Strategi och ledarskap

Bygg upp en fungerande digital arbetsplats för eleverna

Istället för att ensidigt fokusera på valet av dator eller annan enhet rekommenderar Mathias Törnblom på Dustin att skolorna satsar på att skapa en helhet där allting fungerar smidigt. Att köpa IT-stöd som tjänst är en bra väg dit.

Mathias Törnblom är huvudman på sina barns skola och djupt involverad i skolväsendet. Dessutom är han Customer Technology Evangelist på Dustin. Denna något kryptiska titel innebär att han håller strategiska konversationer med kunderna i syfte att hjälpa dem att skåda framåt och hitta fram till effektiva och smarta tekniska lösningar till nytta för deras verksamhet.

– I det antika Grekland var en evangelist någon som kommer med goda nyheter, så det finns en logik i titeln. Jag vill ju hjälpa organisationer bli effektivare genom tekniken, säger han.

I skolans värld är det kanske extra viktigt att använda knappa resurser på smartast möjliga sätt. När löner och lokaler väl har betalats finns inte så mycket pengar att lägga på annat. Samtidigt blir digitaliseringen en allt viktigare del av verksamheten. Programmering har tagit plats i läroplanen och digitala enheter blivit ett obligatoriskt inslag redan från förskolan.

– Fast samtidigt startade digitaliseringen redan när jag gick i skolan på 70-talet och vi började använda miniräknare. De sågs då ibland som ett hot mot barnens logiska tänkande, men farhågorna visade sig överdrivna. Alltsedan dess har införandet av ny teknik i skolan tenderat att stöka till det lite och väcka debatt, säger Mathias Törnblom.

Håll i den pedagogiska tråden

Han menar att den digitala tekniken aldrig får bli ett självändamål. Den ska vara ett stöd för pedagogiken. Om man fokuserar alltför mycket på vilka verktyg som ska användas blir det lätt nyhetens behag som styr istället för att det finns en bakomliggande pedagogisk tråd.

– Jag stöter ofta på frågan vilken datormodell jag rekommenderar att skolan köper in. Men i grund och botten ska man inte utgå från en viss dator med en viss kombination av processor, lagringsutrymme, minne och så vidare, berättar han.

– För en skolas IT-upphandlare är det mer givande att beskriva vilka förmågor som ska stödjas. Utifrån det kan man sedan bygga upp en arbetsplats för eleverna med till exempel tillförlitligt nätverk, effektiv klienthantering, god säkerhet och lämplig tillgång till print. Helst ska eleverna bara kunna slå på datorn eller läsplattan och sätta igång med skolarbetet.

Det är viktigt att lärarna kan koncentrera sig på pedagogiken och inte behöver lägga tid på att få tekniken att fungera som den ska. En lärare som brottas med nätverksproblem eller måste installera klienter är långt ifrån optimalt.

– Här kan en leverantör som Dustin stå för ett helhetsåtagande där skolan köper hela eller delar av IT-stödet som tjänst. Det är vårt sätt att bidra till en skola fri från IT-bekymmer, förklarar Mathias Törnblom.

Molnteknik sänker tröskeln

Skolan behöver lösningar som både är kostnadseffektiva och inte tar en massa tid från undervisningen. Fördelen med dagens molnteknik är att den kan förenkla teknikanvändningen väldigt mycket. Tröskeln för att komma igång med en smart lösning sänks därmed.

– Samtidigt finns det väldigt många goda exempel att lära av och det har blivit mycket enkelt att nätverka med sina kolleger för att få och ge tips. Plattformar som Microsoft Teams öppnar upp för än mer kollegialt samarbete och lärande, säger Mathias Törnblom.

– På Dustin har vi inte själva kompetensen när det gäller det pedagogiska stödet, men däremot har vi partners i vårt nätverk som kan bidra med dessa bitar. Huvudrådet jag vill ge är att inte vara rädd för tekniken, utan tvärtom vara nyfiken. Det skapar den nödvändiga kreativitet som behövs för att lyckas hitta rätt tillämpningar.

Mathias Törnblom ser fram emot att så småningom vara med och ta emot en ny generation som har gått igenom en helt digitaliserad skola i arbetslivet.

– Vi ser redan i dag hur unga medarbetare förväntar sig full tillgänglighet och möjlighet att jobba varifrån som helst. Arbetet utvecklas från en plats man är på till något man gör där man befinner sig för ögonblicket. Det blir otroligt spännande att se hur arbetsgivare kommer att ta emot än mer digitaliserade unga vuxna i framtiden, avslutar han.

Läs också:Bli fri från nätverksbekymmer genom tjänst

Det är viktigt att lärarna kan koncentrera sig på pedagogiken och inte behöver lägga tid på att få tekniken att fungera som den ska.

– Mathias Törnblom, Customer Technology Evangelist på Dustin.

Dustins managerade tjänster

Genom Dustins breda utbud av managerade tjänster kan skolan fokusera på det pedagogiska uppdraget och slippa IT-bekymmer. Vi erbjuder:

  • Digital arbetsplats som tjänst inklusive rådgivning, klienthantering, mjukvara, säkerhet, samarbetsverktyg och support
  • Infrastrukturdrift och/eller molntjänster med full skalbarhet samt hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet, inklusive rådgivning, drift, backup, support och service
  • Nätverkstjänster med hög säkerhet, stabilitet och användarvänlighet, inklusive rådgivning, drift, hårdvara, service, support och övervakning
  • Säkerhetstjänster inklusive rådgivning, drift, hårdvara, backup, service, support och övervakning
  • IT-rådgivning i allt från daglig drift till strategiska beslut.

Upptäck våra IT-tjänster och lösningar