 fler i arbete.

– Digitaliseringen har pågått länge, och den har inte bara förändrat vårt arbete, utan hela strukturen i vårt samhälle, säger Kenneth Abrahamsson.

De digitala omvälvningarna förändrar våra arbeten, och i höglöneländer som Sverige går vi mot fler kunskapsbaserade arbeten, samtidigt som enklare jobb behövs som inkörsport till arbetsmarknaden. I en rapport från förra året slår Kairos Future fast att vad vi behöver i en framtid av automatisering och digitalisering är ”kreffektivitet”. När vår roll alltmer blir att tänka, medan våra maskiner gör mycket av grovjobbet, krävs attraktiva arbetsplatser där människor trivs, som erbjuder flexibla och kreativa miljöer och tillgång till alla de senaste tekniska hjälpmedlen.

Tre trender för framtidens arbete

1. Digitaliserat

Film, musik och tidningar är exempel på produkter som digitaliserats, och med internet of things och arbetsplatser fullmatade med sensorer, kommer alltmer av arbetsflöden och styrning att digitaliseras.

2. Robotiserat

I industrin är automatisering verklighet sedan länge. Smarta robotar och algoritmer tar över allt mer av regelstyrda, rutinmässiga arbetsuppgifter så att vi kan fokusera på annat.

3. Kreffektivt

En kreffektiv arbetsplats är kreativ, effektiv och engagerande. Den erbjuder en mångfald av miljöer, avancerade digitala verktyg samt frihet och delaktighet.

Vill du läsa mer om våra framtidsspaningar? Läs 5 tech-trender som formar framtidens arbetsplats och Ansiktsigenkänning – inte bara för att låsa upp mobilen.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023

Taggar