Inspiration

Guide: IoT i praktiken

Internet of Things är ett hajpat begrepp som är svårt att få grepp om men som är på väg att revolutionera vitt skilda branscher. Med projektet IoT-guiden vill forskare från Umeå universitet tillsammans med näringslivet inspirera företag att använda den nya tekniken.

”IoT förutspås transformera hela marknaden och leda till ökad innovation, produktivitetsvinster och ekonomisk tillväxt. För att följa med i detta paradigmskifte behöver företagen utveckla strategier som tar tillvara teknikens egenskaper och kombinerar dessa med ny affärslogik” skriver författarna till IoT-guiden i det inledande stycket. IoT-guiden är ett projekt där Umeå universitet i samarbete med Fältcom och Telia Company ger exempel på hur olika svenska företag inom vitt skilda branscher använder IoT i den dagliga verksamheten.

– Uppdraget var att försöka inspirera företag att använda IoT-teknologin. Guiden är ett diskussionunderlag för att ta reda på hur IoT kan skapa värde för företag, säger Tomas Blomquist som är professor i företagsekonomi och en av medförfattarna till IoT-guiden.

Värdeskapande kan vara att samla in data om exempelvis status på förbrukningsmaterial eller position på olika arbetsredskap. Men riktigt intressant blir det när företag börjar dela data med varandra.

– Ofta är du fokuserad på din ”silo” och ser inte vem som skulle vara intresserad av din data. Affärsmässig nytta är när du kan skapa värden för flera parter, både den som äger parkeringen och för bilägaren exempelvis. Tänker du i termer av ekosystem får du en större affärsmässighet, säger Tomas Blomquist.

IoT förutspås transformera hela marknaden och leda till ökad innovation, produktivitetsvinster och ekonomisk tillväxt.

Beroende på hur IoT-tekniken utformas finns nytta att hämta i vitt skilda branscher, men fastighetsbranschen är ett exempel där IoT håller på att slå igenom ordentligt. I IoT-guiden tas facility management-företaget Coor upp som exempel:

”Coor ser konkreta nyttor och värden av att ha uppkopplade enheter i de lokaler man sköter, till exempel sensorer som talar om när papperskorgar behöver tömmas eller toaletter behöver städas. På medellång sikt kan data användas för att ge kunden förslag på hur de ska använda sina lokaler bättre. På längre sikt kommer en ökad kunskap om hur lokaler används vara till stor nytta vid anbud och upphandlingar.”

Med mer teknik som kopplas upp på företagets nätverk ökar antalet potentiella angreppssätt för en inkräktare. Vid inköp av webbkameror, skrivare, smarta lås och annat som ska kopplas upp på nätet gäller det därför att välja tillverkare med ett tydligt säkerhetstänk och vars produkter går att uppdatera när säkerhetshål upptäcks. En stor fråga när det gäller IoT är hur vi ska hantera de stora datamängderna, både rent konkret hur vi extraherar nytta ur dem, men också hur de ska lagras och skyddas.

– De största utmaningarna inom IoT är säkerhet, personlig integritet och hur man delar data. Vem får kombinera data och på vilka sätt? Det är en diskussion man måste ta med sig in i ett IoT-projekt, säger Tomas Blomquist.

Tre lärdomar från IoT-guiden

  1. En uppkopplad produkt kan utöver dess traditionella funktion fungera som en plattform för en rad olika tjänster som erbjuder nya affärsmöjligheter även efter att den levererats till kund.
  2. IoT innebär mängder av data. Ni måste vara beredda att både kunna lagra datan på ett säkert och kostnadseffektivt sätt och veta hur datan ska användas för att få ut något av den.
  3. Fler Internet-uppkopplade produkter innebär per definition alltid en säkerhetsrisk. Medvetenhet om risker och vikten av att skydda individ och organisationer är avgörande för att nå framgång med IoT-plattformar och deras delkomponenter.

Internet of things – en definition

Internet of things är sensorer och kommunikationsteknik i mikroformat som möjliggör att allt från liftkort till lastbilsmotorer kan dela med sig av information. Information som om den aggregeras och hanteras smart kan ge nya och tidigare dolda insikter om verksamheten.

Ladda ned IoT-guiden

24 april 2018

Taggar