Our planet counts

HP har som mål att vara det mest hållbara teknikföretaget

HP + Dustin logo

På den här sidan kan du läsa mer om de konkreta åtgärder som HP vidtar för att kunna leva upp till sina egna och dina förväntningar.

För en mer hållbar framtid.

Long-life batterier är byggda för att ha längre livslängd än standardbatterierna på marknaden och klarar därför 1 000 fullständiga laddningscykler, vilket också innebär att batteriet har 3 års garanti.

Havsnära plast* – plast som annars riskerar att hamna i havet – används vid tillverkning av allt fler HP-produkter, t.ex. Elite Dragonfly Notebook, arbetsstationer, Zbooks, väskor i Recycled-serien och Elite-bildskärmar.

*Plast som återvunnits inom 30 km från en kustlinje eller som samlats in från stränder, vattenleder och kustområden.

Package repair label. Genom att använda lådor med mindre skråmor istället för att kasta bort dem sparar HP ca 13 600 kg material motsvarande 234 600 kg koldioxid.

Bulkförpackning. Istället för bara en dator per låda ryms det fem datorer i varje låda, vilket resulterar i 26 % lägre förpackningsvikt, mer utrymme och mindre förpackningsavfall.

Fiberförpackningar. Alla HP-datorer levereras nu med återvunnet naturligt fibermaterial som skydd i lådorna istället för skum.

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering som gör det möjligt att ställa olika hållbarhetskrav på en lösning. Alla leverantörer använder sig inte av TCO Certified.

HPs hållbarhetsmål

HP har som mål att bli koldioxidneutrala i hela sin värdekedja före 2040. HP siktar också på att nå 75 % cirkularitet för produkter och förpackningar före 2030.

Läs mer om HPs hållbarhetsmål

Takeback

Har du gammal utrustning som du inte längre utnyttjar? Med Dustins återtagstjänst Takeback kan du enkelt handla hållbart och ge dina IT-produkter en andra chans.

Läs mer om Takeback

Se hur HP arbetar för att bli det mest hållbara och rättvisa teknikföretaget.

På Dustin har vi utvecklat vår kunskap inom hållbarhet och för detta utsetts till 3-stjärnig Sustainability Partner hos HP. Det gör oss redo att inkludera hållbarhet som en viktig del i dialogen vid försäljning av dator- och utskriftslösningar, och vi stöder HPs insatser inom klimat, mänskliga rättigheter och digital jämlikhet.

HP har åtagit sig att leverera världens mest hållbara portfölj av bärbara datorer

Ett bra exempel på HPs miljömedvetenhet är HP Elite Dragonfly Notebook, världens första bärbara dator tillverkad av återvunnen plast som annars skulle ha hamnat i havet. Tillsammans med NextWave Plastics, en organisation som arbetar för att samla in och utnyttja plast som är på väg till haven, gör HP din verksamhet mer klimatvänlig.

HP hjälper dig återanvända gamla toners

Återanvänd dina gamla HP-bläckpatroner, HP LaserJet-patroner samt Samsung-toners med HP Planet Partners

Genom att delta i HP Planet Partners kan du återvinna dina förbrukade HP-bläckpatroner, HP LaserJet-tonerkassetter och Samsung-tonerkassetter.

Hur funkar det?

  • Det är gratis! HP står för alla kostnader förknippade med returen.
  • Det är enkelt – alla nödvändiga resurser för återvinningen finns på nätet.
  • Det är ansvarsfullt – inga originalpatroner/-kassetter från HP som returneras via HP Planet Partner-programmet hamnar på soptippen, och HP fyller aldrig på tonerkassetter eller säljer dem vidare.
Läs mer om programmet

Färre kablar av miljöskäl

HP arbetar alltid med att utveckla sina produkter för att göra dem så klimatvänliga som möjligt. Som ett led i deras globala miljöarbete har HP i Sverige startat ett pilotprojekt i syfte att minimera antalet kablar som distribueras.

Många av de företagskunder som tidigare köpt HP-skärmar har kablar som kan återanvändas när det är dags att köpa nya skärmar.

Minskar klimatavtrycket

Därför kommer HP att utesluta tre kablar och endast inkludera en PVC- och halogenfri strömkabel för fem av skärmarna i E-serien. Bara i Sverige innebär det ca 435 000 färre kablar som därmed inte behöver tillverkas. HP hoppas att pilotprojektet blir framgångsrikt och att du vill stödja HP i deras strävan att ytterligare minska sitt klimatavtryck.

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.