Kundcase

”Vi vill ligga i framkant”

Det är svårt att ta ett flygfoto under vattnet. Men det går. Mätdata kan skapa en bild av världen under ytan – och skydda känslig natur. Men hur hanterar man denna stora och känsliga mängd data på bästa sätt? Vi gick till botten med problemet.

Tänk på en skog. Tänk på granar och björkar. Blåbärsris, mossa och lavar. Ekorrar och harar. Och älgar. Tänk på den nästan ofattbart varierande natur som gömmer sig bakom begreppet ”en svensk skog.”

Samma sak är det med livet under vattenytan. Det är lika varierande, minst, som livet uppe på land. Men betydligt svårare att få syn på. Trots det behöver allt från myndigheter till brobyggare veta hur miljön under ytan ser ut för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. In på scenen: Medins havs- och vattenkonsulter.

– Vi är ett specialistföretag inom marinbiologi. Våra medarbetare tar fram kunskap om miljön under vattenytan så att våra kunder får ett beslutsunderlag som hjälper dem att vara rädda om vattnet, och livet som det innehåller, säger vd Olof Nilsson.

Medins havs och vattenkonsulter

När Medins skaffar kunskap om en vattenmiljö är det olika sorters mätningar och filminspelning som används. Metoder som genererar data som i sin tur används till att göra visualiseringar och rapporter. Men den här datan måste också lagras, och den tar plats. Mycket plats.

– Det kan till exempel vara högupplöst undervattensfilm, eller mätningar med sonar och ekolod. Tillsammans blir det här väldigt stora datamängder. Vi måste veta att de lagras säkert, för den här datan är väldigt kostsam att ta fram.

Tidigare hade Medins en egen serverlösning i sina lokaler. Den var problematisk att komma åt på ett säkert sätt om man var på en båt utanför nordnorge. Det skapade också osäkerhet kring driftssäkerheten.

Vi behöver verkligen ha tillgång till den här datan hela tiden för att kunna jobba. Tidigare hade vi några tidpunkter när det tog stopp och vi inte kom åt den. Vi förlorade tack och lov ingen data, men vi ville inte att det skulle hända igen.

Sommaren 2019 började Medins därför att diskutera med Dustin. Hur skulle de kunna göra något åt det här? De kom fram till en tudelad lösning. För det första tog de bort serverlösningen från de egna lokalerna och köpte istället en infrastruktur som tjänst-lösning från Dustin. Där ligger Medins data i en private cloud-lösning i Dustins serverhall.

– Det är samma säkerhetsnivå som om de skulle ha servrarna stående hemma hos sig, säger Jochim Hallin, sales specialist på Dustin.

– Men med den här lösningen slipper Medins att själv köpa hårdvaran. De betalar bara för hur mycket kapacitet de använder. Behöver de mer kapacitet ordnar vi det, vill de ha mindre – till en lägre kostnad - är det inte heller några problem.

För det andra började de använda sig av Dustins tjänst Modern Workplace. I den tar Dustin över ansvar för både underhåll och support av datorer och mobiltelefoner.

Telefonsupporten löser nu 75 procent av de problem som uppstår. På mindre än tio minuter. Tidigare behövde en tekniker sätta sig i bilen och ta sig till Medins kontor för att lösa problem på plats.

– Det här har gett oss driftsäkerheten vi behövde. På köpet fick vi förmågan att kunna jobba var vi vill med högre säkerhet. Dessutom ger det oss större möjligheter att jobba ännu mer digitalt. Vi vill ligga i framkant. Vi vill ha de bästa lösningarna och kunna modellera hela flöden och visa orsakssamband under vattnet. Nu när Dustin har koll på tekniken kan vi koncentrera oss på det vi är experter på.

Läs om våra molntjänster
Olof Nilsson

Vi vill kunna modellera hela flöden och visa orsakssamband under vattnet.

Olof Nilsson, Vd Medins Havs- och vattenkonsulter.

Medins havs- och vattenkonsulter

Medins är en av Sveriges ledande specialister inom utredningar i vattenmiljöer. Företaget startades 1988 och har idag 30 anställda. De arbetar med undersökningar av biologi, sediment, marinarkeologi, undervattensljud, sjömätning, undervattensfilmning, sonarkarteringar, biologiska laboratorieanalyser och andra typer av inventeringar i vattendrag, sjöar och hav. Uppdrag utförs i hela Norden.

Så blev det möjligt

Utmaning

Medins genererar stora mängder data och behövde ett säkrare sätt att lagra den på. De behöver också alltid ha tillgång till den, oavsett var medarbetaren befinner sig.

Lösning

Lösningen blev en private cloud-lösning från Dustin. I kombination med tjänsten Modern Workplace. Det har gett en större driftsäkerhet, enklare access och en möjlighet att skapa större säkerhet när det gäller vem som har åtkomst till data.

Effekt

Medarbetarna på Medins kan koncentrera sig på sitt jobb istället för att hantera IT-problem. De kan jobba mer digitalt i hela sin värdekedja. Dessutom har företagets olika konsulter nu tillgång till den data de behöver, när de behöver den.

Medins havs och vattenkonsulter

Text: Karin Aase
Foto: Sanna Tedenborg

Senast uppdaterad: 16 januari 2023

Taggar