Öka möjligheterna med moderna datorer

Introducerar moderna datorer för dagens moderna arbetsplatser. Bli direkt produktiv, oavsett var du befinner dig, med nya Windows 11 Pro-datorer som drivs av Intel vPro®-plattformen. Få intuitiv design och prestanda i företagsklass med den säkraste Windows-versionen hittills.

Moderna datorer med de senaste innovationerna

Välj från bredast tänkbara urval av nya datorer med Windows 11 Pro som drivs av Intel vPro®-plattformen.

Lås upp potentialen med moderna datorer

Arbeta smartare med Windows 11 Pro-enheter baserade på Intel vPro®-plattformen. Skapat för företag. Konsekvent för IT-avdelningen. Säkert för alla.

Läs mer om Windows 11

Omedelbar produktivitet med moderna datorer

Arbeta mer effektivt, men inte hårdare, med Windows 11 Pro baserat på Intel vPro®-plattformen. Öka produktiviteten med prestanda i företagsklass och intuitiva funktioner som fästlayouter2.

Se på videon

Samarbeta i säkerhet

Njut av de snabba och anpassade konferensfunktionerna7 på nya Windows 11 Pro-datorer med Intel vPro®-plattformen och Microsoft 3651. Slå på och av ljudet eller dela innehåll direkt från aktivitetsfältet4. Var mer fokuserad med automatisk brusreducering och bakgrundsoskärpa5.

Se på videon

En modern upplevelse som tillhandahålls med välbekanta IT-verktyg

Få de fjärranställda att komma igång snabbt3 på Windows 11 Pro-datorer baserade på Intel vPro®-plattformen. Molnverktyg och zero-touch-distribution6 effektiviserar enhetshanteringen.

Se på videon

Kraftfull säkerhet direkt från start

Skaffa enheter med kraftfull säkerhet som redan har aktiverats, t.ex. avancerad kryptering och Windows Hello8. Windows 11 Pro-datorer som drivs av Intel vPro® skyddar känslig företagsinformation från chip till molnet. Och för de personer som hanterar de känsligaste uppgifterna i din organisation tillhandahåller Windows 11-datorer optimerat skydd som ger extra maskin- och programvaruskydd.

Se på videon

Det moderna kontoret med Microsoft 365

Windows 11 Pro-enheter som drivs av Intel vPro®-plattformen levererar tillsammans med Microsoft 3651 de verktyg som gör att du förblir produktiv oavsett var du befinner dig.

Det är dags att hitta rätt produktivitetsverktyg för din datoruppgradering, oavsett om det är ett engångsköp (Office Home & Business 2021) eller en Microsoft 365-prenumeration för verksamheten.

Läs mer

Microsoft 365 Business Standard

Hantera och utveckla verksamheten med de kraftfulla produktivitetsverktygen och tjänsterna i Microsoft 365 Business Standard. Microsoft Teams-premiumversionen som inkluderas i Microsoft 365 Business Standard omfattar mötesinspelningar, telefonsamtal, ljudkonferenser, fillagringsutrymme på 1 TB och mycket mer. En licens räcker för att täcka installerade Office-appar på fem enheter: mobil, surfplatta eller dator per användare. Tillgängligt för Mac, iOS och Android med dygnet-runt-support för telefon och webb från Microsoft.

Office-premiumappar

Ytterligare tjänster

Office Home & Business 2021

Dina Office-appar i ny tappning. Med Office Home & Business 2021 hanterar du verksamheten med välbekanta produktivitetsverktyg. Omfattar de klassiska versionerna av Outlook, Word, Excel, PowerPoint och OneNote†. Engångsköp installerat på en (1) PC- eller Mac-dator för användning i arbetet eller hemma. Den kostnadsfria Microsoft Teams-versionen inkluderar funktioner som kostnadsfri chatt, sökapp, schemaläggning av möten, gäståtkomst och ett fillagringsutrymme på 2 GB.

Klassiska Office-appar

Gör skillnad genom att återvinna

Microsoft strävar efter att skydda och värna om din personal, dina kunder och allmänheten med hjälp av miljövänliga policyer och metoder. Microsoft lever upp till sitt åtagande angående miljömässig hållbarhet genom att arbeta med grupper inom branschen och icke-statliga organisationer för att etablera ansvarsfull tillverkning av hållbara produkter. På Microsoft strävar vi efter att ständigt förbättra vårt arbete och kommunicerar med våra intressenter gällande våra mål. Gå till webbplatsen som tillhör tillverkaren av den ursprungliga utrustningen om du eller din organisation är intresserad av att bidra till Microsofts hållbarhetsinitiativ genom att återvinna din gamla maskinvara och vill veta mer. Läs mer om Microsofts återvinningsåtagande på vår webbplats.

