IT-säkerhet

Mannen från framtiden

Möt Daniel Akenine, nationell teknisk chef på Microsoft, i ett samtal om trender, cyberhot och våra mänskliga egenskaper. ”Det är inte teknikutvecklingen som är grejen, utan de nya samhällstrender tekniken ger upphov till.”

Vilka tekniska innovationer kommer att nå en tipping point de närmaste åren?

– AR-teknik i glasögon och kontaktlinser. Det kommer att ta över funktioner från dagens mobiltelefoner, svarar Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige.

– För företag och organisationer kommer det att vara en hygienfaktor att ha lösningar för att alltid erbjuda digitala möten, oavsett situation, så långt det är möjligt.

Inom tio år spår han att det finns teknik för att fördröja mänskligt åldrande. Men den kommer att vara dyr och därför bara tillgänglig för ett fåtal.

Vilken fråga bör stå högst upp på företagens agenda just nu?

– Just nu tänker alla på säkerhet, och jag tror att det är bra. Det har funnits en naivitet. Vi har inte reflekterat så mycket som vi borde över vad som kan hända.

På hans bord ligger bland annat ansvar för teknisk policy och strategifrågor. Han menar att du som företagsledare måste acceptera att teknik idag är grunden i all mänsklig utveckling. Det behöver återspeglas även i din affärsmodell. Att tiden för digitaliseringens första fas, att effektivisera, har runnit ut.

Den nya fasen innebär att med hjälp av AI göra saker människan aldrig tidigare förmått. Och slutligen att framtiden är mer mänsklig, inte mindre.

Portrait of Daniel Akenine

“Vi kan inte straffa en algoritm”

Du är civilingenjör och har studerat teknisk fysik, ekonomi och juridik. Varför juridik?

– De senaste åren har vi sett en utveckling där tekniken tar sig makt. Idag är juridiken central i den tekniska utvecklingen.

Vad menar du med att tekniken tar sig makt?

– Att det till exempel fattas beslut som är avgörande för våra liv baserat på algoritmer, AI. Det kan vara beslut från myndigheter eller diagnoser i vården. Om inte allt för länge kommer din läkare kunna säga ”Jag rekommenderar att vi opererar bort din njure. Jag vet inte riktigt varför, men datorn säger det”. Innan dess måste vi ha ställt oss frågan om vilken roll människor ska spela i den typen av beslut. Vi kan ställa människor till svars, men vi kan inte straffa en algoritm.

Du har skrivit en roman som delvis kommer in på det ämnet, 11 gram sanning. Den kom ut 2014 och handlar om en person som försöker kontrollera hela världen genom att styra vilken information människor har tillgång till. Det känns som ett aktuellt ämne.

– Ja. Idén kommer från tankar om hur pass lätt det ändå verkar vara att manipulera människor. Vi verkar till exempel ha stark tilltro till konsensus. I boken har en person kontroll över vad människor får för svar när de söker på internet. Genom det kan han styra människors åsikter. Det bygger på att vi människor inte bestämmer vår egen åsikt förrän vi har tagit reda på andras, vilket vi idag gör genom att googla runt och läsa på sociala medier. Det är ganska skrämmande.

De tre viktigaste IT-trenderna just nu som du bör ta efter, enligt Daniel Akenine:

1. Omvärldsbevaka

Stirra dig inte blind på ny teknik, håll istället koll på vilka samhällstrender tekniken ger upphov till. Investera i teknik som gör dig till en del av dessa trender.

2. Utveckla din affärsmodell

Tiden för att digitalisera för att effektivisera är på väg att rinna ut. Idag behöver du tänka att din digitalisering ska utveckla din affärsmodell. Ditt företag bör genom teknikinvesteringar utföra nya saker, inte bara mer av samma.

3. Leverera resultat

Tjänstefiera och leverera slutresultat i stället för produkter. Det kräver AI-baserad övervakning och optimering för att skapa skalbar lönsamhet. Ta hjälp av experter om du känner att du inte vet vilken teknik du behöver för att lyckas.

Håll koll på hur AI förändrar samhället

Vilken utveckling bör jag som företagare ha koll på?

– Tills för inte så länge sen kunde man se vilken ny teknik som kom ut på marknaden och tillämpa den. Idag är det svårare att identifiera de verkligt stora tekniska förändringarna, eftersom tekniken har blivit en del av i princip all utveckling. Det är inte längre teknikutvecklingen som är grejen utan de nya samhällstrender tekniken ger upphov till. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att tiden för effektivisering med hjälp av traditionella IT-system har runnit ut. Samtidigt öppnar AI för ett samhälle där tekniken kan göra mer än vad människan någonsin kunnat åstadkomma på egen hand.

Till exempel?

– För företag är tjänstefiering den stora trenden, att kunder vill köpa slutresultat. Sandvik går exempelvis från att sälja borrar till att sälja hål. Om vi istället ser på mer renodlad forskning och utveckling är skillnaden att vi tidigare baserade innovationer på logik. En människa tänkte ut en teori och provade den. Idag kan vi med AI:s hjälp samla in data, analysera och extrahera kunskap som vi människor inte kunnat komma fram till på egen hand.

