IT-säkerhet

Säkerhet för SMB-bolag: En nödvändig investering för att stå emot cyberhot

I dagens digitala era, där teknologin spelar en central roll i företagsverksamheten, är det viktigt för små och medelstora företag (SMB) att vara medvetna om och hantera de ökande cyberhoten. Johan Huhtanenförsäljningschef för Solutions Sales i Sverige, och Jesper Berglund från Truesec delade sina insikter vid ett webbinarium om varför SMB-bolag bör investera i cybersäkerhet.

Cyberhotets omfattning och konsekvenser

Cyberbrottslighet idag en massiv marknad. Det är en realitet som kräver uppmärksamhet, särskilt från SMB-bolag som ofta inte har samma resurser som större företag. De mest påtagliga hoten inkluderar ransomware, där företag krypteras och krävs på lösen, och den snabbt ökande hastigheten av intrång, där 58 procent av alla nätverk kan bli komprometterade inom två timmar.

Bristen på fungerande backup, tillsammans med den tiden det tar att återställa verksamheten efter en attack, leder till enorma kostnader och potentiellt katastrofala konsekvenser. Dessutom inkluderar över 40 procent av ransomattackerna både en lösenkravsdel och krav på betalning för stulen data, vilket ökar komplexiteten och kostnaderna ytterligare. Inte minst är det bekymmersamt att 68 procent av de företag som har blivit angripna återigen attackeras, vilket indikerar att det finns brister i säkerhetsförsvaret.

Varför väljer hotaktörerna SMB-bolag?

En av förklaringarna är att dessa bolag oftast inte har samma möjlighet att investera i cyberförsvar som större organisationer. Detta gör dem till lägre hängande frukt och potentiellt lönsamma mål för cyberbrottslingar. Dessutom kan SMB-bolag bli uppköpta av större företag, vilket ökar hotaktörens intresse och gör att de kan vänta på ett mer fördelaktigt tillfälle.

Prioritering av cybersäkerhet för SMB-bolag

Vikten av att ha förmågan att upptäcka och stoppa dataintrång bör vara av högsta prioritet. Genom att använda teknologin EDR (Endpoint Detection and Response), som ger realtidsövervakning och möjlighet att snabbt agera vid hot, kan SMB-bolag förbättra sina chanser att skydda sig mot cyberhot. Detta är särskilt relevant med tanke på den ökande hastigheten i attackprocessen, där nätverk kan bli helt komprometterade på så kort tid som 37 minuter.

Varför outsourcing är en klok strategi

24/7-övervakning är avgörande, eftersom hotaktörerna agerar dygnet runt. Att ha detta in- house kan vara kostsamt och utmanande, med tanke på det ständigt föränderliga cyberscenario och den höga personalintensiteten.

Partnerskapet mellan Truesec och Dustin erbjuder SMB-bolag möjligheten att dra nytta av verklig expertis och en dedikerad tjänst som tidigare bara var tillgänglig för större företag. Detta är inte bara en transaktionell relation utan ett partnerskap där målet är att skapa så hög säkerhet som möjligt för kunden.

Cyber utvecklas hela tiden. Det är mycket, mycket utmanande att som egen organisation ha en så uppdaterad kunskap

Investera i cybersäkerhet nu för att undvika framtida katastrofer

Företag behöver agera omedelbart och investera i cybersäkerhet. Genom att prioritera förmågan att upptäcka och stoppa dataintrång med hjälp av avancerad teknologi som EDR, och genom att utnyttja partnerskapet mellan Truesec och Dustin, kan SMB-bolag bygga en stark grund för sitt cyberskydd. Att agera nu kan vara avgörande för säkerställa en trygg digital framtid för ditt företaget.

MICROSOFT Logotype

Vill du veta mer?

Kontakta oss på [email protected] eller via telefon 08-553 44 553.

Måndag - fredag
08:00-17:00

Senast uppdaterad: 13 mars 2024

Taggar