Women in Business

Women in Business är vårt initiativ för att driva jämställdhet och mångfald samt uppmuntra fler kvinnor att söka sig till en karriär inom IT-och techbranschen. Med fokus på innovation, ledarskap, hållbarhet och personlig utveckling i arbetslivet har vi inspirerat kvinnor i karriären sedan 2012.

På våra återkommande event kombinerar vi föreläsningar och diskussioner med en möjlighet att knyta värdefulla kontakter och bredda sitt professionella nätverk. Idag finns eventet i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Women in Business 2021 – digitalt event

  • Att leda på distans – är du redo?
  • Skapa framgång med mångfald.
  • Gruppdiskussioner och mycket mer.
  • 19 maj 2021
  • kl 15:00-16:45
Läs mer och anmäl dig
Åsa Degermark och Natalie Mellin

Två av våra gäster Åsa Degermark och Natalie Mellin

Vi stödjer FN:s globala mål

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål som ska nås fram till år 2030. Målen syftar bland annat till att utplåna fattigdom och svält, se till att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt värna om vår planet och våra naturresurser. Vi strävar efter att aktivt bidra till de globala målen genom att fokusera på de mål som har störst relevans för vår verksamhet och strategi, och där vi som företag kan göra störst skillnad. Ett av dessa är mål 5 – jämställdhet.

Såväl vår uppförandekod som uppförandekoden för leverantörer innehåller ett uttryckligt förbud mot diskriminering av kvinnor och alla andra former av diskriminering. Vi har antagit policyer och infört rutiner för att stärka kvinnors egenmakt. Vårt mål är att vardera kön ska vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen senast år 2020. Till utgången av 2018/19 hade vi som delmål att uppnå en könsfördelning (kvinnor/män) på 36/64 på chefsnivå och 37/63 inom hela organisationen.

Vid utgången av 2018/19 var könsfördelningen (kvinnor/män) på chefsnivå 38/62 (36/64) och inom hela organisationen 31/69 (30/70).

Du kan läsa mer om våra fokusområden här

Gender Equality at Dustin

Så jobbar vi med mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet är väsentliga områden för oss. Vi tror på en företagskultur som bygger på respekt och värderingar, arbete för jämställdhet på alla nivåer i organisationen samt främja innovation genom en mångfald av perspektiv, erfarenheter, kulturer, kön och åsikter.

Läs mer om vårt arbete här

AllBright

Under 2020 uppmärksammades Dustin Group som ett av Sveriges mest jämställda börsbolag av AllBright.

Vi är ett av Sveriges mest jämställda börsbolag

30%/70%

Dustin Total

38%/62%

Senior level

50%/50%

Group management

43%/57%

Board of Directors

Ta nästa steg i karriären

På Dustin älskar och tror vi på tekniken och dess möjligheter. Men vi vet att tekniken inte skapar nytta på egen hand. Det krävs alltid människor med kunskap som kan förstå behoven och erbjuda de lösningar som verkligen gör nytta. Hos oss blir du en del av ett team som spänner över fem länder och otaliga kunskapsområden. Vi tror på att skapa en bredd av olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Du får vara med och utveckla våra affärer, vår kultur och våra mål. Vi vill att du ska få möjlighet att utvecklas lika mycket som vi på resan framåt.

Vill du bli en del av vårt team?

Se lediga jobb

Mer inspiration

Dustin Solutions 2020Dustin Solutions Magazine 2021
Dustin Solutions 2020