Kundcase

"Säker IT-lösning gör arbetet enklare"

Norska Switch Communication är en byrå som befinner sig i ett expansionsläge. Med hjälp av Dustin har man kunnat säkerställa trygg och välfungerande IT så att de 100 medarbetarna kan fokusera helt på att sköta sina jobb och stötta byråns uppdragsgivare.

Switch Communication är en norsk kommunikations- och reklambyrå som tar fram innovativa och effektiva kampanjer åt flera stora nordiska och internationella uppdragsgivare. Sedan 2015 använder byrån en nätverkslösning från Dustin som säkerställer trygg uppkoppling och datahantering.

– Fungerande IT är väldigt viktigt för att vi ska kunna sköta våra jobb. Mycket av de kampanjer vi jobbar med sker elektroniskt, förklarar Victoria Lea, administrativ chef på Switch Communication.

Switch Communication specialiserar sig på fältmarknadsföring och promotion. Byrån jobbar över flera kanaler så som tv, radio och webb för att kunna skapa en bra kommunikationsmix och stärka sina uppdragsgivares marknadsposition.

– Vi jobbar med ett antal stora aktörer och hanterar även mycket kunddata, därför är IT-säkerhet och datahantering väldigt viktigt för oss.

Utöver nätverkslösningen har Dustin även ansvarat för installation av fiber, en lokal lagerlösning samt tillhandahållandet av en servicedesk. All data hanteras tryggt lokalt och görs tillgänglig mellan byråns nio kontor i Norge. Med Dustins hjälp kommer all IT även att fungera som den ska när Switch Communication nu planerar en nordisk expansion.

– Vi är väldigt nöjda med att ha en fungerande och säker IT-lösning idag. Alla på kontoret använder samma lösning vilket gör arbetet enklare. Genom Dustins servicedesk kan vi dessutom få hjälp snabbt med både stora och små tekniska frågor.

Läs också:
Ett ökat behov av stabila och trygga nätverkslösningar
"Network" - Dustins kompletta nätverkslösning

Så gick det till:

UTMANING

Säkerställa trygg och stabil uppkoppling för alla medarbetare. Behov av snabb hjälp med tekniska problem och trygg hantering av kunddata.

LÖSNING

Ny nätverkslösning för kontoret med stabilt nätverk och tillgång till servicedesk med IT-support för alla medarbetare. Trygg hantering av kunddata med lokal lagerlösning.

RESULTAT

Med en stabil IT-miljö och servicedesk kan Switch fokusera helt på sin kärnverksamhet. Lösningen stödjer också den kommande nordiska expansionen.

Switch Communication

  • Switch Communication är en norsk kommunikations- och reklambyrå med ca 100 anställda, grundat 2012.
  • Huvudkontor i Oslo och ytterligare 8 kontor i Norge.
  • Företaget har god tillväxt och flera internationella kunder. Planen är att bli en nordisk aktör med kontor i Danmark, Sverige och Finland senast 2020.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023

Taggar