Miljö- och kvalitetsprofil

Dustin Sverige AB har ISO-certifieringar inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, samt säkerhet och hälsa. Vi har en miljöpolicy som slår fast att koncernens agerande genomgående ska präglas av ett långsiktigt kretsloppstänkande. Målet är att ständigt öka andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment och vi vill även göra det enkelt för kunderna att hitta fram till dem. Vi ställer höga krav på miljö och kvalitet – inte bara på oss själva, utan även på våra samarbetspartners. Det är viktigt för oss att våra leverantörer och tillverkare också agerar på ett miljövänligt sätt och följer miljölagstiftningen.

Vi tänker miljömedvetet i hela produktionskedjan. Våra transportbilar fylls upp maximalt för att minimera utsläpp i naturen. Eftersom vi förbrukar stora mängder förpackningsmaterial när vi skickar produkter så säkerställer vi att allt ytteremballage består av 100 % återvunnet papper. Vi hjälper även våra kunder att ta hand om och sälja vidare begagnad utrustning på ett säkert och miljöanpassat sätt, istället för att den går direkt till återvinning.

Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt miljöledningssystem. Därmed har vi på Dustin ett miljöråd med representanter från olika delar i bolaget. Gruppen arbetar aktivt med att se till att Dustin ligger i framkant med vårt miljöarbete, och fokuserar på att göra det enkelt för våra kunder att göra klimatsmarta produktval.

Vi mäter och följer kontinuerligt upp kundnöjdheten, för att säkerställa att våra kunder leder oss framåt i vårt arbete med ständiga förbättringar.

Hela vårt agerande skall präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.

Vill du veta mer?

Stephanie Forsblom, Miljöansvarig
stephanie.forsblom@dustin.se

Vi mäter och följer kontinuerligt upp kundnöjdheten, vilken utgör grunden för vårt ständiga förbättringsarbete.

Vill du veta mer?

Alexander Halldén, Kvalitetsansvarig
alexander.hallden@dustin.se

Visste du att?

  • Vi har ett detaljerat återvinningsprogram som innebär att vi källsorterar allt från hushållssopor till träpallar i samarbete med IL Recycling.
  • Vi samarbetar med El-kretsen AB enligt förordning 2000:208 gällande producentansvar för elektroniska produkter och batterier. Våra kunders uttjänta produkter och batterier kan lämnas vid El-returs återvinningsstationer runt om i landet. För vidare information om närmaste mottagningsstation kan du läsa mer på www.el-kretsen.se.
  • Vår katalog är miljömärkt med Svanen och trycks på ej klorblekt papper med halv-vegetabiliska färger.
  • Vi är anslutna till FTI (förkortning av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och betalar förpackningsavgifter. Därmed tar vi vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.