IT-säkerhet

Säkrare IT i en alltmer osäker omvärld

Digital transformation är en av de största trenderna inom IT idag. Det är en trend som drivs av de nya möjligheter som exempelvis moln- och mobilitetslösningar erbjuder men det är mer än en teknologitrend. Digital transformation påverkar i grunden hur företag driver sin verksamhet. Och detta innebär nya IT-säkerhetshot. Inför dessa utmaningar är det lätt att känna gråten i halsen men det finns hopp.

Wannacry blev en väckarklocka för många. Denna ransomware-attack började spridas över hela världen 12 maj 2017 och infekterade omkring 200 000 datorer i 150 länder. Stora företag som Nissan, Renault och operatören Telefonica drabbades men även många små- och medelstora företag samt sjukhus. Gisslanprogrammet låser filerna på den infekterade datorn och kräver en lösensumma för att låsa upp filerna. En anledning till att attacken blev så omfattande var att många företag och organisationer helt enkelt struntade i de säkerhets-patchar som tidigare faktiskt hade distribuerats.

Wannacry-attacken saknar motstycke i storlek och skadlighet och blev ännu en påminnelse för många företag och organisationer om de reella IT-säkerhetshot som måste hanteras. Mjukvara måste skyddas och hållas uppdaterad och resultatet av händelserna i maj är att många företag behöver se över sina rutiner för uppdateringar.

De vanligaste IT-säkerhetsproblemen för nordiska företag härrör sig till Pc:n som infekteras av skadlig programvara (malware såsom exempelvis Wannacry) och handhavandefel av anställda. Men ett växande säkerhetsproblem är den ökande användningen av molnlösningar samt mobila enheter som infekterats av malware. 35% av samtliga företag i norden och 28% av alla små- och medelstora företag har någon gång förlorat data eller drabbats av intäktsbortfall eller kostnader till följd av säkerhetsproblem.

Och dessa hot tas på allvar. IT-säkerhet är en huvudprioritet och inom 2 år förväntas företag i norden investera närmare 20 miljarder kronor i säkerhetsrelaterade produkter och tjänster.

Med alltmer avancerade och riktade attacker väljer många företag att satsa på övergripande styrning och administration av företagets hela IT-miljö, inklusive klienter. Andra prioriterade områden innefattar särskilt företagets mobila enheter samt identitets- och åtkomstadministration. En tydlig trend är att företag och organisationer satsar mer på att snabbt kunna identifiera ett säkerhetsproblem och begränsa dess skadliga effekter när de väl inträffar än att med alla medel söka stänga ute hoten. Något som visat sig vara mycket svårt och kostsamt. I linje med detta är det växande intresset från de stora IT-leverantörerna att erbjuda backuptjänster som erbjuder säkerhetskopiering, arkivering, styrning och att underlätta regelefterlevnad.

Med alltmer sofistikerade hot är det svårare för många att attrahera och behålla den kompetens som behövs för att hålla jämna steg med hoten. 90% av alla företag och organisationer överväger därför även tredjeparts-lösningar (IT-drifttjänster) för att administrera delar av företagets IT infrastruktur och säkerhetsmiljö.

Vill du läsa mer?
Trender inom IT-säkerhet
Minska riskerna när ransomware ökar

Ladda även ner vårt White Paper ”IT-drifttjänster - stora möjligheter med små resurser” producerat i samarbete med IDG.

Text: Michael Gorringe
Foto: Shutterstock

19 juni 2017

Taggar