Arbetsplats

Därför blir en Mac billigare för företaget

Allt fler företag låter sina anställda jobba på Mac-datorer. Undersökningar visar att det faktiskt blir billigare – samtidigt som medarbetarna blir mer nöjda. – Vi ser en tydlig employee choice-trend, säger Niclas Sylvan, Vendor Manager Apple på Dustin.

Det finns en gammal fördom om att Mac är dyrare än pc. Den stämmer – om man enbart tittar på inköpspriset.

Men under en dators livstid blir bilden en annan.

På bara tre år kan ett inköp av en Mac spara 843 dollar, över 8 000 kronor, jämfört med inköp av en jämförbar pc, enligt en undersökning som gjorts av Forrester.

– Total cost of ownership, den sammanlagda ägandekostnaden, blir mycket lägre, säger Niclas Sylvan, som är Vendor Manager Apple på Dustin.

Mac är 50 procent säkrare

Bland orsakerna hittar man sådant som lägre kostnader för support och programvara – men också högre restvärde och lägre energiförbrukning. Effekter som är positiva också när det kommer till klimatmål.

Dessutom är Mac säkrare. Enligt Forrester-undersökningen minskar risken för dataintrång med 50 procent jämfört med pc, bland annat på grund av inbyggda funktioner som automatisk kryptering.

De många fördelarna gör att allt fler företag börjat erbjuda sina anställda Mac-datorer.

– Det är en tydlig trend att fler och fler företag låter sina anställda välja Mac. Vi ser en kraftigt ökad försäljning inom alla segment på företagsmarknaden, säger Niclas Sylvan.

Man jobbar bättre med teknik man gillar

Ekonomiska och tekniska aspekter är dock inte allt. Det har också visat sig att anställda både blir mer nöjda och presterar bättre om de själva får välja vilken hårdvara de ska jobba med.

– Det blåser employee choice-vindar i hela världen och det växer allt mer i Sverige. Företag vill bli mer attraktiva arbetsgivare och ett led i det är att ge sina anställda utrustning som de är nöjda med, säger Niclas Sylvan.

En undersökning från PwC visar att 78 procent av personerna i millenniegeneration tycker att de jobbar mer effektivt om de får använda teknik som de gillar. Och faktum är att de flesta vill arbeta med Apple-produkter.

– De flesta studenter använder Mac. Det är klart att om de går fem år på Chalmers eller KTH och sedan kommer till ett företag som säger att ”nu får du en pc” så blir det inte så bra. Vill man få rätt arbetskraft är det viktigt med valfrihet, säger Niclas Sylvan.

Få ut det bästa av din Mac

Text: Linus Brännström

Det är en tydlig trend att fler och fler företag låter sina anställda välja Mac.

Niclas Sylvan, Vendor Manager Apple på Dustin.

11 anledningar till att Mac är bra för affärerna

Läs här
apple logotype

21 juni 2022

Taggar