Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.

Hur säker är informationen?

Sekretess och säkerhet är bland de viktigaste frågorna för många företag i dag, och därför bör din molnleverantör ha noggranna processer – som de också ska kunna informera dig om – för att trygga din data. Det är önskvärt att de är certifierade inom informationssäkerhet. En standard inom det området är ISO 27000, som bland annat rymmer regler för hur informationssäkerhetssystemet ska upprättas och ständigt förbättras. Det bör också finnas proaktiv övervakning dygnet runt.

Hur hanteras frågor kring GDPR och liknande?

Den nya europeiska dataskyddslagen som trädde i kraft våren 2018 har inneburit en hel del huvudbry – och kanske huvudvärk – för företag av alla storlekar. Orsaken är att den innebär strängare krav än tidigare på hantering av personuppgifter för EU-medborgare. Därför gäller det att säkerställa att molntjänsterna gör att kraven efterföljs, bland annat genom att följa reglerna i ISO 27018.

Finns det support?

Utgå från vilket behov av support och tillgänglighet som just du har. Se till att det finns supportfunktioner som täcker det behovet, bland annat genom att erbjuda direktkontakt med en certifierad tekniker – och att du kan få den hjälp du behöver på ditt eget språk, inom en rimlig tid.

Går det att välja mellan olika molnlösningar?

Det finns inte en standard-molnlösning som passar alla företag. Därför ska du kunna få en skräddarsydd lösning med privat, publikt och/eller hybridmoln. Be leverantören berätta om vilka tilläggsprogram och extrafunktioner du kan få tillgång till i molnet. Det kan röra sig om verktyg för att utveckla egna program, e-handelslösningar, testkörningar, business intelligence, analysverktyg, marknadsföringstjänster, AI-applikationer och mycket annat.

Men hur vet jag då vad jag ska välja?

Det finns en rad olika sätt att dra nytta av molnets alla fördelar och för att veta vilken lösning som passar dig bäst kan du behöva hjälpa med att analysera behoven. Det kan handla om att titta på allt från hur känslig den data du hanterar är och vilken kapacitet du behöver – till hur mycket du vill utveckla själv och vilka typer av affärer ni gör. Oavsett vilken lösning du väljer, kommer den antagligen att behöva förändras i takt med att någon eller några av förutsättningarna förändras – så se till att det går lätt att diskutera tjänsterna löpande med molnleverantören.

Liknande läsning:

Fem tips för att lyckas med molnet

24 april 2020

Snabbare affärsutveckling med molntjänster

Moderna molntjänster öppnar upp för snabbare affärsutveckling. Rent tekniskt går det att förkorta tiden mellan utveckling och lansering eller testkörning drastiskt.

Molntjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Molntjänsterna är här för att stanna vilket är positivt. För när innovativa molnbaserade applikationer dyker upp, öppnar nya affärsmöjligheter upp sig.

Säkerhetsutmaningar i tider av digitalisering + verktyg för säkerhetsutvärdering

I takt med att digitaliseringen rotar sig djupare i samhällets alla delar blir säkerhet något som fler inte bara förväntas förstå och reflektera över utan också bidra till. Ladda ner rapporten och utvärdera din verksamhets säkerhetsarbete med hjälp av verktyget.

Hitta rätt mix av moln

Molnet kan rymma allt från lagring till att hantera tunga applikationer och analysverktyg. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Så här hittar du den lösning som är bäst för era behov.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Guide: Alla fördelar med SAM

Software Asset Management, eller SAM, ger dig full överblick över företagets licenser, men även en mängd andra fördelar. I den här guiden berättar vi hur ditt företag kommer igång med SAM.