Arbetsplats

3 sätt att utvärdera din IT

Med distansarbete och en ökning av cyberattacker ligger det i varje företags intresse att ha och upprätthålla en god IT-miljö. Men hur går man tillväga?

Det har gått extremt snabbt. Vi jobbar väldigt annorlunda nu. När såg du senast över ditt företags IT-miljö? Nu, när många börjar återgå till kontoret, blir behovet av den hybrida arbetsplatsen allt tydligare. Att kunna jobba var som helst och när som helst ställer höga krav på IT-miljön. Och med digitala arbetsplatser ökar även sårbarheten. Du kan därför behöva se över IT-säkerheten.

IT-säkerhet eller användbarhet?

IT-säkerhet är en färskvara. Den behöver utvärderas regelbundet för och bli ännu säkrare. Säkerhet och användbarhet inom IT kan ibland ses som motpoler, och det gäller att uppnå en balans mellan dessa två för att verksamheten ska kunna flyta på. Så vilken molnlösning bör du ha för att få till det på bästa sätt? Dustin har utvecklat tre specifika tjänster som utvärderar detta åt dig.

3 sätt att utvärdera din IT-miljö – och hur säker den är

1) Microsoft 365 Security Assessment Essentials

Denna utvärderingstjänst hjälper dig överblicka de risker och behov din verksamhet har när det kommer till säkerhetsarbetet kopplat till Microsofts produktportfölj. Genomgången ger dig en bild av IT-miljön kopplat till Microsoft 365 och nuvarande risker och rekommendationer på åtgärder. Vi går igenom din IT-säkerhet och säkerställer att grunden är på plats, sedan ger vi förslag på hur säkerheten kan stärkas ytterligare.

Läs mer (PDF)

2) Microsoft 365 Security Assessment Advanced

Denna tjänst passar den som vill ha en omfattande genomgång av sin verksamhets IT-säkerhet kopplat till Microsofts produktportfölj., följt av förslag på åtgärder för att förstärka säkerheten. Denna erbjuds till dig som redan har viss kunskap om säkerhet och de säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga, men som vill ta nästa steg för att få ett bättre grepp om sin säkerhetsmiljö.

Läs mer (PDF)

3) Modern Workplace Ready Assessment

Vi hjälper dig och din verksamhet att få insikter om er nuvarande IT-miljö och staka ut vägen mot den digitala, användarvänliga och säkra arbetsplatsen vi kallar Modern Workplace.

Läs mer (PDF)

Så går det till

Uppstartsmöte

Vi sätter en gemensam tidsplan och synkar förväntningar på projektet. Vi påbörjar genomgången med hjälp av en undersökning, som sedan ligger till grund för datainsamlingen i nästa steg.

Genomgång

Vi fortsätter med ett utförligare frågebatteri, genomför en teknisk genomgång, går igenom nuvarande inställningar och kommer med förslag för vägen framåt.

Rapport och roadmap

Efter att den tekniska genomgången är genomförd sammanställer vi de olika delarna. Sedan tar vi fram förslag på åtgärder som skulle behöva genomföras för att täppa till de luckor vi hittat. Här får du också tid att slå dig ner med våra experter för att grundligt gå igenom vad de hittat.

Vill du veta mer? Boka en utvärdering av din IT

Till bokningen
microsoft logotype

Boka en utvärdering av din IT

Till bokningen