Kundcase

Nytt nätverk ger en mer effektiv vardag

Alla anställda på MM Composite i Danmark delar nu nätverk och har fått högre säkerhet – till och med avdelningen i USA styrs numera från Fyn.

Rätt nätverkslösning kan göra din vardag mycket lättare. Det har man upplevt hos den danska verksamheten MM Composite A/S, som förra året installerade nytt nätverk från Cisco Meraki med Dustin som leverantör.

– Vi har redan upplevt en massa fördelar, och jag tycker vi får mycket för pengarna, även om vi inte utnyttjar möjligheterna fullt ut än. Nätverkets värde kommer stiga ännu mer ju bättre vi blir på att använda det, säger Martin Olesen, som utöver sin roll som försäljningschef också har ansvaret för verksamhetens IT-lösningar.

Eftersom MM Composite bara har en IT-medarbetare på heltid var det viktigt att välja ett system med hög användarvänlighet.

– Vi önskade oss ett nätverk med bättre kvalitet och som krävde färre resurser i vardagen, gärna med högre säkerhet. När vi kontaktade Dustin kom vi snabbt in på Meraki-lösningen. Efter att Dustin hade sett verksamheten kunde de säga exakt vilka Meraki-produkter som passade bäst på olika ställen i verksamheten. Funktionaliteten i accesspunkter och switchar ska till exempel inte vara densamma i produktionen som i administrationen, säger Martin Olesen.

Han och IT-assistenten Jacob Bøllingtoft Madsen ansvarade själva för implementeringen av nätverket.

– Det klarade vi på en helg. Det är ett väldigt användarvänligt system och Dustin stod redo att ge oss ”fjärrhjälp” över telefonen, säger Martin Olesen.

MM Composite har flera olika adresser. Just nu är det nya nätverket i drift på två av dem, varav det ena är i Iowa, USA.

– Nätverket i USA kan vi styra här från Fyn utan att ha en IT-kunnig på plats hos dem. Det är väldigt effektivt, säger Martin Olesen, som också är mycket nöjd med Meraki-nätverkets inbyggda softwareuppdatering, som automatiskt skickas ut till varje enhet.

I det nya nätverket är det också lätt att hitta och lösa fel när de uppstår.

– Vi får en notifikation om exakt vilken kabel som t.ex. har en lös förbindelse. Innan var vi tvungna att gå igenom hela systemet manuellt och det krävde väldigt mycket tid. Den tiden sparar vi nu, säger Martin Olesen.

Utmaning:

MM Composite skulle utöka med en ny fabrik i Ejby på Fyn och önskade samtidigt att uppgradera deras äldre och oflexibla nätverkslösning som kunde vara väldigt tidskrävande vid t.ex. fel. Verksamheten önskade bättre kvalitet och högre säkerhet samt att använda färre resurser.

Lösning:

Dustin rekommenderade Cisco Meraki som bl.a. har hög användarvänlighet, är lätt att implementera, kan styra flera platser lokalt, har många och avancerade säkerhetsfunktioner samt bra verktyg till felsökning.

Effekt:

MM Composite använder idag färre resurser på att styra nätverket. Säkerheten och flexibiliteten har ökat och externa partens kan få tillgång till utvalda delar av nätverket utan att påverka säkerheten.

Klicka här för att få veta mer om Cisco Meraki