Inspiration

Det kommer aldrig att sluta finnas jobb

Hur ser framtidens jobb ut? Den frågan får Johannes Koponen på den finska tankesmedjan Demos Helsinki ofta.

Hur annorlunda kommer jobben att vara om 20 år jämfört med idag?

– Om 20 år har de teknologiska framstegen med stor sannolikhet gjort oss mer kapabla att utföra de sysslor vi gör idag. Det leder till att det kommer att finnas fler människor som har liknande förmågor, vilket i sin tur leder till ett ökat antal låglönejobb.

Robotar kan redan idag göra enkla arbetssysslor. Är detta ett framtida hot?

– Det finns två troliga scenarier: Antingen utförs låglönejobben av maskiner och då konkurrerar lönerna för människorna med priset för automatisering. Eller så utför människor de jobb som maskiner inte kan göra, exempelvis inom vissa delar av vården som bygger på mänsklig kontakt. Mycket talar för det första scenariot, eftersom det ännu inte finns några regeringar som sätter högt värde på yrken som bygger på mänsklig kontakt.

Betyder detta att människor inte kommer att ha något att göra?

– Tvärtom, det kommer aldrig att sluta finnas jobb. Till exempel kommer vi att behöva jobba mycket för att fixa klimatförändringen genom en lång rad sysslor: att göra research, plantera träd, sätta upp solpaneler och att förstå förändrade beteenden hos oss människor.

Hur stor roll spelar ny teknologi i utvecklingen av framtidens jobb?

– Ny teknologi kan förändra alla branscher, men det är inte så troligt att till exempel artificiell intelligens helt ersätter vissa yrkesroller eller löser alla våra problem. Nya teknologier bör istället ses som verktyg som gör att vi människor kan utföra nya sysslor eller bli bättre på det vi redan gör.

Fysiska arbetsplatser – existerar de i framtidens digitala samhälle?

– Jobb kommer alltid att utföras på fysiska platser eftersom människor har fysiska kroppar. Idén om att alla jobb tidigare utfördes i fabriker är inte riktigt sann, rörmokare har alltid utfört sitt jobb där rör och ledningar fanns och konsulter har alltid arbetat hos sina kunder.

– En intressantare diskussion är det ökade tempot i arbetet tack vare bättre möjligheter för multitasking med hjälp av digitala verktyg. Det verkar finnas en samsyn kring att den ökade produktiviteten inte har lett till att vi människor har mer tid att läsa, vara nyfikna och vila – utan istället har lett till att vi faktiskt har mindre tid. Detta är en utveckling som är spännande att följa och hitta lösningar till.

Johannes Koponen

Namn: Johannes Koponen
Ålder: 34 år
Familj: Sambo Sanna och dotter Edith.
Aktuell med: Forskningsprojekt inom ämnena framtidens arbete, hälsa och teknologier för Demos Helsinki.

Liknande läsning:

Dra nytta av AI redan idag
3 galna forskningsprojekt som vidgar våra vyer

Text: Susanna Berling
Foto: Joona Raudaskoski

12 mars 2020

Taggar