Arbetsplats

En filosofi genomsyrad av respekt för vår planet

Kyocera grundades 1959. I sann japansk anda har företaget en uttalad filosofi, ”respect the divine and love people”. Men filosofin är inte bara ett dammigt motto som pryder kontorsväggarna utan är något man hela tiden eftersträvar att leva upp till. Man gör det genom att producera högteknologiska produkter som är skonsamma för miljön. Även om många förknippar företaget med skrivare tog allt sin utgångspunkt i keramik.

- Kyocera betyder de facto keramik från Kyoto och det är därför man i sortimentet även hittar tandimplantat, köksknivar i keramik och solceller, bara för att nämna en bråkdel av sortimentet som även innehåller en hel del elektronikprodukter, berättar Susanne Holmgren, Marketing Manager på Kyocera.

Printers med lång livslängd

När det kommer till Kyoceras skrivare är själva trummorna gjorda med hjälp av en teknik som innebär att de håller längre.

- Enkelt beskrivet är det trumman som drar runt hela maskineriet och det faktum att de tillverkas med keramisk teknik innebär en extremt lång hållbarhet. Kyocera-skrivare klarar därför av att stå i mer krävande miljöer såsom industri- och lagerlokaler. Omsatt i siffror kan en produkt allt som oftast hantera upp till 600 000 utskrifter vilket traditionellt sett innebär en mycket lång livslängd för en skrivare på ett normalstort kontor. Eftersom utvecklingen går åt att kontor skriver ut mindre och mindre kan skrivarnas livstid förväntas bli ännu längre än tidigare, menar Susanne Holmgren.

En serie med minimal miljöpåverkan

1992, för snart 30 år sedan, tog Kyocera fram en serie printers med målet att påverka miljön minimalt. Tankeväckande, med tanke på att miljön då inte hade samma aktualitet som den har idag. Skrivarserien fick namnet Ecosys. Namnet är en sammansättning av ekonomi, att det blir lägre driftskostnader p.g.a. mindre användning av förbruksmaterial. Ekologi, att produkten har en lång förväntad livstid. System står för systemutskrift, att skrivaren är kompetent nog att fungera med kända nätverk och klarar av olika typer av utskrifter.

Vad som gör Ecosys-serien unik är att allt sitter ihop. Det enda som med jämna mellanrum behöver bytas ut är tonern. Normalt sett behöver man förr eller senare byta ut framkallarenheter och papperskasetter vilket är något du därmed slipper. En vanlig skrivare har inte sällan 4 tonerbehållare och separata plastbehållare där överflödigt pulver hamnar efter utskrifter. Istället för en separat plastbehållare har Kyocera sett till att du som användare kan använda en av dina tomma tonerbehållare vilket förenklar.

Ingen Planet B

På Kyocera talar man om att vi de facto bara har en planet och att målet därför är att ta fram ”long life products”, produkter med så lång livslängd som möjligt. Återvinning i all ära men ju längre livslängd en produkt har, desto mindre blir dess miljöpåverkan. Att återvinna produkter kräver energi och innebär därför en större klimatpåverkan än om produkten kan fortsätta användas.

- Omsatt i ekonomiska termer blir Total cost of ownership (TCO) lägre. Att äga en Kyocera-skrivare är billigt vilket utan tvekan är den största fördelen. Med den senaste sortens miljövänligare toner som möjliggör utskrifter vid en lägre temperatur blir också energiåtgången betydligt lägre. Faktum är att energiåtgången minskas med hela 50 % jämfört med att printa på en högre temperatur, säger Susanne Holmgren.

Follow Me Print – en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning

Hur man minimerar pappersslöseriet? Kyocera erbjuder en Follow Me-lösning med flera uppenbara fördelar.

- Ur ett miljöperspektiv skriver anställda ut mindre då de aktivt måste göra ett val och gå till skrivaren. Dessutom kan man följa upp och kontrollera hur mycket som skrivs ut ner på medarbetarnivå vilket också bidrar till att minska antalet utskrifter och hålla kostnaderna nere, berättar Susanne Holmgren.

Eftersom en Follow Me-lösning innebär att du som användare istället för att skicka en utskrift direkt till en skrivare skickar den till en server som håller kvar utskriften krävs det att man identifierar sig för att skriva ut vilket skyddar känsliga uppgifter från att hamna i fel händer. Sist men inte minst kan man hämta ut sina utskrifter var och när man vill.

Vad du kan tänka på för att minska din klimatpåverkan ur ett printperspektiv?

  • Ett första steg är självrannsakan. Vad behöver du egentligen skriva ut? Och av det du skriver ut, vad behöver egentligen vara i färg?
  • Skriv ut dubbelsidigt i så hög utsträckning som möjligt, det sparar papper.
  • Skriv ut i svart-vitt, det sparar på tonern. Skriv bara ut i färg när det måste vara i färg.

Renare vatten ut än in

Miljöarbete är en process som hela tiden omdefinieras och får nya mål. Något som Kyocera jobbat mycket med på sistone är att slimma sina förpackningar.

- Målet är att en förpackning precis ska inrymma produkten men inte mer. Att transportera luft gynnar ingen. Att slimma förpackningar sparar utrymme och transportkostnader vilket i sin tur leder till mindre koldioxidutsläpp, avslutar Susanne Holmgren.

För att ytterligare bidra till en hållbar miljö har man på Kyocera sedan länge sett till att vattnet som kommer ut från fabrikerna alltid är renare än det vatten som kom in. Företagsfilosofin går ju trots allt ut på att respektera det gudomliga.

Läs även:

Vikten av att stötta användare att bli mer hållbara
Från skrivare till digital dokumenthantering

Kontakta en rådgivare
Fokus

Susanne Holmgren

Marketing Manager på Kyocera

26 mars 2019

Taggar