Kundcase

Smidig distansundervisning med Chromebook

I Sibbo har alla grundskolelever en Chromebook i ryggsäcken. Datorn erbjuder flexibla undervisningsmetoder och sparar filerna även vid distansutbildning.

Coronavåren visade både för skolor och arbetsplatser hur viktigt det är med bra verktyg för distansarbete. I Sibbo kommun i Finland innebär det att alla elever i klasserna 1–9 har tillgång till antingen en Chromebook eller en Windows-dator med Chrome operativsystem för personligt bruk.

Sibbo kommuns utbildningschef Riikka Strandström säger att användningen varierar beroende på elevernas ålder.

-På gymnasiet är användningen mer omfattande och datorn används på nästan alla lektioner. I grundskolan arbetar man med andra slags uppgifter, men även där används till exempel Google Classrom på samma sätt, säger Sandström.

Google Classroom är en inlärningsmiljö som är skapad av Google och där läraren bland annat kan dela ut uppgifter, skapa undervisningsgrupper och ge feedback.

Inget köande för en egen dator

Förutom det relativt låga inköpspriset var det användarvänligheten som avgjorde valet av Chromebook. Sandström påpekar att datorkunskaperna växer bättre med en Chromebook än när man använder en surfplatta.

Hon lovordar också de alternativ som digitala läromedel erbjuder. Med digital utrustning har lärarna till exempel möjlighet att använda spel eller fotografering i undervisningen.

-Men det viktigaste är förstås de pedagogiska valen, det vill säga att läraren kan välja rätt metod med hänsyn till ändamålet och elevernas olika behov, betonar Strandström.

I synnerhet inom fjärrundervisningen fick datorn en ny betydelse under coronavåren. Genom olika Google-tjänster kunde lärarna hålla kontakt med eleverna både i grupp och individuellt och ge presentationer på distans. Inga läroböcker eller hemuppgifter försvann eftersom filerna lagrades i molnet.

Datorer som tillhandahålls av skolan hjälper också till att bevara jämlikheten mellan eleverna. Alla har inte möjlighet att skaffa en egen dator.

-Visst kan det finnas datorer i familjen men inte nödvändigtvis för varje användare. Datorn kan behövas även för föräldrarnas distansarbete och syskonens skolgång.

Samtidigt kan läraren bättre följa upp hur det går för varje elev i skolan och ta itu med eventuella problem i tid.

Dustin levererade hundratals datorer

Dustin levererade sammanlagt 700 Chromebooks till Sibbo under året. Dustins försäljningsrepresentant Dennis Bärlund berättar att leveransen av den stora mängden utrustning gick snabbt och enkelt.

Bärlund tror att kommunerna i allt högre grad kommer att investera i utrustningen eftersom den ger flexibilitet i undervisningen. Som en speciell fördel med Chromebook nämner han molntjänsten: eftersom inget lagras i själva datorn spelar det ingen roll vem som använder vilken dator. Det är särskilt viktigt när det är mer än en elev som använder datorn.

Speciellt stor hjälp har man av Chromebook i distansundervisningen. I våras lärde sig både i skolor och arbetsplatser hur viktigt det är med bra distansverktyg.

-Tack vare Chromebook har eleverna tillgång till allt material och alla filer även hemma och behöver inte bära buntvis med papper, säger Bärlund.

Students

På gymnasiet är användningen mer omfattande och datorn används på nästan alla lektioner.

Riikka Strandström.
Students with Chromebooks

Text: Anne Salomäki
Foto: Benjamin Suomela

Senast uppdaterad: 16 januari 2023

Taggar