Microsoft Security Assessment
En analys av din verksamhets säkerhetsrisker

Med Microsoft Security Assessment analyserar vi din verksamhets säkerhetsrisker kopplade till Microsofts produktportfölj och tar fram en rapport med rekommendationer från våra säkerhetsexperter.

Överblick över säkerhetsrisker

IT-säkerhet blir allt viktigare när distansarbetet ökar och cyberbrottsligheten blir mer komplex. Att ha en integrerad syn på säkerhet är därför viktigare än någonsin tidigare. Med hjälp av Microsoft Security Assessment hjälper vi dig att överblicka de säkerhetsrisker och behov din verksamhet har kopplat till Microsofts produktportfölj.

Ögonblicksbild av IT-miljön

Utvärderingen hjälper dig att identifiera och planera säkra identiteter, säker lagring av data och information, applikationer, klienter och övrig IT-infrastruktur. Du får även en ögonblicksbild av IT-miljön kopplat till Microsoft / Office 365 och nuvarande risker. På så sätt kan du på ett strukturerat och säkert sätt åtgärda riskerna och arbeta mer proaktivt med dem i framtiden.

Vad får du ut av Microsoft Security Assessment?

  • En tydlig rapport som beskriver verksamhetens risker och säkerhetsbehov
  • En bild av hur vi kan hjälpa till med att stärka upp säkerhetsarbetet
  • Rekommendationer från våra säkerhetsexperter

Hur går det till?

research

1. Förstudie

Tillsammans gör vi en förstudie där vi sätter målbild för utvärderingen, identifierar de stakeholders som finns hos oss och hos dig, sätter en gemensam tidsplan och går igenom förväntningar. Vi påbörjar också en utvärdering med hjälp av en undersökning som vi fyller i tillsammans.

lists

2. Undersökning

Utvärderingen fortsätter på plats hos er och vi går på djupet med hjälp av ett utförligare frågebatteri. Vi går igenom Security Score, Shadow IT, Office 365 ATP, Windows Security och Attack simulator. Vi installerar även de tjänster som behövs för datainsamling, något som pågår i minst två veckor.

report

3. Rapportering & roadmap

Efter att datainsamlingen är genomförd sammanställer vi de olika delarna av undersökningen. Vi tar fram rekommendationer och förslag på åtgärder (enligt en viss prioritetsordning) som vi ser skulle behöva genomföras för att täppa till de gap vi hittat. Du får också en grundlig genomgång med våra experter.

Vill du veta mer?

Fyll i kontaktformuläret så hör en av våra specialister av sig till dig.