Så får du alla att jobba mot samma mål

Framgångsrikt företagande kräver engagerade medarbetare. Hur lyckas man med det? Här är fem sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen.

Nu kör vi! Målet är satt. Alla är taggade och entusiasmen känns i luften. Låter det som ett drömscenario, långt från din verklighet? Det behöver det inte vara, men för att locka fram gnistan hos teamet krävs att du behandlar var och en som individer.

– Vi måste prata med våra medarbetare om vad som är viktigt för dem, vad de går igång på, säger Alexander Holmberg, som håller kurser i ledarskap och coachar chefer i att bli bättre ledare.

För honom är det solklart: Engagemang börjar inifrån och det är där du måste börja.

– Nyckeln till att få engagerade medarbetare är att skapa en meningsfull och kreativ miljö med tydliga strukturer, säger han.

Eftersom synen på vad som är meningsfullt varierar mellan människor, gäller det att ta reda på vad varje enskild individ behöver för att prestera bra.

– Vill du till exempel att ditt team ska jobba mot ett mål måste du som chef fråga dina medarbetare ”vad behöver du för att vilja uppnå det här målet?” Ett mål är ett mål först när man själv vill nå det, när det blivit ens eget. Att köpa in sig på någon annans mål fungerar inte, säger Alexander Holmberg.

Tydliga strukturer med plats för kreativitet är viktigare än någonsin i en digitaliserad värld. När förutsättningarna snabbt kan förändras uppstår lätt en osäkerhet om vad som förväntas och hur arbetet ska utföras.

– Att våga vara flexibel, tänka om och kunna svara på ändrade förutsättningar är i dag ett måste för att vara framgångsrik. Dessutom, om vi människor inte känner engagemang för vad vi gör, dör vi själsligt.

Fem sätt att öka engagemanget hos dina anställda

Prata mening

Alla går inte igång på samma saker. Ta reda på vad som väcker engagemanget hos varje enskild medarbetare, och utgå sedan från det.

Var närvarande

För att förstå vad som väcker dina medarbetares engagemang behöver du se dem, lära känna dem och visa att du finns där för dem.

Skapa tydliga strukturer

Se till att dina medarbetare känner sig trygga i vad som gäller. I en tydlig och trygg arbetsmiljö är det roligare att arbeta – och lättare att vara kreativ, flexibel och ha roligt.

Skapa förtroende

Att vara chef är inte bara är ett ansvar utan även ett förtroende, och förtroenden förtjänas. Känner inte dina medarbetare förtroende för dig – hur ska du då få med dem i båten?

Stå för det du säger och tycker

Återigen, tydlighet är a och o. Ta reda på var du står och stå sedan kvar. Otydlighet skapar förvirring och osäkerhet – och leder raka vägen till sinande arbetslust.

Läs också:
Bli en bättre chef – 5 trender inom ledarskap
GUIDE: Så skapas en bra möteskultur

7 maj 2019

Effektivare samarbete med Microsoft Teams

På arbetsplatser finns idag en större mix av olika roller och det finns dessutom ett ökat krav på mobilitet hos medarbetarna. Microsoft Teams gör samarbete effektivare.

18 oktober 2018