"MANAGED SERVICES"

Varför en IT-driftstjänst från Dustin?

IT-lösningar är verksamhetskritiska för de flesta företag oavsett bransch eller storlek. Men flertalet företag är inte verksamma inom IT varför det alltid är en avvägning mellan hur stora interna resurser som ska allokeras till den dagliga IT-driften och servicenivån till verksamheten.

Syftet med en IT-driftstjänst, eller "managed service" är att garantera att verksamhetens krav på IT kontinuerligt uppfylls med så få egna resurser som möjligt. Ett annat skäl kan vara att frigöra interna resurser till mer kvalificerade uppgifter än daglig drift och övervakning.

Målsättningen är att få tillgång till en framtidssäkrad och effektiv leverans av IT-stöd till verksamheten.

Dustin erbjuder små och medelstora företag ett flertal olika IT-driftstjänster där vi tar hand om driften av hela eller delar av din IT-miljö till en fast månadskostnad. Vi garanterar att din verksamhet får det IT-stöd den behöver och att du får en rätt dimensionerad, modern och säker IT-miljö oavsett om förutsättningarna ändras. Och inte minst, du får kontroll över dina kostnader och slipper plötsliga behov av investeringar i hårdvara eller program-uppdateringar.

En IT-lösning som bara fungerar.