Intels engagemang för positiv global påverkan syns i deras vilja att skapa teknik som berikar alla människors liv på jorden. RISE-strategin har som mål att skapa en mer ansvarsfull, inkluderande och hållbar värld som möjliggörs genom teknik och kollektiva åtgärder. Intel verkar ansvarsfullt genom hela sin globala tillverkning, värdekedja och vidare därefter. Genom RISE-strategin syftar Intel till att skapa en mer diversifierad och inkluderande arbetsplats genom att fortsätta berika den med nya möjligheter. Intel gör det möjligt för sina anställda och sina kunder att skapa en mer hållbar värld och minska sina koldioxidavtryck. Mer information om Intels RISE-strategi finns på deras webbplats.

Dustin Takeback

Dustin strävar efter att skapa en mer hållbar framtid, en cirkulär framtid. Hårdvara - först och främst datorer och telefoner - kan uppgraderas, uppdateras, återanvändas och återvinnas. Istället för en livstid kan en dator få både en andra och en tredje. Därför uppmanar vi dig som kund att återanvända utrustning du inte längre använder. Tillsammans minskar vi det elektroniska avfallet och bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Läs mer om takeback

1 Microsoft 365 säljs separat
2 Vissa layouter är endast tillgängliga baserat på skärmupplösning och skalningsinställningar
3 Intel® Active Management Technology är den enda trådlösa fjärrhanteringslösningen för företag. Enligt en IOActive-mätning i december 2020 (beställd av Intel) av programvarubaserade in-band-fjärrhanteringsfunktioner, maskinvarubaserade out-of-band-fjärrhanteringsfunktioner och molnbaserat stöd i tunna och lätta Windows-baserade datorer. AMT kräver en nätverksanslutning; det måste vara ett känt nätverk för WiFi-out-of-band-hantering. Läs mer på www.Intel.com/PerformanceIndex​​. Resultaten kan variera.
4 Kommer i en framtida version. Utseendet kan variera
5 Maskinvaruberoende. Videokonferensprogram och tjänster säljs separat
6 Active Directory och en Internetanslutning krävs – säljs separat
7 Intels Wi-Fi-testning OTA (Over The Air) för flera klienter i en simulerad hanterad IT-standardmiljö påvisade en påtaglig reducering av svarstiderna Skype-videokonferenser på grund av de kärntekniska fördelarna hos Wi-Fi 6/6E jämfört med Wi-Fi 5. 6 GHz Wi-Fi 6E-drift kräver användning av Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)-produkter i kombination med operativsystem och routrar/åtkomstpunkter/gatewayar som stöder Wi-Fi 6E, tillsammans med regional spektrumallokering och nödvändiga föreskrivna certifieringar. Mer information finns på www.Intel.com/PerformanceIndex​​ (connectivity).
8 Till Windows Hello med särskild biometrisk maskinvara krävs en fingeravtrycksläsare, upplyst IR-sensor eller andra biometriska sensorer.
* Endast på PC. Läs mer (inklusive kompatibla mobila enheter) på office.com/information
† OneNote-funktionerna varierar beroende på plattform. https://aka.ms/onenote-office2019-faq
‡ Apptillgänglighet varierar beroende på enhet/språk. Gå till: office.com/systemrequirements om du vill ha information om kompatibla versioner av Windows 11 och MacOS, och om ytterligare funktionskrav.
**Appen är även tillgänglig separat kostnadsfritt

Intel vPro® har skapats för företag och försetts med premiumprestanda inriktad på produktivitet, samarbete och innehållsskapande. Intel® Hardware Shield lägger till omfattande funktioner för skydd av operativsystem, program och data samt avancerat hotskydd. Verktyg av professionell kvalitet gör det möjligt för användare att utföra flera aktiviteter samtidigt när de kör krävande arbetsbelastningar i mycket anpassade konfigurationer. Allt är integrerat i en enda, validerad plattform för företag.

Intel® Active Management Technology är den enda trådlösa fjärrhanteringslösningen för företag. Enligt en IOActive-mätning i december 2020 (beställd av Intel) av programvarubaserade in-band-fjärrhanteringsfunktioner, maskinvarubaserade out-of-band-fjärrhanteringsfunktioner och molnbaserat stöd i tunna och lätta Windows-baserade datorer. AMT kräver en nätverksanslutning; det måste vara ett känt nätverk för WiFi-out-of-band-hantering. Läs mer på www.Intel.com/PerformanceIndex​​. Resultaten kan variera.

Intel skapar produkter där säkerheten är integrerad i varje steg och stöds av särskilda team som utvärderar säkerhetens motståndskraft. Intel tillämpar säkerhetsutvecklingens livscykel från idé till produktion och låter team med särskilda säkerhetsexperter genomföra tester. Ingen produkt eller komponent kan skyddas till 100 %. Läs mer på www.intel.com/PerformanceIndex

Intel-tekniken kan kräva aktivering av maskinvara, programvara eller tjänst. Ingen produkt eller komponent kan skyddas till 100 %. Kostnader och resultat kan variera.

© Intel Corporation. Intel, Intel-logotypen och andra Intel-märken är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag.