Trendrapport: Cloud

I den digitala världen är mer eller mindre allt kopplat till molnet. Frågan är inte längre om företag ska föra ut hela eller delar av sin IT till molnet utan i vilken grad. Hur ska ditt företags molnkonfiguration se ut och vad ska överlåtas till samarbetspartners? Ta del av vår trendrapport Cloud och lär dig mer.

Molnbaserad databehandling är leverans av datortjänster – inklusive servrar, datalagring, databaser, nätverk, mjukvara, program, analys – via internet vilket ger dig stordriftsfördelar och snabbare tillgång till flexibla systemresurser. Betala bara för de molntjänster du använder och minska dina driftkostnader. Använd infrastrukturen effektivare och anpassa den i takt med företagets utveckling.

Om företaget inte har dedikerade resurser att överblicka molnkonfigurationer - djupgående juridiska villkor, kompatibilitet med GDPR, säkerhetskopiering, support vid avbrott eller driftproblem eller faktiskt kapacitetsutnyttjande - innebär en sparringpartner många fördelar. Med en regelbunden tillsyn ser du också till att företaget har bästa tänkbara molnkonfigurationen när det kommer till säkerhet, lagstiftning och ekonomi.

Det har uppstått en marknad med en ny typ av IT-partners som erbjuder anpassade hybridmolnlösningar som inkluderar såväl rådgivning, drift som underhåll.

– Janus Døssing, Dustin.

Ladda ner vår trendrapport och ta del av det senaste inom molnlösningar

18 december 2019

Säkerhet i offentlig sektor

Arbetet med säkerhetsfrågor i offentlig sektor har under senaste år genomgått en positiv utveckling. Säkerhetsperspektivet ges ett större utrymme i samband med strategiska IT-projekt och vid implementeringar av ny teknik, samtidigt som kommunikation och stöd till samhälle och näringsliv både förtydligats och vidgats.

Säkerhet och molntjänster

Säkerhet målas ofta upp som ett av de största hindren för tillväxten av molntjänster och även generellt vad gäller extern IT-drift. Radars data visar dock att det inte är säkerheten som är problemet, det är IT-organisationens mognad är avgörande.

Säkerhet i en våg av digitalisering

IT behöver definiera, förankra och säkerställa säkerhetsnivåer, både vad gäller infrastruktur och applikationer. Insatser som stärker lämpliga och nödvändiga beteendeförändringar hos alla IT-användare i verksamheten är viktigt.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.

GUIDE: Alla fördelar med SAM

Software Asset Management, eller SAM, ger dig full överblick över företagets licenser, men även en mängd andra fördelar. I den här guiden berättar vi hur ditt företag kommer igång med SAM.