Inspiration

Så får du mer tid för annat

Idag är det vanligt att verksamheter inom offentlig sektor sköter IT-infrastrukturen i egen regi. Men Dustin ser en ökad efterfrågan på kringtjänster, speciellt när det gäller produkter.

Dustin levererar hårdvara, mjukvara och tjänster till många myndigheter, landsting, kommuner och skolor. Och de blir allt fler. Kundsegmentet offentlig sektor har vuxit mellan 20 och 30 procent per år de senaste åren.

Dustin har lång erfarenhet av offentlig sektor

– Det beror nog på vår långa erfarenhet av offentlig sektor och deras utmaningar, vi vet vad det innebär att verka under lagen om offentlig upphandling och förstår den komplexa struktur som ligger bakom, säger Fredrik Spilsberg, försäljningschef på Dustin.

Dustin har även ett stort antal offentliga ramavtal som myndigheter, landsting, kommuner och skolor kan göra avrop från. Både sådana som tecknats med Dustin direkt, och sådana som tecknats med olika tillverkare. – Vi har goda relationer med samtliga tillverkare, men är inte beroende av någon specifik, och det är en fördel, säger han.

Utmaning att behålla avtalen

En utmaning för offentliga verksamheter är att de ofta bygger upp en god relation med en leverantör, bara för att eventuellt behöva byta vid nästa upphandling. För att behålla avtalen är det viktigt att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, utan att tumma på kvalitén.

– Den offentliga sektorn ställer krav som tvingar oss att utvecklas och trimma våra processer. Vi har satsat på att bygga en lean organisation med rätt kompetens för vårt uppdrag. Samtidigt har vi ett starkt nätverk av partners, brett sortiment, snabba leveranser och en effektiv e-handelsplattform, säger Fredrik Spilsberg.

Ökad efterfrågan på kringtjänster och produkter

Det är fortfarande vanligt att offentliga verksamheter sköter IT-infrastrukturen i egen regi, men Dustin ser en ökad efterfrågan på kringtjänster och produkter. Ofta handlar det om att förbereda produkterna innan de når IT-avdelningen eller användarna, koppla in och installera dem på plats, och att återta gamla produkter.

– På så sätt får verksamheterna mer tid över att fokusera på annat, som strategiska och mer verksamhetskritiska frågor, säger han.Text: Hanna Larsson, Foto: Mattias Hamrén

1 september 2014

Taggar