On-site Server.

På plats hos dig

Med On-site Server väljer du att ha din egen lokala hårdvara som vi sköter drift, underhåll och proaktiv övervakning av. Vi levererar en IT-miljö med hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet som ger dina användare en bra upplevelse. Du slipper lägga tid på din IT-infrastruktur.

Vad som ingår i On-site Server:

  • Support och direktkontakt med certifierad personal
  • Incidenthantering enligt SLA
  • Kontinuerlig övervakning och drift av OS
  • Proaktiv felkorrigering
  • Etablering och övervakning av backup
  • Övervakning och underhåll av antivirus

För dig som...

  • vill slippa lägga ner tid på drift och underhåll av dina servrar
  • vill öka säkerheten och höja användarupplevelsen genom proaktiv övervakning

Läs om våra finansieringsalternativ

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.