Picture of a robot

Många behöver ställa sig frågan vilken roll IT spelar i deras verksamhet. Är IT en avdelning som servar resten av företaget, eller är IT en drivande del i utvecklingen av företaget?

Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige.

Låt IT utveckla företaget

Vad innebär det skiftet för företag?

– Många behöver fortfarande ställa sig frågan vilken roll IT spelar i deras verksamhet. Är IT en avdelning som servar resten av företaget, eller är IT en drivande del i utvecklingen i företaget?

Är det fortfarande så?

– Ibland frågar folk varför digitaliseringen inte går snabbare, för den går långsammare än vad man kan tycka att den borde. Ett av problemen är att det under så lång tid gått så bra för många företag och organisationer. Det har inte funnits någon anledning till drastiska förändringar.

Du tänker att tjugo år av mer eller mindre högkonjunktur i Sverige – med ett hack under finanskrisen 2008 – har påverkat?

– Ja, det man kallar transforming while performing är otroligt svårt. Varje gång företagsledningar driver igenom stora förändringar, till exempel byter affärsmodell, utsätter man sig själv som beslutsfattare för risk.

3 steg till bättre IT-säkerhet

Daniel Akenines råd om IT-säkerhet i skuggan av kriget i Ukraina.

1. Håll dina system uppdaterade

Följ leverantörens råd när det gäller implementering och konfigurering av dina installationer.

2. Gör dig själv motståndskraftig

Vad behöver du för att snabbt vara tillbaka igen om du drabbats av en cyberattack?

3. Ha en reservplan

Ha en plan B som innebär att du har din data lagrad på en säker plats, exempelvis i ett annat land.

Teknik och människa tillsammans blir bäst

Och om jag känner att jag är en av de företagsledare som inte vet vad jag behöver satsa på?

– Utgå ifrån att vi står inför en tjänstefiering och att du tillverkar hissar. Du är jätteduktig på det. Du har ingenjörskompetens, mekanisk kompetens och nöjda kunder. Du kan allt det där, men behöver börja sälja upp- och nedgångar. Då måste du ha system för att övervaka dina installationer. Du behöver kompetens för molntjänster, datainsamling och analys, så att du kan optimera dina system. Du behöver kompetens kring cybersäkerhet.

– Jag tror att det är få små och medelstora företag som kan – eller ens bör försöka – skaffa sig all den kompetensen själva. Då är det bättre att satsa på bra partnerskap med företag som är specialiserade på digitalisering. Men glöm inte att vilka förändringar du än genomför måsta du få medarbetare med dig.

Han lutar sig långsamt bakåt i stolen.

– Det man ser i många företag som inför automation, framför allt AI, är att människor faktiskt inte försvinner från de arbetsplatserna. AI är skickligt på vissa saker, men människor är duktiga på andra.

– Det är exempelvis tydligt inom diagnostik i vården. När både läkare och AI granskar röntgenbilder blir kvalitén på diagnosen mycket högre än om antingen AI eller läkare gör jobbet. När du inför AI-baserad digitalisering måste du därför klara av att teckna en realistisk framtid. En framtid där människor fortfarande upplever att de har värdefulla uppgifter. Annars får du automatiskt en negativ reaktion från medarbetarna.

Det har funnits ett önsketänkande i samhället, att vi varit skyddade mot de riktigt allvarliga hoten.

Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige.

Du behöver en plan B mot cyberattacker

Cyberattacker är inget nytt, men har kriget i Ukraina förändrat något vad gäller IT-säkerhet?

– Det har funnits ett önsketänkande i samhället, att vi varit skyddade mot de riktigt allvarliga hoten. Fler behöver se över sin motståndskraft, hur snabbt man är uppe igen efter en cyberattack.

Hur stärker jag min motståndskraft?

– Den som utför en cyberattack har inte tillgång till den hårdvara du kör dina system på. Du kan uppdatera, du kan installera om. Det gör att du, om du har haft ett skydd så att din data inte skadats, direkt kan återerövra ditt territorium. Men du behöver också en plan B för om det går riktigt illa.

Vad skyddar plan B mot?

– Företag och organisationer bör fundera över vad man har för affärsviktiga data och var den lagras även rent fysiskt. Det räcker med att internetuppkopplingar störs ut i en region för att det ska vara bra att ha sin data i flera länder.

Vilket är det vanligaste misstaget företag gör?

– Slarv. Hälften av alla it-säkerhetsincidenter som vi ser hade inte hänt om man följt Microsofts rekommendationer att uppdatera mjukvara och haft rätt konfiguration.

Merete Hverve

Fakta

Daniel Akenine är civilingenjör, författare, pudeluppfödare och sedan 2008 nationell teknikchef för Microsoft. Där har han ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han sitter i flera globala organ för att utveckla internationella it-standarder och är ledamot i regeringens digitaliseringsråd.

Jag rekommenderar att vi opererar bort din njure. Jag vet inte riktigt varför, men datorn säger det.

Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige.

Gillar du denna artikel?

Artikeln kommer från vår tidning Solutions. Här kan du läsa hela tidningen i webbläsaren.

Läs Solutions Magazine

Text: Marie-Louise Olsen

Foto: Christian Gustavsson

Senast uppdaterad: 16 januari 2023

Taggar