Infrastruktur

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Många företag befinner sig just nu i någon fas av omvandling där digitala verktyg spelar en allt större roll. Det gäller allt från produktutveckling till eftermarknadsbearbetning. Det är en transformation där modern digital teknik har skapat möjligheter att konkurrera på helt nya villkor. Hur gör du för att inte halka efter?

Ett tips på vägen är att ta del av ny kunskap. Den svenska statliga myndigheten Tillväxtanalys har de senaste åren hjälpt regeringen med kunskapsunderlag om hur Sveriges digitala ekonomi driver tillväxt och konkurrenskraft. I olika rapporter har de bland annat beskrivit de nyckelfaktorer som driver den framtida utvecklingen i den digitala ekonomin.

– Jag tycker att det är fascinerande att se hur snabbt relationen mellan företagens övergripande affärsstrategier och deras digitala strategier har förändrats. Även om det varierar väldigt mycket hur långt bolagen har kommit, så är tendensen tydlig: de har börjat smälta samman till en digital affärsstrategi, säger Irene Ek, analytiker på Tillväxtanalys.

Skapa affärsnytta och lönsamhet

Ett företag med en digital affärsstrategi fokuserar på att använda digital teknik för att skapa affärsnytta och lönsamhet, förklarar hon.

– Där kommer molntjänster in som en viktig del. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen behöver inte alla företag själva köpa och förvalta de IT-resurser som används i verksamheten. Med molntjänster kan du få snabb tillgång till precis de digitala lösningar du behöver.

I en digital affärsstrategi behöver man vara agil och se till att verksamheten snabbt kan anpassas till nya förutsättningar.

– Med molntjänster kan du skala upp och skala ner efter behov. De omfattande effekterna av coronapandemin har visat hur avgörande det kan vara att kunna ställa om efter snabba förändringar i omvärlden, säger hon.

Fem mål

Tillväxtanalys pekar på fem övergripande mål för företagens digitalisering:

  • Förändra verksamheten
  • Förbättra kundupplevelse och engagemang
  • Öka effektivitet
  • Förbättra beslutsfattande
  • Öka innovationsgraden

Den första punkten handlar för många företag om att ställa om från att enbart sälja produkter till att också erbjuda tjänster. Eller att helt förvandla produkterbjudanden till tjänsteerbjudanden, det som brukar kallas tjänstefiering.

Det kan röra sig om maskiner för gruvindustrin, där flera företag är på gång med att erbjuda sina kunder att till exempel betala för tjänsten ”antal borrade meter” istället för att köpa in en borrigg.

Men det kan också handla om ett företag som Fristad Plast, som Tillväxtanalys lyfter fram i sin rapport. Fristad Plast tillverkar bland annat livbojar, och har nyligen förändrat sin affärsmodell med ny digital teknik. Företaget beskriver det som att man även erbjuder produkter med ”interaktiv kapacitet”, det vill säga uppkopplad livräddningsutrustning som ingår i en ”digital kedja”.

Omvandla data till insikter

När allt fler produkter runt om oss blir uppkopplade ökar snabbt möjligheterna till nya affärer. I alla fall för de som lyckas omvandla data till insikter. Här är molnet en vanlig lösning, eftersom det ger tillgång till allt från avancerade AI-verktyg till närmast obegränsade lagringsmöjligheter.

– När ett företag kan hantera stora datamängder – big data – öppnas nya möjligheter att förstå kunder och den interna verksamheten. Samtidigt är det viktigt att företagen förstår vilka frågor de vill ställa till sin data för att skapa affärsnytta, säger Irene Ek.

Hon lyfter samtidigt fram två viktiga aspekter att ha med in i den digitala transformationen:

– För det första gäller det att se värdet av rätt kompetens. Det är lätt att lockas av olika ”buzzwords” i de här sammanhangen, och tro att en ny teknisk lösning automatiskt genererar värde. Så är det inte, utan man måste alltid utgå från affärsnyttan i det egna företaget. Även om det kanske inte innebär samma affärsnytta och arbetssätt som tidigare.

Nya säkerhetsrisker

Den andra aspekten är säkerhet.

– Sårbarheten behöver inte nödvändigtvis bli större när man utnyttjar molntjänster, men det gäller att vara medveten om att det kan uppstå helt nya säkerhetsrisker.

Läs också:

Trendrapport: Cloud
Viktiga frågor på väg till molnet