Live Optics – Se vad som belastar din infrastruktur för att kunna göra rätt investeringar

Stora förbättringar med små åtgärder

Att förstå hur din infrastruktur presterar och applikationers krav minskar drastiskt risken att köpa för mycket eller för lite hårdvara. Men att samla in data om infrastrukturen och applikationers resursbehov är tyvärr ofta komplext och tidskrävande. Loggfiler kan dessutom vara svårtolkade vilket inte ger dig den översikt och insikt du behöver för att fatta rätt beslut.

Analysverktyget Live Optics samlar in, tolkar och presenterar fakta om din IT-miljö med utgångspunkt i dina arbetslaster och de bakomliggande applikationernas behov. Med hjälp av verktyget kan vi visualisera och presentera information om hur din infrastruktur mår på ett sätt som du vanligtvis inte ser eller kan tolka. Informationen är ofta mycket värdefull eftersom den gör det möjligt för dig som kund att åstadkomma stora förbättringar i din IT-miljö med mycket små åtgärder.

Vem bör använda Live Optics?

Live Optics är ett värdefullt verktyg för dig med egen IT infrastruktur oavsett vilken hårdvara du använder eller hur stor din miljö är. Att få bättre insyn i hur dina arbetslaster beter sig är värdefullt för dig som

  • nyligen uppdaterat din miljö
  • har en miljö som befinner sig mitt i sin livscykel
  • planerar att byta ut din nuvarande IT-miljö.

Genom analysen får du en förståelse för om miljön är optimerad eller om det finns möjlighet att få ut mer av din miljö. Analysen ger också ett utmärkt underlag för att designa en ny lösning för dig som planerar att byta ut en gammal miljö.

Så hjälper vi dig

På Dustin jobbar vi aktivt med Live Optics för att kontinuerligt analysera våra kunders IT-miljöer och arbetslaster. Analyserna ger oss möjlighet att optimera och förändra kundens IT-miljö efter det faktiska behovet. På så vis kan vi försäkra oss om att varje miljö skräddarsys och anpassas på det mest kostnadseffektiva sättet.

När du tar kontakt med oss har du möjlighet att välja om du vill få tillgång till verktyget på egen hand eller om du vill att vi gör en kostnadsfri analys åt dig. Vår analystjänst kan antingen utföras vid ett enstaka tillfälle exempelvis vid en uppgradering eller byte av befintlig miljö eller vid upplevda prestandaproblem.

Du kan också välja att regelbundet få en analys utförd för att löpande ha en god insyn i dina arbetslaster och om miljön är optimerad efter applikationernas behov.

Viktigt att nämna är att vid en analys mäts enbart prestandan så du kan vara helt trygg med att företagets data varken läses eller analyseras. Vi berättar gärna mer om säkerheten om du har frågor.

Så går det till

1

Som kund får du ett mail från Live Optics med en nerladdningslänk för att kunna ladda ner en agentfri programvara som körs i din servermiljö.

2

Programvaran samlar in prestandadata gällande hur nyttjandegraden ser ut för CPU, RAM och Disk. Programvaran kräver väldigt lite och allokerar endast en väldigt liten del av minnet under den tid den är igång.

3

För att få så bra resultat som möjligt så rekommenderar vi att du kör programvaran i 2-3 dagar.

Är du intresserad av Live Optics?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig inom 2 arbetsdagar.

Thankyou!