IT-säkerhet

Har du verkligen backup i molnet?

Molntjänster är oftast ett säkrare och billigare alternativ än att sköta IT-drift och IT-underhåll lokalt. Det gäller inte minst för mindre företag som inte har en chans att investera i IT-säkerhet på samma nivå som de stora leverantörerna av molntjänster. Vad många dock glömmer är att molntjänsterna inte omfattar traditionell backup.

Ingen traditionell backup i molnet

En vanlig föreställning är att traditionell backup och återställning ingår automatiskt i molnet och att molntjänstleverantörer som Microsoft har koll på det. Men riktigt så ser det inte ut. I till exempel Office 365 sparas raderade filer i ungefär 30 dagar. Microsoft gör utöver det backuper för sin egen drift men dessa backuper är normalt inget som Microsoft tillhandahåller för sina kunder. Du behöver alltså fundera igenom vilken backup-lösning ni behöver lägga till vid migrering till molnet.

Ransomware ett allt större hot mot datasäkerheten

Backup kan behövas av flera skäl. Ett skäl kan vara oavsiktligt raderade dokument och filer. Någon kanske tömmer en papperskorg oavsiktligt eller en anställd som slutar raderar alla sina mail eller sin mailbox.

Ett annat skäl till backup är att skydda företaget mot organiserad brottslighet. Ransomware, eller utpressningsprogram, har blivit det största hotet mot IT-säkerheten. Ransomware skickar ut kryptovirus, ofta via en länk i ett skräpmail, som krypterar filer och som även kan låsa användarens dator. Användaren uppmanas sedan att betala för att komma åt filerna. Utöver skräpmail kan ransomware också spridas via webbsidor med skadlig kod.

När en användare drabbas av kryptovirus och kopplar upp sig mot molnet synkas de krypterade filerna på datorn med filerna som är lagrade i molnet. Lösningen är då precis som vid traditionell IT-drift att använda sig av backup för att återläsa dokument. Saknas backup är de enda alternativen som återstår att radera innehållet eller i värsta fall betala om tillgång till informationen är nödvändig.

Backup ger ett effektivt skydd

Helst bör du naturligtvis säkra upp er IT-miljö så att ni inte behöver betala eftersom ni då finansierar brottslig verksamhet. De stora leverantörerna av molntjänster jobbar ständigt för att öka säkerheten i sina tjänster men samtidigt utvecklas hela tiden nya kryptovirus. Backup är i praktiken det enda effektiva skyddet när kryptovirus väl har invaderat er IT-miljö. Detta är anledningen till att vi tillhandahåller backup i vår tjänst Modern Workplace.

Skydd på andra sätt

Ett annat sätt att mer proaktivt skydda sig mot ransomware och mycket annat är förstås att se till så en backup aldrig behövs. Det innebär oftast att sätta upp olika säkerhetsspärrar som stoppar användarna att klicka på phishing-länkar och dylikt. Risken är dock att man sätter säkerheten före användarna och på så vis skapar en mindre effektiv arbetsmiljö. Något som även kan leda till en mindre attraktiv arbetsplats då många idag kräver att kunna jobba på sitt sätt, på vilken enhet som helst, överallt. Det behöver dock inte vara så och i denna artikel kan du läsa om hur du kan lösa en mobil arbetsmiljö samtidigt som du inte tummar på säkerheten.

I vår tjänst Modern Workplace ingår backup. Kanske är det något som skulle passa dig?

Just nu erbjuder vi en workshop där vi kommer ut till ditt företag och berättar mer om tjänsten.

  • Första workshopen är kostnadsfri (värde 5.000 kr)
  • Tar ca 1-2 timmar av din tid
  • Omfattar både strategiska och tekniska diskussioner
  • Efter workshopen får du ett konkret förslag på vägen till Modern Workplace.

Läs mer om Modern Workplace här eller anmäl ditt intresse för workshop direkt så hör vi av oss!