IT-säkerhet

Takeback raderar din IT lika säkert som hos NATO

För klimatets skull behöver vi återanvända vår IT mer. Det kräver i sin tur att vi kan radera våra gamla datorer tryggt och säkert. Blancco och Dustin gör det hållbart och lika säkert som hos NATO.

Det kan bli dyrt att inte göra sig av med gammal IT-utrustning på rätt sätt. Fråga bara den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley.

Efter att ha kasserat gamla IT-enheter och nedmonterat två datahallar under 2016 och 2019 anklagades banken för att ha utsatt 15 miljoner kunder för potentiella dataläckor. Personnummer, bankuppgifter och annan känslig data var sannolikt på vift. Den felaktiga hanteringen kostade till slut banken 120 miljoner dollar.

“Du tror data är raderad – men den finns kvar”

Med hjälp av Dustins återtagstjänst Takeback kan du ge din gamla IT-utrustning nytt liv. Detta genom att sälja hårdvaran vidare. En förutsättning är förstås att du kan känna dig trygg med att din data raderas fullständigt.

Det är här datasäkerhetsföretaget Blancco kommer in i bilden. De står för all radering av IT-utrustning som Dustin får in. Hos Blancco känner de väl till Morgan Stanleys skräckscenario – och vet precis hur man gör för att undvika att något liknande händer.

– I branschen brukar vi säga att en ”false positive” är det värsta som kan hända. Det vill säga att man tror att data är raderad, men att den ändå finns kvar. Det innebär att affärshemligheter eller personliga data kan hamna hos andra användare i helt nya sammanhang, säger Fredrik Forslund VP för Enterprise and Cloud Erasure Solutions på Blancco.

Vi har snart gjort en halv miljard raderingar utan att det någonsin har skett en dataläcka.

Fredrik Forslund, VP för Enterprise and Cloud Erasure Solutions på Blancco.
takeback växjö

Viktigt med rätt certifikat vid radering

Företag har dessutom ett juridiskt ansvar att följa dataskyddslagstiftningen. Det innebär höga krav kring de raderingscertifikat du får. På Blancco samarbetar de tätt med Dustin för att säkerställa att återtagstjänsten hänger med i säkerhetsbranschens blixtsnabba utveckling.

– När du har lämnat över gamla enheter och fått ett Blancco-certifikat efter genomförd radering, går det inte att få tillbaka någon som helst information från hårdvaran. Det här har testats många gånger under de 25 år som vi har verkat på marknaden. Vi har snart gjort en halv miljard raderingar utan att det någonsin har skett en dataläcka, säger Fredrik Forslund.

Ett av de viktigaste stegen i raderingsprocessen är att man gör en korrekt verifiering efteråt. En kontroll att processen har fungerat till hundra procent.

– En kund till Dustin får samma mått av säkerhet vid radering som Försvarsmakten och olika NATO-organisationer ute i världen. Det är den högsta nivån av säkerhet som finns i dag, säger Mats Holgersson, Regional Director på Blancco.

Takeback är ett viktigt steg på vägen mot en verkligt cirkulär IT-ekonomi.

Mats Holgersson, Regional Director på Blancco.
takeback erasing data

Radera data utan att förstöra hårddisken

Tidigare trodde man att hårddiskarna behövdes förstöras fysiskt. Att detta ledde till en helt säker radering. Det är inte längre sant. Inte minst SSD-diskar måste numera brytas ner till ett finkornigt pulver för att förhindra återställning av data. En annan baksida med destruktion är det leder till ett stort klimatavtryck.

Med Blanccos dataraderingsprocesser minskar behovet av att fysiskt förstöra uttjänt hårdvara.

– Kan du radera data på ett tryggt sätt och samtidigt behålla hårddisken så att någon annan kan återanvända den, har du skapat ett betydande värde för samhället i stort. Takeback är ett viktigt steg på vägen mot en verkligt cirkulär IT-ekonomi, säger Mats Holgersson.

Gör din IT mer hållbar med Takeback

36 procent lever i falsk trygghet

En tredjedel, eller 36 procent, av tillfrågade IT-beslutsfattare världen över rapporterar att deras organisationer använder sig av undermåliga metoder för att radera data. Det meddelar datasäkerhetsföretaget Blancco i undersökningen ”A False Sense of Security”.

För att garantera säkerheten vid dataradering är det A och O att du vänder dig till en leverantör som kan verifiera och utfärdacertifikat kopplade till raderingsprocessen. Bland de bristfälliga metoderna som trots allt används på många håll nämns:

  • Formatering av hårddiskar
  • Överskrivning med hjälp av gratisprogram
  • Fysisk destruktion utan spårbara processer
  • Överskrivning med hjälp av betalprogram (utan certifikat)
  • Inga alls (fyra procent av de tillfrågade beslutsfattarna)

Text: Jakob Svärd

Senast uppdaterad: 10 januari 2023

Taggar