Inspiration

Dra nytta av AI redan idag

Med modern AI-teknik kan både stora och små företag utnyttja sina resurser smartare, utöka sitt kunderbjudande och få ett försprång mot konkurrenterna. Och det bästa är att tekniken finns tillgänglig redan idag.

Artificiell intelligens och maskininlärning är två begrepp som har hajpats ett tag nu. Oftast pratas det om vad tekniken kommer att kunna användas till i framtiden, men faktum är att det redan finns en mängd användningsområden. Här är fyra sätt som du redan idag kan utnyttja AI och maskininlärning för att utveckla och effektivisera affären.

1. Förbättra supporten

Vare sig ni är ett litet företag med begränsade resurser att lägga på en kundtjänst, eller ett större företag som vill utöka och effektivisera kundtjänsten, finns mycket att vinna på att använda en AI-chatbot. Genom att koppla ihop den med exempelvis företagets ordersystem och produktdatabas kan den svara på kundernas frågor om priser, specifikationer, leveransstatus och mycket annat. På det här sättet kan de mänskliga kundtjänstmedarbetarna avlastas och fokusera på mer avancerade ärenden. Om du vill testa redan idag finns en chatbot i Microsofts molnsvit Azure.

2. Jobba preventivt med IT-säkerhet

En stor del av dagens IT-säkerhetsarbete handlar om att upptäcka onormal aktivitet i företagets nätverk. Det kan vara en användare som plötsligt laddar ner eller förändrar data som denne inte tidigare har varit i kontakt med, eller kanske loggar in från en ny plats. För att veta vad som är avvikande krävs det att ett normalläge upprättas, något som är i det närmaste omöjligt att göra manuellt, men en utmärkt uppgift för en AI. Genom att dessutom specificera ett antal åtgärder vid olika typer av incidenter har du en bra grund i ett preventivt IT-säkerhetsarbete.

3. Effektivisera köpresan

Många kunder som besöker ditt företags webbplats försvinner utan att göra något köp, lämna sin e-postadress eller på annat sätt visa intresse. Det kan bero på att de fastnar någonstans på sidan, eller helt enkelt behöver mer information innan de är redo att slå till. AI kan analysera deras köpmönster och användarbeteende och föreslå den optimala tidpunkten att kontakta dem igen (så kallad retargeting) och vilken information de behöver för att ta sig vidare i köpresan.

Ett annat användningsområde om du använder Facebook i din marknadsföring är att skapa en liknande målgrupp (”lookalike audience”) till de kunder du redan identifierat och på så sätt förvissa dig om att din marknadsföring når rätt målgrupp.

4. Minimera spill och resursslöseri

Alla företag som håller på med någon typ av tillverkning, logistik eller förvaltar lokaler har mycket att vinna på att se över resursanvändning, uppvärmning och ruttplanering. Ett konkret exempel är att använda AI för att beräkna hur lokaler ska belysas, ventileras och värmas beroende på hur och när de används. När Google köpte Londonbaserade AI-företaget Deep Mind genererade köpet direkt en rejäl avkastning när Google lyckades sänka energiförbrukningen i sina datacenter med 40 procent. Hemligheten var en AI-lösning från Deep Mind som byggde på simulering.

Läs också:Börja jobba med AI i fyra steg

Kvalitativ data är allt

Data är råvaran och grundförutsättningen för att kunna använda AI-tekniken. Utan data finns inga nya slutsatser att dra. Idag är dock snarare problemet att det finns för mycket data, och att den inte är sparad, kategoriserad och annoterad på rätt sätt.

– Annoterad data är data som kan knytas till en viss egenskap och kopplar ihop orsak och verkan. Data som ger bra information om ett affärsproblem. De företag som genererar unik annoterad data, och kan skapa värde med hjälp av den, får ett försprång gentemot konkurrenterna, säger ingenjören och AI-konsulten Daniel Langkilde.

12 februari 2020

Taggar