Kundcase

Dustin designar IT-infrastruktur för vården

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

Sedan starten 2014 har PatientSky vuxit till att bli en av Norges ledande IT-plattformar inom e-hälsa. I dag använder läkare, fysioterapeuter och kiropraktorer PatientSky för att underlätta sin administration och ge bättre service. Via plattformen får klinikerna bekvämt tillgång till en mängd funktioner som journalsystem, tidsbokning och hantering av e-recept. Samtidigt kan patienterna via en app enkelt hålla koll på bokade tider, läkemedel och träningsprogram, och även ha videosamtal med behandlaren.

PatientSky är inte bara en tjänst utan även en IT-plattform där andra utvecklare av tjänster till vårdsektorn kan nå sina kunder. PatientSky ser till att grundläggande funktioner finns på plats, att drift- och datasäkerheten är på topp och inte minst att hanteringen av känsliga personuppgifter alltid uppfyller myndigheternas krav inom hela plattformen. Som strategisk rådgivare har Dustin hjälpt till att etablera en robust IT-infrastruktur som stödjer såväl samarbete och innovation som fortsatt tillväxt.

Jag behöver ett enda telefonnummer där jag alltid kan få hjälp snabbt. Det har jag hos Dustin, och det sätter jag stort värde på.

– Vi har haft stor framgång med att utveckla PatientSky till ett brett utbud av servicetjänster för vårdsektorn. Däremot finns det ingen anledning till att vi ska vara de enda som utvecklar tjänsterna som läkarna, fysioterapeuterna och kiropraktorerna kan välja bland. Om ett annat företag har utvecklat ett journalsystem som har fler eller bättre funktioner än vårt eget diskuterar vi gärna med dem, säger Andreas Krüger, delägare i PatientSky med ansvar för IT-infrastrukturen, och fortsätter:

– Samma sak gäller utvecklare som tänker i helt nya och innovativa banor. Vi tänker själva mycket innovativt och tillhandahåller gärna en plattform för utveckling av nya funktioner som kan underlätta vardagen för behandlare och deras patienter.

Andreas Kruger

PatientSky har sitt huvudkontor i Oslo, men avdelningen för infrastruktur finns i danska Odense. Och Andreas Krüger har en tydlig strategi för att utforma IT-infrastrukturen så att den dels är robust och dels skalar bra både horisontellt och vertikalt.

Via Dustin har PatientSky nyligen uppgraderat sin lösning med en HPE 3PAR-lagringslösning och HPE Synergy-servrar av senaste modell. Det betyder inte att infrastrukturen är beroende av specifika maskinvarutillverkare. Samma sak gäller på programvarusidan, där man uteslutande använder öppen källkod.

– Vår uppfattning om en robust IT-infrastruktur handlar inte bara om att bygga redundanta system, säkra maximal drifttid och skapa en stark datasäkerhet: det handlar också om att undvika att vi blir låsta till och beroende av vissa tillverkare. I grunden handlar det om att behålla friheten att snabbt kunna flytta våra data eller hela plattformen från ett system till ett annat. I dag använder vi Synergy-servrar från HPE som vi är mycket nöjda med, men om vi en dag vill välja andra servrar så kan vi göra det.

IT-avdelningens uppgift är inte bara att säkra den dagliga driften utan också att stödja innovation och ambitionen att växa internationellt.

patientsky office

– Om man bara tittar på själva infrastrukturen så skulle vi faktiskt kunna öppna en ny marknad på bara en vecka. Att jag kan säga det så säkert beror bland annat på att vi har en så pålitlig IT-partner som Dustin, som har hjälpt oss med maskinvara och rådgivning ända från början. Dustin har därmed en betydande del i att PatientSkys lösning har blivit optimerad efter våra tillväxtbehov.

– En annan anledning till att vi är nöjda med Dustin är tillgängligheten – om det är bråttom vill jag inte behöva ringa runt till olika leverantörer för att reda ut vem som kan hjälpa oss, och jag har inte alls någon lust att sitta i telefonkö. Jag behöver ett enda telefonnummer där jag alltid kan få hjälp snabbt. Det har jag hos Dustin, och det sätter jag stort värde på, säger Andres Krüger.

Hos Dustin är det Jan Kvinesdal, Sales Specialist, som ansvarar för att rycka in när Andreas Krüger ringer – och han är väl medveten om att tillgänglighet är viktigt.

– Hos oss på Dustin har B2B-försäljningen ökat så att den idag utgör 94 procent av Dustins totala omsättning. En av förklaringarna är garanterat att vi prioriterar service mycket högt. Det handlar inte bara om fackkunskap utan också om tillgänglighet. Vi är väl medvetna om att våra företagskunder är helt beroende av ett välfungerande IT-system i sin dagliga verksamhet.

– Därför ska vi alltid finnas bara ett telefonsamtal bort om det uppstår ett behov. Hos Dustin ska du inte behöva sitta och vänta i en lång telefonkö på ett supportcenter. Du ska alltid kunna ringa direkt till din account manager, som står redo att hjälpa till.

Läs mer om Dustins erbjudande av IT-tjänster och lösningar.

Patientsky

PatientSky grundades 2014 och är idag en av Norges största IT-plattformar inom vårdsektorn när det gäller privatpraktiserande läkare, fysioterapeuter och kiropraktorer. PatientSky har sitt huvudkontor i Oslo, men IT-infrastrukturen och IT-säkerheten sköts från Odense.

Så blev det möjligt

UTMANING

PatientSky har behov av att utveckla sin IT-infrastruktur löpande, så att den alltid är robust vad gäller drift- och datasäkerhet. Den måste också skala bra både horisontellt och vertikalt.

LÖSNING

Som strategisk rådgivare sedan PatientSky etablerades 2014 har Dustin löpande gett råd om utvecklingen av PatientSkys IT-infrastruktur. Nyligen har PatientSkys lösning uppgraderats med 3PAR-lagringslösning och Synergy-servrar från HPE.

EFFEKT

PatientSkys IT-infrastruktur är nu väl rustad för att kunna stödja företagets fortsatta utveckling – både vad gäller tillväxt och samarbete med andra tjänsteutvecklare på IT-plattformen.