Arbetsplats

Fördelarna med en mobil arbetsplats

Forskarna är överens: vi är mer produktiva när vi inte måste sitta på kontoret och arbeta hela tiden. Det här är några av orsakerna.

Fulla arbetsdagar

Den distraherande miljön är något som forskaren Nicholas Bloom pekar på. Han lyfter också fram att de som jobbar hemifrån i högre utsträckning arbetar fulla arbetsdagar. Kontorsjobbarna i hans undersökning hade färre effektiva timmar på grund av sådant som att de blivit försenade i pendlingstrafiken, att de tog långlunch med en kollega eller att de gick tidigare för att hinna uträtta privata ärenden.

screen icon

Får mer gjort

Affärsmagasinet Forbes skriver att 91 procent av dem som arbetar på distans upplever att de får mer gjort genom att kunna välja var de ska utföra jobbet.

Störd var elfte minut

Clock icon

Forskaren Zoë Humphries har kommit fram till att vi blir störda i snitt var elfte minut under en normal arbetsdag på ett kontor. Dessutom konstaterar hon att det tar 23 minuter att återfå koncentrationen – en ekvation som alltså inte går ihop.

Platserna ökar

Antalet ”coworking-platser” fortsätter dessutom att öka stadigt. Från 18 700 platser globalt år 2018 till 22 400 platser år 2019, enligt prognosen.

Chair icon

Färre säger upp sig

Stanfordprofessorn Nicholas Bloom kom i en undersökning fram till att de medarbetare som får arbeta på distans är 50 procent mindre benägna att säga upp sig.

Car icon

Jobbar från bilen

Det kan också vara värt att komma ihåg att distansarbete kan vara så mycket mer än att arbeta hemifrån. I USA uppger 40 procent av de som distansarbetar att bilen är en av deras arbetsplatser.

15 januari 2020

Taggar