Arbetsplats

Så väljer du rätt migreringsmetod

Dags att migrera till Office 365? Så här väljer du den migreringsmetod som bäst passar ditt företag.

Den största utmaningen vid en flytt till Office 365 är oftast att överföra e-posten från ett annat system. Microsoft tillhandahåller utförliga instruktioner för hela migreringen, men innan du sätter igång måste du ta ställning till vilken metod som passar bäst för ditt företag.

Behöver din organisation flytta e-posten från en server med Microsoft Exchange finns tre metoder:

  • Snabbmigrering
  • Stegvis migrering
  • Hybridmigrering

Snabbmigrering är lämpligt för organisationer med maximalt 2 000 postlådor och innebär att allt flyttas på en gång. Metoden förutsätter att källsystemet för e-post är Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010.

Stegvis migrering är en bra metod för organisationer med fler än 2 000 postlådor och innebär att flytten sker i flera omgångar. Källsystemet för e-post måste vara Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007.

Hybridmigrering är ett alternativ för organisationer som vill behålla både lokala postlådor och onlinepostlådoroch gradvis migrera användare och e-post till Office 365. Metoden passar för dig som har Exchange 2010 och fler än 2 000 postlådor alternativt Exchange 2010 och vill migrera i små omgångar över tid eller för dig som har Exchange 2013.

Använder organisationen ett annat system än Microsoft Exchange i dag kan det istället passa att migrera med hjälp av protokollet IMAP. Väljer du den metoden är det viktigt att komma ihåg att det endast är objekten i användarnas inkorg eller andra e-postmappar som överförs och inte kontakter, kalenderobjekt och uppgifter. Dessa måste varje användare flytta på egen hand. Denna migreringsmetod skapar inte heller postlådor i Office 365. Dessa måste skapas manuellt för varje användare innan migreringen.

Det finns också möjlighet för användarna att importera sin egen e-post, men är dock ofta inte aktuellt i större organisationer. Du kan även anlita en Microsoftpartner för migreringen eller ta hjälp av ett migreringsverktyg från tredjepart.

Vill du veta mer? Ladda ned vår "Migrera e-posten till molnet - Office 365".